Главная www.my-edu.ru
 
 Регистрация
 Забыли пароль?
Учителей:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 164
Учеников:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 145
Материалов:
Сегодня: 0
ВСЕГО: 240
Категории

Топ10 авторов в категории Внеклассная работа

Место Имя Рейтинг
1 Карева Тамара 9.57
2 Viktorija 8.95
3 urman 6.7
4 Юля 6.1
5 sportgrad 5.9
библиотеки

Яндекс цитирования

З досвіду роботи дитячої організації


Педагогічна ідея, покладена в основу системи виховної роботи

У сучасному інтенсивно мінливому світі, хочемо ми цього або ні, неухильно виявляються дві взаємозалежні тенденції - інтеграція і диференціація. У результаті виникають різного роду протиріччя. Розпадаються цілісні утворення, у той же час розрізнені явища, дії, процеси інтегруються в цілісні, глобальні явища, різноманітного роду системи. Тенденції ці властиві і педагогічної діяльності, у якій формується і розвивається сучасна людина і як індивідуальність, і як визначений тип особистості. У педагогічній дійсності зазначені тенденції проявляються як при цілеспрямованому вихованні, так і в процесах, що стихійно протікають, соціалізації. 
Одним із феноменів сучасної педагогічної дійсності, породжуваних цими протиріччями, і являються виховні системи. Вони стають об'єктом уважної уваги учених і практиків. 
Будь-яка виховна система є єдністю не тільки загального й особливого , але й одиничного - того специфічного, що властиво конкретному закладу з даним складом педагогів і школярів, що оточує його середовищем. 
Під системою виховної роботи звичайно розуміють систему взаємозалежних виховних заходів (справ, акцій), адекватних поставленій меті. Виховна система школи має складну структуру. Її компоненти : цілі, виражені у вихідній концепції; діяльність, що забезпечує її реалізацію; суб'єкт діяльності, її організуючий і що бере в ній участь; створені в діяльності і спілкуванні відношення, що інтегрують суб'єктів у спільність; середовище системи, засвоєне суб'єктом, і керування, що забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і розвиток цієї системи.
Програми, за якими працює школа:
• Програма “Обдаровані діти” , головна мета якої відпрацювання, розробка, впровадження ефективних засобів пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для всебічного розвитку особистості. В рамках роботи над програмою проводиться психологічне тестування дітей, учні школи приймають участь у різноманітних конкурсах малюнків, творів, творчих робіт, районних олімпіадах, олімпіаді “Колосок”, математичній грі “Кенгуру”.
• Програма “Україна моя”, основні завдання якої : пізнання сутності і особливості самобутньої цивілізації рідного народу; формування моральних цінностей з позиції добра, справедливості, гідності, правди, честі, людяності; залучення молоді до активної участі в народних традиціях, звичаях, обрядах. В рамках роботи над програмою проводяться краєзнавчі екскурсії, уроки народознавства, вечорниці, працює шкільний музей українознавства (керівник Руденко С.Г.).  
• Програма “Допоможи ближньому”, основне завдання якої – це виховання людяності. В рамках роботи за програмою учениці 8-11 класів на уроках праці шиють дитячий одяг, який передається до Дому малятка ( ця традиція існує вже 20 років, керує роботою дівчат вчитель обслуговуючої праці Нестерцова Т.Д.); проходять акції по збору одягу, іграшок, книжок, зібрані речі передаються малозабезпеченим сім’ям; у всіх учнів школи є членські квитки “Товариства червоного хреста України”.
• Програма “ Екологія на відстані витянутої руки”, основні завдання якої – організація екологічної діяльності учнів, формування екологічної культури. В рамках програми проводяться екологічні двомісячники, екологічні вікторини та конкурси, робота по озелененню школи.
• Програма “ Харків і харків’яни”, мета якої – вивчення історії та сучасності свого краю. В рамках роботи за програмою в школі празюють : музей українознавства, факультатив з літератури рідного краю, організовано постійнодіючу виставку “Харків – сьогодення”, вивчається курс “Харківщинознавства”, проводяться різноманітні екскурсії.
• Програма “Фізкультура, спорт, здоров’я”, мета якої охоплення якомога більшої кількості школярів, залучення їх до здорового способу життя. В рамках програми учні школи приймають участь у всіх спортивно-масових заходах району та міста ( турнір “1000 команд”, турнір з міні-футболу, турнір з волейболу, “Веселі старти” іт.д., учні школи мають високі досягнення у професійному спорті – Чупахіна ксенія - , Аксьонова Марія, ) 
• Програма “Діти України”, яка спрямована на соціальний захист дітей пільгового контингенту.
• Програма реабілітації дітей з девіантною поведінкою “Сходження”, мета якої – розвивати у дітей позитивну самооцінку своїх можливостей, пробуджувати віру в себе, в своє інтелектуальне та духовне зростання. Виконанню цієї мети якнайкраще сприяють психологічні тренінги, які проводить для різних вікових груп, у тому числі для вчителів психолог школи Сидоріна В.В.

  Виховання багатовимірне. Воно різноманітне не тільки за метою, методами, умовам, але і по масштабах дії , що виховує. Воно буває індивідуальним, груповим, колективним, масовим, регіональним, національним, державним... У кожному з цих видів є елементи, риси всіх інших видів виховання. Сучасні фахові вихователі твердо переконалися, що виховання успішне, якщо воно системне. Саме виховна система дозволяє не тільки інтегрувати, але і гармонізувати усі необхідні шляхи, засоби й об'єкти виховання. У виховної системі гуманістичного типу вищим змістом і головною метою є людина, що розвивається як особистість. 
Виховні центри і виховні комплекси. Є варіант виховання «значними дозами» - річний цикл шкільних ключових справ, проведених, як правило, за методикою колективної творчої діяльності, або коммунарскої методики. 
Колективна творча справа – це діяльність, що приносить радість і користь оточуючим і класному колективу, в процесі якої учні намагаються поліпшити життя як своє, так і людей, що їх оточують.
Справа є колективною, оскільки її планують, готують, реалізують, оцінюють спільно вихованці та вихователі, разом здійснюючи пошук найкращих шляхів виконання життєво важливих завдань. Така діяльність, крім того, є творчою, бо її не можна організовувати відповідно до певної догми чи шаблону, слід завжди обирати різні варіанти її проведення, виявляти нові можливості учнів, бо ці заходи є частиною їхнього життя.
Колективна творча справа – це спосіб забезпечення яскравого, наповненого працею і грою, творчістю й дружбою, мрією та радістю життя й одночасно основний виховний засіб. Одна з виховних методик, за якою працюють вчителі школи – це методика КТД.

Опис методики колективних творчих справ.

Колективна творча справа – це діяльність, що приносить радість і користь оточуючим і класному колективу, в процесі якої учні намагаються поліпшити життя як своє, так і людей, що їх оточують.
Справа є колективною, оскільки її планують, готують, реалізують, оцінюють спільно вихованці і вихователі, разом здійснюючи пошук найкращих шляхів виконання життєво важливих завдань. така діяльність, крім того, є творчою, бо її не можна організувати відповідно до певної догми чи шаблону, слід завжди обирати різні варіанти її проведення, виявляти нові можливості учнів, бо ці заходи є частиною їхнього життя.
Колективна творча справа – це спосіб забезпечення яскравого, наповненого працею і грою, творчістю і дружбою, мрією та радістю життя й одночасно виховний захід.
Змістом діяльності учнів є турбота про класний колектив, один про одного, про оточуючих людей, про далеких друзів.
Колективні справи можуть бути різними за тривалістю підготовки і проведення, обсягом роботи, здійснюваної учасниками. 
  За характером провідної діяльності їх поділяють на організаторські, трудові, пізнавальні, художні, спортивні.
Колективна творча справа – це динамічна система, процес реалізації якої проходить шість стадій.
1 – а стадія – попередня робота вихователя. Класний керівник визначає роль конкретної творчої справи у загальній виховній роботі з класом; комплексні виховні можливості колективної справи; конкретні цілі, завдання виховної роботи; розробляє 2-3 варіанти завдань для учасників колективної діяльності; доручення для творчих груп; аналізує можливості участі в колективній роботі батьків та інших представників класної спільноти.
2 – а стадія – колективне планування КТД. Як правило, воно проходить у формі загального збору-старту, на якому керівник ставить перед учасниками проблемні питання-завдання.
• Для кого хочемо провести справу?
• На радість і користь кому?
• Як краще її провести?
• З ким разом? Кому брати участь?
• Де і коли провести запланований захід?
Під час такого збору ведучий задає питання для уточнення, порівняння різних думок, підтримує і розвиває найбільш цікаві пропозиції. Наприкінці обговорення всі пропозиції зводяться до загальних рекомендацій. У разі необхідності обирають «раду справи» – збірний колектив представників усіх робочих підгруп, який уточнює, конкретизує план підготовки проведення заходів, розподіляє доручення, керує підготовкою, а потім і проведенням справи.
Крім загального збору-старту, можливі конкурс на кращу пропозицію щодо плану, найкращий проєкт справи; заповнення анкети пропозицій; розвідка справ; виготовлення газет- «блискавок» з пропозиціями щодо плану (для обговорення); аукціон ідей; організація «скарбнички ідей та пропозицій»; заповнення «журналу-естафети»; дискусія, захист проектів плану тощо. 
3-а стадія – колективна підготовка справи. Група, що керує проведенням цієї колективної творчої справи, організовує безпосереднє виконання плану її підглтовки спільно зі старшими друзями, дорослими, батьками.
4-а стадія – проведення колективної творчої справи. Реалізується конкретний план, розроблений керівним органом з урахуванням пропозицій учасників справи. Під час проведення колективної творчої справи допускаються імпровізації, відхилення від первинного задуму через непередбачені обставини і навіть помилки. Головне для керівника – забезпечити виникнення у вихованців бадьорості, життєрадісності, впевненості у власних силах, прагнення переборювати труднощі.
5-а стадія – Колективне оцінювання творчої справи. На спеціально організованому зборі-вогнику обговорюються спочатку в підгрупах, а потім спільно з усіма учасниками позитивні і негативні моментипідготовки і проведення колективної творчої справи.Вихователі підбивають підсумки роботи і оцінюють виконання виховних завдань на нараді дорослих учасників справи.
6-а стадія – виконуються ті рішення, що були прийняті на зборах колективу вихованців за підсумками колективної творчої справи, розробляються нові справи чи зустрічі, вивчається новий матеріал, проводиться певна пошукова робота в якомусь конкретному напрямі тощо.


Викладення основних положень концепції виховної системи закладу

Особистісно-зорієнтована виховна система
  “ Ми відповідальні за тих, кого приручили”
  А. Сент-Екзюпері “Маленький принц”
Проблема, над якою працює педагогічний колектив школи – “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу через урахування психологічних аспектів та активізацію пізнавальних інтересів умовах гуманізації освіти”. вчителі школи співпрацюють з практичним психологом Сидоріною В.В. 
Практични психолог школи працює з учнівським колективом за власною програмою.
“Програма розвитку здібностей до самопізнання і впевненості у собі для учнів 10-12 років” розроблена для молодших підлітків і складається з 12 занять тривалістю 1-1,5 годин на добу з групою з 10-12 чоловік.
У молодшому підлітковому віці починають інтенсивно розвиватися особистісна та міжособистісна рефлексія, в результаті чого діти бачать причини своїх конфліктів, труднощі в спілкуванні з однолітками в особливості власної особистості; на перше місце виходить мотив отримання визначного місця у колективі; у багатьох підлітків виявляється фрустирована потреба бути значущим в очах однолітків, що веде до тяжких переживань.
 Л.С.Виготський розглядав вік як відносно замкнутий період розвитку, значення якого визначається його місцем в загальному циклі розвитку і в якому загальні закони розвитку знаходять будь-який раз якісно своєрідне враження. Вікові особливості існують як найбільш типові, найбільш характерні загальні особистості віку, вказуючи на загальні направлення розвитку.
Той чи інший віковий період сензитивний до розвитку певних психічних процесів та властивостей, психологічних якостей особистості, а тому і до певному типу впливу. Тому дитина на кожному віковому етапі потребує до себе особливий підхід.
Кожний віковий період – є перехідний, підготовчий до переходу на більш високу вікову ступень. У словнику С.І.Ожегова поняття підліток подається як: “Підліток – хлопчик чи дівчина у перехідному віці від дитинства до юнацтва”. Саме в цей період формуються моральні цінності, життєві перспективи, відбувається усвідомлення самого себе, своїх можливостей, здібностей, інтересів, прагнення відчути себе та стати дорослим, тяга до спілкування з однолітками – формування особистого сенсу життя. 
Основними новоутвореннями у підлітковому віці є: свідома регуляція своїх вчинків, вміння враховувати почуття, інтереси інших людей і орієнтуватися на них у своїй поведінці.
Л.І.Божович підкреслювала, що в психологічному розвитку дитини визначили не тільки характер його головної діяльності, а і характер тої системи взаємовідношень з оточуючими її людьми, в яку вона вступає на різних етапах свого розвитку.
Тому спілкування підлітків з однолітками та дорослими необхідно вважати головною психологічною умовою їх особистісного розвитку.
Все це веде до формування підвищеної тривожності, розвитку почуття невпевненості у собі, пов’язаного з неадекватною й нестійкою самооцінкою, складні умови в особистісному розвитку, установлення міжособистісних контактів, заважає професійному самовизначенню, орієнтації в життєвих ситуаціях.
Для подолання негативних у розвитку дітей і призначена дана програма.
Мета: допомогти дітям пізнати себе, свої позитивні і негативні якості, сильні і слабкі сторони, намітити шляхи розв’язання проблем, перебороти непевність, страх, навчитися керувати своїми емоціями та поведінкою.
Для реалізації даної мети були поставлені такі задачі:
- допомогти дітям усвідомити свою індивідуальність
- виробити свій стиль поведінки
- забезпечити засобами для самопізнання
- підвищити передумову дітей про власну значимість і закріпити почуття власної гідності
- сформувати мотивацію самовиховання та саморозвитку
- навчити висловлювати власні емоційні почуття та гармонізувати рівні базової емоційної регуляції.
Рішення основних задач буде досягнуто впливом на основні сфери особливості: емоційно-вольову, когнітивну, поведінчиську.
Засобами реалізації задач є зазначені нижче методи:
- ігри на взаємодії;
- рольове програвання моделей бажаної поведінки у різних життєвих ситуаціях;
- пантоміма;
- тематичне малювання;
- релаксаційні вправи;
- бесіди, обговорювання;
- рухові ігри.
Все це сприяє підвищенню самооцінки дитини, її самопізнання, самореалізації, впевненості в стосунках з оточуючими, формування більш глибоких уявлень про власне “Я”.
 Основна ідея занять не навчити, а допомогти жити вільно й у гармонії з усім світом.
Програма почала своє випробування в 2002 році і вже отримано певні конкретні результати.Учні школи приймають активну участь у роботі психологічних тренінгів. На кожен клас існує база даних, проводяться індивідуальні консультації для вчителів, батьків, учнів.
Виховна система – це складний комплекс компонентів, підпорядкований певним завданням, що забезпечує у процесі свого функціонування досягнення певних виховних завдань щодо кожної особистості і всього дитячого колективу.
Це – комплекс умов, які з найбільшою ефективністю сприяють розвитку кращих моральних рис учнів не шляхом прямого впливу, а у процесі повсякденних “вправ” дитини у виборі моральних рішень і дій.
Наявність у школі виховної системи створює особливу ситуацію розвитку шкільного класу. Насамперед воно припускає включення у систему кожного класу в якості її компонента. Виховна система, задаючи чіткі і визначені цілі для класу як суб'єкта діяльності і відношень, у значній мірі забезпечує реалізацію цих цілей. Загальні цілі конкретизуються з метою класу за рахунок створення сприятливих для цього умов. 
Виховна система стимулює, збагачує і доповнює діяльність класу. Система будується таким чином, щоб кожний клас міг брати участь у житті загальношкільного колективу.
В міру розвитку виховної системи усе більше значення надається вирощуванню індивідуального образа кожного класу, тому що в такий спосіб згодом система одержує додаткові джерела свого розвитку. Так високих результатів вдалося досягти класному керівнику 7-Б класу Руденко С.Г.( свій досвід виховної роботи РуденкоС.Г захищала на конкурсі “Класний керівник – крок у ХХІ століття 2002”, стала переможцем районного конкурсу, призером обласного)
Організація шкільного життя вже сама по собі має виховний потенціал. Вона визначає тон, атмосферу життя колекиву, засіб включення кожного учня в діяльність і, таким чином, сприяє розвитку в учнів цілої низки моральних якостей. 
Органи самоврядування в школі як важливий компонент виховної системи мають відчувати себе господарями своєї школи, свого життя, своїх взаємин.
В школі працює дитяча організація “Обрій”. Членами організації є всі учні школи. Осередком організації є Рада делегатів, до якої входять представники класів ( 5-11). Під час підготовки загальношкільних виховних заходів збирається Рада однодумців.

Система соціальних ролей учнівСистема ролей повинна відповідати завданням підготовки особистості до виконання соціальних функцій і розвитку тих моральних якостей, що становлять головні виховні завдання школи.
Завдяки тісній співпраці класних керівників з психологом школи вдається досягти чіткого дотримання слідуючих вимог особистісно-зорієнтованого виховання:
• врахування можливостей, інтересів, бажань школяра, а також потреб розвитку тих якостей, яких йому бракує
• поєднання добровільності і потреб колективу у розподілі певних обов’язків,ролей
• періодична зміна ролей, їх ускладнення від простих і незначних до більш складних, перспаетивних, престижних, що вимагають творчого підходу, максимального напруження потенційних можливостей особистості
• контроль і звітність учня перед колективом за виконання покладених на ного або добровільно прийнятих ним обов’язківТеоретичне обгрунтування та опис практичної реалізації проекту, інноваційних методів, форм та засобів використання в даному закладі освіти

У виховної системі гуманістичного типу вищим змістом і головною метою є людина, що розвиває особистість. Виховні центри і виховні комплекси. Є варіант виховання «великими дозами» - річний цикл шкільних ключових справ, проведених, як правило, за методикою колективної творчої діяльності, або коммунарскої методики.
У шкільній виховної практика давно затвердилася абревіатура КТД. Дана методика припускає широку участь усього шкільного населення у виборі, розробці, проведенні й аналізі головних справ року. У результаті такого підходу ці ключові справи стають для усіх бажаними, зрозумілими, особистісно значимими. У ключових справах беруть участь всі учні, всі учителі, багато батьків, випускники минулого років, друзі школи. Кожному дається можливість визначити для себе частку своєї участі і відповідальності. 
Головною структурною одиницею ключової справи є клас як первинний колектив. Але в процесі загальної роботи відбувається взаємодія віків, старші допомагають молодшим, молодші учаться в старшокласників. Важлива обставина: рамки загальношкільної творчої справи достатньо вільні, вони не тільки дозволяють враховувати вік учасників, але і стимулюють ініціативу, багатоваріантність самовираження класу й окремого учня. 
Прикладом може послужити виховний захід, проведений для учнів 7 класу, в яких були проблеми у спілкуванні “Круглий стіл “Культура поведінки”
Наводимо сценарій виховного заходу, проведеного за системою КТД.
 Цель: ознакомить детей с основными принципами культуры поведения; ознакомить с морально этическими нормами; научить работать в микрогруппах; стимулировать появление вопросов; пу-
тем поиска ответов на проблемные вопросы воспитывать у детей культуру поведения.

  Ход мероприятия.
 1. Разделить детей на 6 групп по принципу "радуги" (нарезать равное количество кусочков цветной бумаги, предложить детям выбрать бумажку понравившегося им цвета, рассадить за столики с определенным цветовым оформлением). Таким образом, достигается психологически обоснованный подбор групп, что позволяет детям лучше узнать друг друга.
 2. Каждая группа получает конверт с вопросами. Время обсуждения - 10минут.
  Вопросы для обсуждения:
 1) Что такое характер?
 2) Что такое совесть?
 3) Что такое счастье?
 4) Что такое эгоизм, коллективизм?
 5) Что значит "воспитанный человек"?
 6) В чем заключается уважение?
 При этом воспитательное значение имеют не столько ответы, сколько сам момент обсуждения, поиск ответов.
 После обсуждения дети дают ответы. От каждой группы выступает 1 человек.
 3. Дети получают новое задание: разыграть сценку, которая будет иллюстрировать определенную черту характера. Время обсуждения - 10 минут.
  ЗАДАНИЕ: скромность; лживость; верность; хвастовство; доброта; подлость.
 4. Литературный монтаж.
 - звучит запись песни Б.Окуджавы "Давайте восклицать".
 - ученица читает рубаи Омара Хайяма:

  Чем за общее счастье без толку страдать -
  Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.
  Лучше друга к себе привязать добротою,
  Чем от пут человечество освобождать.

 - звучит запись песни В.Высоцкого "Если друг оказался вдруг".
 - ученик читает рубаи Омара Хайяма:

  Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
  Два важных правила запомни для начала:
  Будь лучше голоден, чем что попало есть,
  И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

 - звучит запись песни В.Высоцкого "Чистоту, простоту мы у предков берем".
 - ученица читает стихотворение К.Ваншенкина:

  Трус притворился храбрым на войне
  Поскольку трусам спуску не давали.
  Он, бледный, в бой катился на броне,
  Он вяло балагурил на привале.

  Его всего крутило и трясло,
  Когда мы попадали под бомбежку.
  Но страх скрывал он тщательно и зло,
  И своего добился понемножку.

  И так вошел он в роль, что наконец
  Стал храбрецом почти уже природным.
  Неплохо бы, чтоб, скажем, и подлец
  Навечно притворился благородным.

  Скрывая подлость, день бы ото дня
  Такое же высказывал упорство.
  Во всем другом естественность ценя,
  Приветствую подобное притворство.

 - ученики хором исполняют песню Б.Окуджавы "Давайте восклицать". (под фонограму)
 - ученица читает отрывок из стихотворения Е.Евтушенко:

  Людей неинтересных в мире нет.
  Их судьбы - как истории планет.
  У каждой есть особое, свое,
  И нет планет, похожих на нее.

  Плакаты для оформления кабинета:
  "Поведение - это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик".
  Г.Гете.
  "Человек есть не что иное, как ряд его поступков".
  Г.Гегель.
  "Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему количеству людей".
  Д.Дидро.
  "Не все же разглагольствовать о том, каким должен быть человек, пора и стать им".
  Марк Аврелий.
  "Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди".
  М.Пришвин.
  "Да, жалок тот, в ком совесть не чиста"!
  А.Пушкин.
   
.
Досвід роботи дозволяє зробити висновки про користь “великоблочного” підходу до побудови діяльності, що виховує. Важлива перевага шкільної творчої справи складається в тому, що воно дозволяє класам побачити себе в дзеркалі інших класів, порівняти, зіставити. (наприклад КВН між 11 класами, свято до Дня збройних сил...)
У шкільному колективі функціонують різні колективи та об’єднання дітей: класи, клуби, гуртки. Кожен колектив вирізняється характером входження в нього школярів. Але основним є принцип добровільності та орієнтація на особистість дитини.
Педагогічні знахідки та традиції закладу освіти в виховній роботі


За 20 років роботи школи напрацьовано багато цікавого та корисного матеріалу Деяківиховні заходи є традіційними з дня заснування школи, багато цікавих виховних заходів увійшли в життя школи порівняно недавно, але вже зайняли своє місце, полюбилися і учням, і батькам, і педагогам.
Особливістю виховної роботи школи є співдружність з Дитячою хоровою школою. Учні школи мають унікальну можливість поєднувати навчання в загальноосвітній школі з навчанням у Хоровій школі не виходячи з приміщення. Вихованці Хорової школи, учні ЗНЗ № 147 займають призові місця на мистецьких фестивалях, обирають для себе професію музиканта. Серед випускників школи студенти консерваторії, музичного училища, музичного відділення педагогічного університету. 
 Така співдружність колективів найшла відображення у святковому концерті до 20-ти річчя школи. Наводимо фрагмент сценарію:

Ведущая:
Наша 147 не обычная школа. Ведь под одной крышей вот уже двадцать лет живут, деля радости и трудности, тепло и сердец и спартанские условия две школы – общеобразовательная и Детская хоровая школа. И вот уже 20 лет несменным директором Хоровой школы является Портной Виктор Абрамович… Слово В.А.Портному 

(Музыкальный привет от «хоровиков»)

- Сколько существуют музыкальные школы – столько же существует мучительная проблема согласования их деятельности с работой общеобразовательных школ.
- А нам здорово повезло!
- Мы – школа в школе.
- Говоря языком математики,, мы – школа в квадрате.
- Языком химии – мы катализируем друг друга и рождаем новый продукт – нового человека.
- Мы – физический закон сохранения енергии
- Мы – единство формы и содержания
- Мы – здоровый крепкий организм
- Мы – правое и левое полушария
- Мы – судьбоносный конценсус.

Песня «Мы так дружны» 
Мы так дружны, что слов не нужно
Чтоб повторять друг другу вновь.
Работа наша и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь.
Веселья час и час разлуки
Мы делим поровну всегда.
Тогда пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года.

Домінуюою темою виховної роботи школи є національне виховання. Для класів з українською мовою виховання традиційним є проведення “Українських вечорниць”. Учні школи приймають активну участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови, предметних олімпіадах, різнопланових конкурсах творчих робіт ( від малюнків на різну тематику до учнівських конференцій). Кожного року по-новому проходять традиційні предметні тиждні, під час яких проводяться предметні олімпіади, конкурси юних науковців, виставки тематичних газет, і обов’язково предметні тиждні завершуються відкритими виховними заходами .  
Традиційною є співпраця з Радою ветеранів. Про цю роботу педагогічного та учнівського колективу школи писали у газеті “Голос ветерана” за травень 2003 року.
Особливо полюбилися учням турніри “Що? Де? Коли?”, в яких приймають участь усі бажаючі учні школи, починаючи з 2-х і закінчуючи 11-ми класами. Турніри продовжуються впродовж місяця, спочатку по класам, потім по паралелям, і , як підсумок, турніри між командами-переможцями за ступенями навчання (І, ІІ ІІІ ступінь). До традиційної форми проведення турнірів “Знавців” додалися “музичні паузи” – номери художньої самодіяльності, які готують вболівальники команд. Також полюбилися учням, вчителям і батькам виховні заходи, які нещодавно увійшли в життя школи :“ День сім’ї”, “Честування обдарованих дітей”, турнір “1000 команд”, змагання з міні-футболу.
Захоплення футболом охопило всю “чоловічу” половину школи і , навіть,знайшло відгук у серцях дівчат, які зайняті створенням команди вболівальниць. Традиційні секції баскетболу та волейболу значно активізували свою роботу завдяки великим змаганням , організованим депутатами міської ради.
 В школі працюють різноманітні гуртки : бального та спортивного танцю, ритміки, плетіння бісером, гурток військово патріотичного виховання.  
 

Аналітичні висновки щодо результативності роботи навчального закладу за даною системою роботи

Отже, виховна система школи зорієнтована на особистість як відправний компонент і кінцевий результат. Про її ефективність можна судити, виходячи з таких показників як життєва позиція особистості, її соціальна активність і моральні цінності.
За 20 школа випустила 99 медалістів. Серед випускників є кандидати наук, лікарі, вчителі, юристи, майстри спорта, призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Колишні випускники приводять до школи своїх дітей. І цей зв’язок поколінь є, мабуть, основним показником роботи педагогічного колективу.
 147-я - кузня кадрів. Вона стала стартовою площадкою для 5 директорів: Коноплевой Валентини Борисовны, Романовой Людмили Миколаївни, Буряк Галини Іванівни, Петренко Ірини Олександрівни і Полюхович Ніни Федорівни.
147 виростила для інших шкіл 3-х завучів - Корженко Людмилу Васильевну, Любченко Лідію Григорьевну, Ефременко Галину Омелянівну. 
Зі стін 147-й вийшли : завідуюча методкабінетом РВО Свистун Світлана Василівна, депутат міської ради Байов Сергій Васильович.

Відділ освіти Дзержинської районної ради
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 147


Робота
 на конкурс творчих проектів
на кращу організацію
виховної роботи

Заступник директора
з виховної роботи
середньої загальноосвітньої
 школи І – ІІІ ступенів № 147
  Карєва Т.М.Харків, 2004 р.

0
Ваша оценка: None

© Urikor, 2008-2019.    Всю ответственность за размещенные материалы несут авторы, их разместившие!
Просто о сложном