Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Г.С.Сковорода - філософ, письменник, педагог і просто людина
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-семінар на тему "Г.С.Сковорода - філософ, письменник, педагог і просто людина"

Мета уроку: висвітлити яскраві сторінки з філософських роздумів мислителя; показати непересічні місця Г.С.Сковороди у формуванні української світоглядної традиції; розвивати культуру мовлення, популяризувати здоровий спосіб життя; сприяти усвідомленню високої людської місії на Землі.

Обладнання уроку:
 1. Сковорода Г.С. Філософські трактати.
 2. Твори Г.С.Сковороди.
 3. Портрет Г.С.Сковороди.
 4. Картки для контролю знань.
Теорія літератури:

Трактат (лат. tractatus - роздуми, розгляд) - науковий твір, в основі якого лежить розгляд чи обговорення якогось окремого питання або проблеми. Роздуми на якусь окрему тему.

Трактат - наукова праця, присвячена глибокому теоретичному висвітленню, розгляду якогось окремого питання або проблеми. У минулому трактатами називали свої дослідження філософи.

Діалог - літературно-публіцистичний жанр, відомий з часів античності.

Діалог - розмова двох осіб.

Хід уроку

О люди! Чому дивуєтесь океанам і зорям?
Ідіть, поверніться до себе, себе пізнайте.
Г. Сковорода

1. Організаційний момент.

2. Оголошення теми, мети і структури уроку.

3. Вступне слово вчителя по темі уроку і формі його проведення. Далі вчитель зачитує уривки з книги А.Лавріна "Тисяча і одна смерть" про останні хвилини життя історичних діячів і переходить до розповіді легенди про останній день життя філософа.

4. Питання до учнів класу:
 • Чи можна виміряти людське життя одиницями виміру які ми знаємо?
 • Від кого залежить зміст життя?
 • Що треба для того, щоб тебе помітили в житті?
 • Чи має вплив спосіб життя на формування світогляду?
 • Яке позачергове завдання, відповідно до філософії Г.С.Сковороди, повинна поставити перед собою кожна людина?
5. Висновки - підсумки вчителя.

6. Доповідь учня на тему: "Г.С.Сковорода - філософ зі світовим іменем" (учні занотовують у зошитах основні думки доповіді).

Тезисний виклад доповіді:
 • Висока освіченість і всебічна обдарованість Г.С.Сковороди, мудрість та інтелект робили його постать значною і помітною не лише в колі співвітчизників, але й далеко за межами рідного краю.
 • Перебуваючи впродовж чотирьох років за кордоном (1741-1744), він не тільки знайомився з життям народів Австрії, Італії, Німеччини, Польщі, Угорщини, але й збагачував свої філософські знання, відвідуючи лекції відомих учених Німеччини, Словаччини в одному з найстаріших університетів Європи в м. Галлі.
 • "Сковорода над усе життя любив птицю-істину, вважав у цьому головну мету свого життя та чисте джерело невичерпних радощів буття".
 • У розмові з М.Ковалинським Г.С.Сковорода ділив людину на дві частини - внутрішню і зовнішню, першу називав одвічною, другу - тимчасовою, небесною та земною, творцем і сотворінням.
7. Осмислення учнями схеми "Сутність людини".

8. Висновок учителя: Людина складається з двох начал: духовного та матеріального. Фізичне тіло (зовнішнє начало) розвивається, змінюється. Та головне не в цьому. Начало - не плоть, а думка. Вона є з нами.

9. Питання до класу:
 • Чому для тлумачення головної філософської думки Сковорода використовує форму діалогу між Лукою і Другом?
 • Яку роль у філософських думках Сковороди відведено антитезним поняттям: добро і зло, правда і кривда, світло і темрява, тіло і риза, істина і гріховність?
 • Як ви розумієте ідею Г.С.Сковороди про три світи: Макрокосмос, Мікрокосмос і Світ символів?
10. Запис учнями короткого тлумачення понять:

Макрокосмос - Бог, він є початком і кінцем усього сущого.
Мікрокосмос - люди, які перебувають у Макрокосмосі.
Світ символів - тінь всесвітнього розуму. Пізнання себе відбувається завдяки мудрості, яку ми отримуємо через слова-символи: Антична література, Біблія, фольклор.

11. Доповідь учня на тему: "Сродна праця в творах Г.С.Сковороди" (учні тезисно записують головні думки в зошити).

Тезисний виклад доповіді:
 • У контексті "сродної" праці - теза "пізнай себе". Але ця теза в даному випадку поповнюється новим змістом.
 • "Сродна" праця - це самопізнання та самовдосконалення людини на основі життєвої діяльності.
 • Праця - це всеперемагаюча сила, без якої не може бути щастя й добра.
 • Праця приносить радість тоді, коли є "сродною", тобто відповідає індивідуальним природним нахилам людини.
 • Щоб бути щасливим, треба пізнати себе, свої здібності, відповідно до них вибрати вид суспільно корисної праці.
 • Праця, відповідно, не засіб існування, а найбільша життєва потреба і насолода.
12. Осмислення схеми.

13. Доповідь на тему: "Просвітительська діяльність Г.С.Сковороди" (учні записують в зошити головні думки). Тезисний виклад доповіді:
 • 1759 р. - Г.С.Сковорода працює в Переяславському колегіумі; 1754-1759 рр. - продовжує педагогічну роботу або як домашній вчитель, або як вихователь.
 • Учні Г.С.Сковороди - син Степана Томари Василь; Микола Ковалинський.
 • Обидва хлопці стали його друзями на все життя, а з М.Ковалинського він прагнув зробити свого наступника і досяг цього.
 • Основні напрямки просвітительської роботи:
  а) щастя людини - не в їжі, одязі чи тимчасових насолодах;
  б) щастя в обмеженні бажань, у визволенні від примх та зайвих прагнень, у любові до праці, в широкому розумінні своїх обов'язків.
 • Людина, на думку Сковороди, - це гарний повний колосок пшениці. Колос - не стеблина з вусиками, не солома, не полова, колос - це рослинна сила, що створює стеблину та її частини.
 • Людська сила не в тілі, а в розумі.
 • Найбільше людина повинна оберігати душу.
 • Людина - не що інше, як суха мертва палиця, з середини якої може процвісти квіт, що ніколи не в'яне.
 • Серце - коріння всього, кожен є тим, чиє в нього серце: людина з вовчим серцем є вовком.
 • Найпотрібніше для людини щастя, а щастя - в серці, в любові, любов - у законі вічного. Вселенська віра - найблаженніший дух.
 • Любов - початок всьому. Щастя в нас самих. Віддатися на волю Бога - значить жити по природі. Розум повинен відшукати істину, яка не дана готовою. Вона народжується в "сродній" праці.
 • Життя людини залежить від мудрого поводження в злагодженому єднанні людини і природи.
 • Учитель є перш за все служитель натури.
14. Осмислення схеми учнями

15. Тезисні висновки вчителя:
 • Праця - не засіб для існування.
 • Для реалізації принципу "сродності" необхідно створити ідеальне суспільство шляхом загальнодоступної освіти, самопізнання людей, їх морального вдосконалення за допомогою самовиховання.
16. Підсумок уроку:
 • Чому сприяв сьогоднішній урок?
 • Що нового дізналися ви з інформації доповідей?
Домашнє завдання:
 • вивчити конспект;
 • прочитати 7 віршів із збірки "Сад божественних пісень", спробувати проаналізувати їх у відповідності до філософської концепції Г.С. Сковороди;
 • заповнити схему: "Порівняльна характеристика Луки і Друга".
Список рекомендованої літератури
 1. Баглій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода.- К., 1992.
 2. Ковалинський М. Життя Григорія Сковороди. - К., 1963.
 3. Лаврин А. Тисяча й одна смерть. - М., 1991.
 4. Махновець Л. Григорій Сковорода. - К., 1972.
 5. Пільчук І. Григорій Сковорода. - К., 1971.
 6. Сковорода Г. Філософські трактати. - К., 1967.
Контроль і самоконтроль знань:

Складання схем "Опорна лексика" (схеми повинні відповідати темам, які визначає вчитель). Наприклад:
 1. Сковорода - великий філософ.
 2. Просвітительські ідеї Сковороди.
 3. Тема "сродної" праці в літературно-філософській спадщині мислителя.
 4. Г.С.Сковорода і музика.
 5. Мрії філософа про майбутнє держави тощо.
Схеми можуть мати такий вигляд:

Тема			Тема	
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.


Примітка. Опорні схеми повинні сприяти розумінню царин великого мислителя; збагачувати учнівський словниковий запас науково-філософською термінологією.

Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.