Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Администрирование школы

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.47
библиотеки

Яндекс цитирования

Портфолио классного руководителя. Витяг з закону про попередження насильства в сім'ї


Витяг та роз’яснення Закону “Про попередження насильства в сім’ї”


Загальновідомо, що в сім’ї закладаються основи буття людини, її духовні, моральні, світоглядні якості, а від психологічного здоров’я родини багато в чому залежить моральний стан суспільства. Зазвичай людина не очікує нападів з боку членів своєї родини, а тому стає особливо вразливою до насильницького та образливого поводження своїх родичів: батьків, подружжя, дорослих дітей. Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав людини, які держава має відстоювати і захищати. Питання насильства в сім’ї регулюється цілим масивом нормативно-правових актів. Провідним актом, що має вищу юридичну силу, є Конституція України. Статті 3, 21 – 24, 27 – 29, 32, 51, 52 Основного Закону України закріплюють права і свободи людини та громадянина, їх гарантії, визначають зміст і спрямованість діяльності держави; гарантують кожному право на повагу до його гідності; встановлюють заборону піддавати будь-якого катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню тощо. 

Спеціальним законом, який регулює відносини щодо попередження насильства в сім’ї є Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. № 2789 – ІІІ (далі Закон). Закон визначає сімейне насильство як «будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини і громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю».

Законом виділяється чотири види насильства у сім’ї:

- фізичне насильство у сім’ї визначається як умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних пошкоджень, а також умисне позбавлення свободи, житла, їжі, одягу та інших нормальних умов життя, що може призвести постраждалу або постраждалого до смерті, викликати порушення фізичного і психічного здоров’я, нанести шкоду його честі й гідності.

- сексуальне насильство в сім’ї трактується як протиправне зазіхання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього члена сім’ї. Сексуальне насильство – це секс без обопільної згоди, із застосуванням фізичної сили, погроз, залякування, насильницьке заподіяння статевого акту, застосування сексу як засобу приниження, зневаги та образи.

- психологічне насильство в сім’ї – це насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно викликається емоційна невпевненість, нездатність захистити себе, і може наноситися шкода психічному здоров’ю. 

- економічне насильство в сім’ї – це навмисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу й іншого майна, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного або психічного здоров’я.


Жертвою насильства в сім’ї, відповідно до закону, є член сім’ї, що постраждав від фізичного, сексуального, психічного або економічного насильства з боку іншого члена сім’ї. 


Спеціально уповноважені органи відповідальні за попередження насильства в сім’ї:


- управління (відділи) у справах сім’ї та молоді приймають та розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства у сім’ї або реальну загрозу його вчинення відповідно. На них також покладається організація надання постраждалим від насильства в сім’ї та членам сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза, психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг.

- служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї або реальну загрозу його вчинення. Вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення насильства в сім’ї. При отриманні заяви про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення протягом трьох днів інформують відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді, а випадку вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього – ще й службу у справах неповнолітніх.

- органи опіки і піклування надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і поживають у сім’ях, дітям-сиротам, які залишились без піклування батьків і виховуються у сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а також членам сім’ї, визначеним в судового порядку недієздатними, у випадках коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї. Представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які стали жертвами насильства в сім’ї.

- служби у справах неповнолітніх надають необхідну допомогу дитині, яка зазнала насильство в сім’ї, а у разі загрози його вчинення вживають заходів щодо попередження насильства у відношенні до дитини. Порушують питання перед відповідними органами про відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх у суді.

- центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють приймання інформації про випадки реальної загрози або вчинення будь-яких форм насильства сім’ї. У разі необхідності надають під час звернень особам, що постраждали від різних форм насильства в сім’ї, термінову психологічну соціально-медичну, юридичну та інформаційну допомогу. Повідомляють про випадки звернень стосовно вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді, а у випадку вчинення насильства стосовно неповнолітньої особи – службу у справах неповнолітніх та кримінальну міліцію у справах неповнолітніх


0
Ваша оценка: None

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном