Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Дидактичний матеріал "Книга - джерело знань, наш друг і порадник"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Дидактичний матеріал "Книга - джерело знань, наш друг і порадник"

4 к л а с

1. Переписати текст, поставити над словами знак наголосу, розібрати за будовою слова письменники, підрахунками. Знайти речення з однорідними членами та обгрунтувати вживання розділових знаків у ньому.

Ти не можеш навіть уявити собі, скільки книжок створено людьми в різних країнах, різними мовами з часу виникнення писемності. За підрахунками вчених, кількість виданих книжок становить понад п'ятдесят мільйонів назв.
Учені, письменники, філософи намагалися відобразити в книжках знання, досвід свого покоління, свої думки і зберегти їх для нащадків. Наприклад, дві тисячі років вивчали люди таку науку, як геометрія, по книжці стародавнього вченого Евкліда. Ми і сьогодні використовуємо досвід і знання, які залишили для нас у книжках наші пращури. ("Усе про книгу").


2. Перекласти текст українською мовою. Визначити види речень за метою висловлювання. Зіставити вимову й написання слів береш, знаєш в українській і російській мовах.

Любите книгу.
Ежедневно ты берешь в руки книгу. И это понятно: книга - твой лучший друг в учебе и в жизни. А знаешь ли ты, сколько труда многих людей вложено в нее? Поэтому книги надо беречь. Любите книгу - источник знаний. (Из журн.).

3. Переписати текст, пояснити написання слів з великої букви. З'ясувати лексичне значення слів інтелігент, конференція, дискусія.

Після перемоги Великого Жовтня книга стала справжнім надбанням трудящих мас, їх супутником у житті й праці.
Сьогодні важко уявити собі радянську людину - робітника, колгоспника, інтелігента - без особистої бібліотеки, без книг, журналів, газет. Немає такого Будинку культури,- в місті чи на селі,- де б не було бібліотеки, читального залу, де б не відбувалися читацькі конференції, творчі дискусії. (Є. Шабліовський).


4. Списати, вставляючи пропущені букви та апостроф. Знайти речення з прямою мовою і пояснити розділові знаки в ньому.

Про книжку.
Кни..ка скаржилась Мар..яні:
- Я у тебе не в пошані.
Звідкіля це на м..ні
Плями сині та масні?
Подивися, от сторінка:
Намальована хатинка,
Під хатинкою - маля,
І написано: "Це я".
М. Пригара.

5. Виразно прочитати поетичні рядки і переписати. У перших реченнях пояснити вживання тире. Знайти слова з подвоєнням букв. Написання якого слова треба запам'ятати?

Книги - морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна.
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
І. Франко.

Життя без книги - хата без вікна,
Тюрма глуха і темна, мов труна.
Крізь вікна книг свободи світло ллється.
Майбутнього видніє далина.
Д. Павличко.

5 клас

1. Переписати прислів'я, підкреслити іменники і визначити їх рід, число, відмінок і відміну. Зробити розбір як частини мови слова знання.

1. У того багато друзів, у кого великий друг-книжка. 2. Хто багато читає, багато й знає. 3. Книжка - найкращий дар дружби. 4. Вода потрібна квітам, книжка потрібна дітям. 5. Велика річка починається з джерела, великі знання - з книжки. 6. Схід сонця природу пробуджує, читання книжки голову просвітлює. (Нар. творч).
2. Усний детальний переказ.

У бібліотеці, де книги стоять рядами на стелажах, завжди буває тихо. Та коли уважно прислухатись, книги говорять з вами. Вони розказують вам чудову казку, цікаву повість, від якої у вас загоряються очі; з їх сторінок зазвучать чудесні вірші, які ви пам'ятатимете довго, а можливо, і усе життя.
З книжок ви дізнаєтесь, як живуть народи різних країн, як борються вони за свободу, дізнаєтесь про великі відкриття науки і техніки, про зірки і планети, про рослини й тварин.
З книгою ви облетите нашу неосяжну країну і всю земну кулю, побуваєте на далеких планетах, вирушатимете в мандрівку із сучасного в минуле і майбутнє, навчитесь розуміти і любити людей, їх творчу працю. (С. Маршак).


Завдання.
 1. Дати заголовок тексту.
 2. Переказуючи текст, замінити 2-гу особу дієслів у множині на 1-шу особу множини.
 3. Переписати текст. Визначити відміни і групи іменників в останньому реченні. Зробити словотвірний розбір слів павлиський, казкар. Які зміни з приголосними відбулися при творенні слова павлиський?

  В. О. Сухомлинський твердив, що хороша книжка дуже часто вирішує долю людини. Він велику увагу приділяв вихованню у школярів пошани до книжки, любові до рідного слова. Відомо, що діти в Павлиші написали близько 57 тисяч казок. Твори юних павлиських казкарів побачили світ і в перекладах на російську мову. (З газ).

 4. Переписати текст, підкреслити в ньому займенники і визначити їх розряд. Знайти в тексті прикметник у найвищому ступені порівняння, розповісти, як творяться ступені порівняння прикметників. Пояснити написання виділених слів.

  Усім найкращим у мені я зобов'язаний книгам... Кожна книга була для мене маленькою сходинкою... Я люблю книги: кожна здається мені чудом. (Максим Горький).

6 клас

1. Диктант з додатковим завданням.

Планета - в книжкових сторінках.
Бувають книги-солдати, книги-герої. Відомо чимало книжок із справді героїчною долею. Пригадується ленінський том, що його, ризикуючи життям, зберігала у роки гітлерівської окупації сільська вчителька. Пригадується "Піднята цілина", наскрізь прошита автоматною чергою. Пригадується "Як гартувалася сталь", знайдена в обгорілому танку, й унікальний збірник "Вірші захисників Москви", виданий в єдиному примірнику воїнами 325-ї стрілецької дивізії. На стенді "Соціалістична Республіка В'єтнам" можна побачити обгорілі книжкові сторінки. Одна з них залита кров'ю. їх ніс через лінію фронту в'єтнамський партизан. Ніс, як несуть зброю. І тисячі відвідувачів мовчазно схиляли свої голови перед цим хвилюючим свідченням безсмертя людського слова.
Людина загинула. А книги, хоч у них теж стріляли в упор, залишилися живими. Тому що людські думки, які вони увібрали, вбити не можна. То були думки про Свободу. (Ю. Леоненко).


Завдання. Умотивувати написання власних назв, пояснити розділові знаки при дієприкметникових і дієприслівникових зворотах, розібрати як частину мови слово безсмертя, обґрунтувати, чому у цьому слові немає подвоєння літер. Яким стилем написано текст?

2. Переписати текст, знайти самостійні і службові частини мови, зробити фонетичний розбір слова покоління.

Книга - найкращий друг школярів. Це - духовний заповіт одного покоління іншому. З книги ви дізнаєтесь про минуле і майбутнє. Вона навчить вас добре працювати.
Бережіть книгу! Допоможіть їй залишитися красивою і чистою, а вона допоможе вам стати освіченими людьми. (В. О. Сухомлинський).


3. Переписуючи текст, числа записати словами. З'ясувати, як узгоджується з іменником складений числівник, останнім словом якого є один. Знайти в тексті прийменники, розповісти про чергування прийменників у-в у зв'язному мовленні.

У наших школярів є велика можливість читати книжки різної тематики. На Україні 1341 дитяча бібліотека, понад 16 Тисяч шкільних бібліотек. А ще є книжкові шафи в початкових школах, у навчальних кабінетах. Багато учнів мають особисті бібліо-теки. (З газ.).

4. Списати текст, вставити у словах пропущені букви та розділові знаки в реченнях. Підкреслити сполучники сурядності. Пояснити лексичне значення слів письменність і писемність, животрепетний. З'ясувати походження слова "врата". Обґрунтувати написання виділених слів.

Книга в житті людини.
На розумовий розвиток М. В. Ломоносова вплинули книги вирішивши на завжди його долю. Будучи вже великим ученим і поетом він назвав їх "вратами вченості". Для багатьох книга була першим і часто вирішал...ним фактором творчості животрепетним джерелом. А чимало книг ставали поворотним пунктом у житті читачів збуджували в них думки ї задуми. Б..гато їх потім перетворювалися в значні події людства служили "вратами" до висот науки техніки мисте..ва літератури.
До революції через неписьменність більша частина населення не могла користуватись книгами зате в наш час вони стали могутнім знаряддям і натхнен.лом. у творч...х і трудових звитягах радянських людей. (З кн. "Шлях у світ чудес").


5. Перекласти українською мовою. Пояснити вживання розділових знаків у перших двох реченнях. З'ясувати лексичне значення слів уява і уявлення, другий та інший.

Книга - это друг, советчик. Это источник многих добрых мыслей, чувств, знаний. И порой трудно определить, какую книгу и за что любишь больше. В одном возрасте, в одной обстановке - нравится одно, человек взрослеет - меняются его взгляды, представления, обстоятельства жизни - и ему нужны другие книги. (Ю. Гагарин).

7 клас

1. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток культури.

Як до людей прийшла книжка. Хто з нас не любить книжки?
А давно-давно колись на світі не було книжок, бо люди ще не вміли їх робити.
"Сторінками" найперших книжок були камені, сокири, вояцькі щити, стіни печер. На цьому всьому писали. Бо ж не було ані паперу, ані пер чи олівців. Пізніше люди додумалися писати на глині, яку потім сушили й загартовували у вогні. Та хіба на глиняних сторінках-цеглинках багато напишеш? А які книжки були важкі та незручні! Коли, скажімо, якийсь учений збирався в дорогу й брав з собою дві-три таких "книги", то на них треба було мати воза. Минув час, і люди навчилися робити зручніші й легші книжки - з тонкої козячої або телячої шкіри. Першу таку книжку зробили в стародавньому місті Пергамі - через це папір із шкіри й називали пергаментом. Але що то за дорогі книжки були! На одну книжку треба було цілу череду телят. Отже, люди шукали на книжки чогось іншого. І знайшли...
У далекій Африці, на берегах повноводих річок, простяглися нескінченні зарості болотяної рослини - папірусу. Той папірус люди використовували на будівництво хат. Якось один чоловік лагодив хату. Розрізав стеблину папірусу, витяг волокнисту серцевину, поклав на сонце. Через якийсь час він побачив, що волокна рослини перетворилися на сухі вузенькі стрічки - мов ті рушники. Ще більше здивувався чоловік, як побачив, що на тих стрічках добре зберігаються сліди від фарб... Отже, на папірусі можна писати! Відтоді з'явилися книжки, краще сказати сувої з папірусу. Писати на сухих стеблах папірусу було зручно, але через кілька років вони так пересихали, що ламались і розсипалися.
Справжній папір, схожий на той, що на ньому пишуть тепер, люди навчилися робити дві тисячі років тому. Відтоді й почали в усіх країнах писати на папері. Саме писати, бо книги були рукописні. А це було довго й дуже важко - одну книгу іноді переписували кілька років.
Минуло багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книжка скрізь поряд з нами. Вона - наш друг і порадник. Отож шануйте її, любіть, бережіть - в неї вкладено велику працю багатьох людей. (Дитячий календар).


Завдання.
 1. Написати переказ за складним планом.
 2. Пояснити походження слова папір.
 3. Переписати текст, обгрунтувати вживання розділових знаків у ньому, пояснити написання виділених слів.
  Книга на Русі завжди була у великій шані. "Велика користь буває від учення книжного. Книги - це ріки, що напоюють світ, це джерела мудрості, адже в них глибина незміряна, пірнаючи в яку, добуваєш дорогі перли",- пише давньоруський літописець. Тому й зрозуміло, чому в Київській Русі існувало чимало книгозбірень при монастирях і церквах, при дворах князів та бояр. Про це переконливо свідчать різні історичні джерела. (Г. Івакін).
 4. Переписати речення, вмотивувати вживання розділових знаків у ньому. З'ясувати за словником значення виділених слів.
  Книга завжди залишиться набатом нашої громадянської совісті, світочем добра і гуманізму, рупором братерства й інтернаціоналізму. (М. Марков).
 5. Виразно прочитати текст. Зробити синтаксичний розбір другого речення. З'ясувати лексичне значення слів особистість, каталізатор. Що означає словосполучення "робота душі"? Як ви розумієте поняття духовність людини?
  Я - порівняно молода людина, але навіть на моїх очах світ, в якому ми живемо, за останні три десятиліття незрівнянно змінився. Але, на моє глибоке переконання, роль книги в нашому фантастично динамічному світі не зменшується, навпаки - зростає. Вона має тепер порівняно менше функцій: частину їх перебрало на себе радіо, телебачення, кіно, що здатні своєчасніше інформувати і краще розважати. Але за книгою лишився і став більш значним її найголовніший обов'язок - виховувати людину, формувати особистість. Сучасна розвинена людина неможлива без того, що зветься "роботою душі". А в ньому книга - найперший помічник, більш того - каталізатор. (В. Дрозд).
 6. Переписати текст. Пояснити розділові знаки у реченнях з однорідними членами. Зробити синтаксичний розбір останнього речення.
  Без книжки не уявляю життя і свого дитинства. Моє дитинство, щоправда, випало на роки громадянської війни. Дитячої літератури виходило мало, користувався виданнями для дорослих. Поміж книг - найпам'ятніший і найважливіший "Кобзар" Шевченка. Читав його найбільше, найохочіше, завжди. А ще - Пушкін. "Казку про царя Салтана" читала колись мені сестра, та я і досі пам'ятаю цілі строфи... (В. Собко).
 7. Переписати поетичні рядки, визначити в них тип односкладних речень, виділити орфограми у словосполученні на святій землі.
  Дитина й книга.
  Колос і проміння...
  Чи є що кращим на святій землі?
  М. Масло.
 8. Переписати і визначити вид присудка в реченнях. Пояснити вживання тире в них. Знайти дієприкметниковий зворот і розповісти, коли він відокремлюється. Зробити словотвірний розбір виділених слів.
  1. Радянська книга - могутня зброя соціалістичної культури, неоціненна зброя виховання наших людей у дусі радянського патріотизму (3 газ.). 2. Книга, можливо,- найскладніше чудо з усіх чудес, створених людством на його шляху до щастя і могутності майбутнього. (Максим Горький).

8 к л а с

1. Диктант з додатковими завданнями.

Хвала їй довічна...
Ми звернулися до декого з українських радянських письменників і попросили їх висловити свої думки про ставлення до книги, про її значення в їхньому житті, поділитися книголюбськими уподобаннями. Ось що вони розповіли:
Юрій Смолич: "Я не уявляю собі життя без книги. Людина, якої б професії вона не була,- гуманітарної чи технічної галузі,- якщо Бона не дружить з книгою, не може вважатися повноцінною. Бо книга людину збагачує душевно, облагороджує її серце".
Юрій Збанацький: "Яке значення книги в житті людини? А чи варто над цим задумуватися? Адже не питаємо ми себе, яке значення для нас має хліб і повітря?".
Книгам був зобов'язаний Горький за свій високий художній злет, за свій гострий розум. А хіба є серед нас, простих собі і непомітних людей, такі, які б не були вдячними й зобов'язаними книзі за те, що вона щоденно дає нашому розумові, нашому серцю, нашій душі неоціненну духовну силу й естетичну насолоду, без чого ми просто не були б тими, хто ми є. Отже, спасибі книзі, хвала їй довічна і вік їй безконечний. (М. Медуниця).


Завдання.
 1. Пояснити розділові знаки при наведених цитатах.
 2. Скласти схему передостаннього речення.
 3. Творчий переказ тексту на морально-етичну тему.
Уявіть собі затишну квартиру. На стелажах згори до низу впритул спинки томів, за дзеркальним склом шафи - дорогі передплатні видання. Ні порошинки на них, ані плямочки. Господар має себе за цілком сучасну людину. Він вважає, що знає ціну книзі. Заради неї і в черзі постоїть. І з рук перекупить ходові та модні видання. Все несе в дім: стане в пригоді, місця не жаль. Він не від того, щоб поговорити про любов до "кладезя премудрості".
І раптом серед такої статечної "благоліпності", за тим самим дзеркальним склом, у сумнівної вартості віршиках попередження: "Не шарь по полкам жадным взглядом, ты не получишь книги на дом". А далі вже й зовсім хвацько: "Лишь безнадежный идиот знакомым книги раздает".
Якого гатунку "книголюбством" тут відгонить, навряд чи варто роздумувати. Гості при першому ж знайомстві сором'язливо відводять очі: дуріє людина добра чи й насправді так думає? Звиклі знайомі лише іронічно поглядають на "перлину-оголошення". Господаря це анітрохи не хвилює. А знайомим просто не хочеться торкатися його скарбів.
Ну то й що, запитає читач: трапляються такі люди з просякнутою нафталіном психологією, совість їм не суддя. Та совість совістю, але варто подумати й про гідність людську, про життєву, соціальну позицію людини. Джерело лише тоді чисте, коли з нього п'ють. І джерело мудрості-теж. (Ю. Бабашов).


Завдання.
 1. Придумати заголовок до переказу.
 2. Розвинути думку, висловлену в останніх реченнях, власними міркуваннями.
 3. Пояснити значення слів і словосполучень: міщанин, обиватель, бездуховність, нісмак, речизм, споживацтво, споживацькі інтереси.
 4. Написати або скласти усно твори на теми: "Моя особиста бібліотека", "Моє ставлення до книжки", "Громадська бібліотека і користування її книжками", "Книжка і телебачення в моєму житті".
 5. Переписати текст. Знайти складні речення у ньому, скласти їх схеми і вмотивувати вживання розділових знаків у них.
  Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її в світ книжок. Книжка повинна стати для кожного вихованця другом, наставником і мудрим учителем. Я вбачав важливу виховну роботу в тому, щоб кожен хлопчик, кожна дівчинка, закінчуючи початкову школу, прагнули до усамітнення з книжкою - до роздумів і міркувань. Усамітнення - це не самотність. Це початок самовиховання думок, почуттів, переконань. (В. О. Сухомлинський).
 6. Переписати. Зробити синтаксичний розбір останнього речення. З'ясувати лексичне значення слів: соціальний, соціалістичний, соціологічний.
  1. Любіть книгу всією душею. Вона не тільки ваш найкращий друг, а й до кінця вірний супутник. (М. Шолохов). 2. Без книги нема людини - тієї гармонійної людини, яку ми маємо виховувати в нашому соціалістичному суспільстві. (Ю. Смолич).


О.О.Гурницька, 1988 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.