Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Администрирование школы

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.47
библиотеки

Яндекс цитирования

План проведення педагогічної ради Робота педагогічного колективу з батьківською громадськістю


План проведення педагогічної ради
«Робота педагогічного колективу з батьківською громадськістю»

1. Вступне слово. Заступник директора з НВР

План проведення педагогічної ради
«Робота педагогічного колективу з батьківською громадськістю»

1. Вступне слово. Заступник директора з НВР
У результаті змін, що відбулися у суспільстві, назріла необхідність переоцінити уявлення, які існували десятиліттями, про функції освіти і виховання, взаємодію школи і сім’ї.

План проведення педагогічної ради
«Робота педагогічного колективу з батьківською громадськістю»

1. Вступне слово. Заступник директора з НВР
У результаті змін, що відбулися у суспільстві, назріла необхідність переоцінити уявлення, які існували десятиліттями, про функції освіти і виховання, взаємодію школи і сім’ї.
Сім’я – це суспільний інститут, де відбувається соціалізація дитини, де засвоюються загальнолюдські норми і цінності в процесі взаємин з іншими людьми, формуються перші стійкі враження про навколишній світ. Багато вчених стверджують, що соціалізація дитини була й залишається єдиною специфічною функцією сім’ї, у той час як інші функції (економічна підтримка, добробут тощо) є другорядними. Сім’я не тільки закладає основи формування особистості, якою є їхня дитина, а й забезпечує найважливіші умови її розвитку. 
Підвищення ролі сім’ї у вихованні значною мірою залежить від школи, характеру її взаємин з дітьми та їхніми батьками. Адже багато років упродовж усього строку їх навчання спільні зусилля вчителів і батьків спрямовані на створення повноцінної й гармонійно розвиненої особистості. Їхня взаємодія здійснюється в найважливіші для дитини й підлітка роки, коли закладаються основи становлення особистості.
Школа як суспільний інститут не може замінити сім’ю, вирішити багато її соціально-економічних і матеріальних проблем. Вона покликана піднімати виховний потенціал, авторитет сім’ї за допомогою організації продуктивних взаємин з батьками своїх учнів.
Підвищення виховного потенціалу сім’ї, педагогічної культури батьків можливе за умови позитивно спрямованої взаємодії сім’ї та школи. Така взаємодія передбачає рівноправні позиції як педагогів, так і батьків у вихованні та розвитку особистості дитини. 
Лише спільними зусиллями, доповнюючи та підтримуючи одне одного, сім’я і школа можуть досягти бажаних результатів. Адже і в батьків, і в педагогів мета одна – благо дітей, їхній повноцінний і гармонійний розвиток.
В нашій школі навчаються діти з різних родин.
Сучасна освітня філософія, орієнтована на особистість дитини, ґрунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше педагогів з повагою ставляться до навчального процесу, який відбувається вдома, і будують свою роботу, зважаючи на інтереси дітей та їх родин. Оскільки до загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна співпраця з їхніми сім’ями має ще більш вагоме значення. У процесі навчання таких учнів вкрай важливо врахувати інтереси, пріоритети і потреби сімей. 
Позитивні, довірливі стосунки між педагог і членами родини сприяють тому, що сім’ї почуваються впевненіше і готові до прийняття власних відповідальних рішень. Запорукою добрих стосунків між педагогами і родинами є повага, співчуття і некритичне ставлення ( без емоційно забарвлених категоричних оцінок, без осуду).

2. Виступ практичного психолога
Практичний психолог . ознайомила педагогів зі стилями сімейного виховання. Існує декілька класифікацій сімейного виховання. Згідно одної з них виділяють три стилі: авторитарний, ліберальний, демократичний. Практичний психолог ознайомила з характеристиками родин різного типу, надала практичні поради.

3. Інтерактивні ігри в групах ( 6 міркуючих капелюхів)
- Перша гра.  
У кожної групи питання. На обговорення дається 2 хвилини.
1. Домашнє завдання регулярно виконується рукою мами. Ваші дії.
2. Дитина постійно грубить вчителю на уроці. Ви її класний керівник. Ваші дії.
3. Батьки переводять дитину до іншої школи, т. як їх не влаштовує рівень викладання. Ваші дії. (в якому випадку їх слід переконати, а в якому відпустити на всі 4 сторони)
4. До вас прийшла мати учня : «Ви не маєте права знижувати оцінку моїй дитині за самостійну роботу, тут немає жодної помилки…» Ваші дії.
5. Ви вигнали дитину зі свого уроку, а в цей час дитина травмувалася… Ваші дії…
6. Батьки систематично не відвідують батьківські збори, на контакт не йдуть. Ваші дії.
- Друга гра.
У вас на столі різні реальні ситуації, що відбулися у реальних школах. Знайдіть вихід. На обговорення 3 хвилини.
1. «Підпалив волосся»
2. « Аби дитина здорова була»
3. «Грошова допомога»
4. «Добре зробила»
5. Реальна проблемна ситуація (ремонт кабінету) та її розв’язання.
6. Реальна проблемна ситуація, (учень з проблемної родини: як налагодити співпрацю з родиною).

- Третя гра. «Гроно ідей»
А зараз кожна група на листочку напише по одному питанню стосовно роботи класного керівника з батьками. Потім ви поміняєтеся листочками з вашими сусідами і вони дадуть відповідь на ваше питання. На підготовку питання 2 хвилини. На обговорення 3 хвилини.

- Четверта гра. «Поділіться досвідом»
Кожна група ділиться своїм кращим досвідом роботи з батьками. На підготовку 1 хвилина, на відповідь 1 хвилина.

4. Підсумкове слово. Забезпечити гармонійну взаємодію індивідуального та колективного можна за допомогою оновлення системи сімейного виховання. Основними умовами її реалізації можуть бути:
- Батьки – не просто помічники педагогів, а рівноправні учасники процесу розвитку дітей: інтелектуального, етичного, фізичного, психічного.
- Перехід школи від домінуючих сьогодні форм масової роботи із сімєю до групових та індивідуальних форм взаємодії, побудованих на діалоговій основі.
- Здійснення на практиці диференційованого й індивідуального підходу до сімей.
- Систематичне та цілеспрямоване надання різноманітної психолого-педагогічної підтримки сім’ям.
- Встановлення ефективного контролю, заснованого на діагностиці, та поетапного аналізу процесів навчання й виховання дітей , забезпечення їх своєчасної корекції у зв’язку з виникаючими труднощами та відхиленнями в розвитку дітей.
Існують і чинники, що найбільш впливають на виховання в сім’ї:
- Батьківський контроль – активний, творчий, ненав’язливий, такий, що демонструє шанобливе ставлення до дитини.
- Способи стосунків батьків із дітьми, суть яких полягає в спільних діях, турботі, змістовному проведенні часу.
- Батьківські обґрунтовані вимоги, що сприяють розвитку дитини, її самостійності й розумінню самоцінності.
- Емоційна підтримка та довіра, виражені батьками у своїй любові до дітей, причому в любові не за щось конкретне, а просто за те, що вони – діти, найкраще, що є у батьків.

5. Рішення педради.
1. Класним керівникам з метою кращого ознайомлення з родинами учнів відвідати вдома кожного учня. (протягом ІІ семестру, акти обстеження)
2. Класним керівникам впроваджувати неформальні способи проведення батьківських зборів (круглі столи, дискусії тощо), з запрошенням на збори практичного психолога, соціального педагога. 8
Ваша оценка: None Средняя оценка: 8 (1 vote)

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном