Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Урок запитань і відповідей. 'Енеїда' Вергілія і 'Енеїда' Котляревського у співставленні
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок запитань і відповідей на тему "Безсмертна лише чистота серця" ("Енеїда" Вергілія і "Енеїда" Котляревського у співставленні)

Мета уроку: вчити учнів співставляти літературні твори за жанром, структурою, тематичною спрямованістю; формувати вміння досліджувати методи й прийоми травестування.

Обладнання уроку:
 1. "Енеїда" І.П.Котляревського.
 2. Таблиця "Зміст "Енеїди" І.П.Котляревського".
 3. Роздатковий матеріал - уривки з "Енеїди" Вергілія в перекладі Миколи Зерова.
Хід уроку

1. Організаційний момент.
2. Міні-урок - історичний коментар.
Тезисний виклад
 • Вергілій і на сьогодні залишається найвизначнішим поетом.
 • Альтернативні думки про Вергілія.
 • Визначення Вергілієм своєї сутності: "Як ведмедиця вилизує своє ведмежа, так і я вилизував кожен свій рядок".
 • Тяжка хвороба письменника не сприяла його подорожі до Греції і Малої Азії з метою оглянути місця, де відбувалися події, покладені в основу "Енеїди".
 • У педагогічних дослідженнях існують різні думки про жанр "Енеїди" Вергілія.
 • Чітко визначений сюжет, тенденційність, деяка схематичність твору Вергілія стали джерелом численних пародіювань.
 • І.П.Котляревський свою літературну діяльність розпочинає з травестування античного першотвору (90 р. XVII] ст.) і займається роботою близько 30 років.
3. Міні-урок - політичний коментар.

Заповнення таблиці в зошитах.

Вергілій, "Енеїда" І.П. Котляревський, "Енеїда"
1. Вплинув на розвиток світової літератури
2. Об'єкт його зображення - римська влада
3. Основна проблема твору - своєрідний ідеал Риму й імперії взагалі
4. Вергілій - виконавець імператорського замовлення
1. Засудження протиріч між козацькою минувшиною та лояльністю щодо російського царя та імперії
2. Головний політичний аспект української інтерпретації латинського твору - формування українського світогляду, нових форм саморозуміння


4. Зупинка перша - усвідомлення: робота учнів з аркушами - інформацією про історію створення двох "Енеїд" (див. додат. № 1,2).

5. Осмислення отриманої інформації - відповідь на питання першого блоку "Історія написання поем".

Зміст питань:
 • Що спільного в культурно-історичному контексті двох поем?
 • Чому Котляревський вирішив писати поему?
 • Який міф поклав Вергілій в основу поеми? Хто стежив за його роботою?
 • Кому з державотворців Вергілій читав незакінчені книги поеми?
 • Що зашкодило Вергілію надрукувати поему?
 • Яка була остання авторська воля?
 • Чи була надрукована "Енеїда" І.П.Котляревського за його життя?
6. Синтез - відповідь на проблемне питання: Виникнення поем Вергілія і І.П.Котляревського вам бачиться як закономірне явище чи як випадкове?

7. Зупинка друга - усвідомлення інформації. (Учні працюють з аркушами, на яких надрукований короткий зміст поем).

8. Осмислення отриманої інформації - відповідь на питання і вирішення завдань:
 • Зі скількох частин складається "Енеїда" Вергілія і "Енеїда" І.П.Котляревського?
 • Яка основна думка кожного твору?
 • Скільки сюжетних ліній у досліджуваних поемах?
 • Основні проблеми, які піднімають автори.
 • Через яких героїв розкриваються основні проблеми?
 • Порівняйте географічні карти подорожей Енея, зробіть висновки.
 • Визначте всі складові частини композицій творів, проведіть літературну паралель.
 • Яка розв'язка в творах? Чим можна пояснили саме такий підхід до розв'язки?
 • Яке місце в творах займають позасюжетні компоненти?
 • Визначте функції й особливості художнього часу й простору в поемах.
9. Синтез - відповідь на проблемні питання:
а) на підставі сюжету, його проблем з'ясуйте, як самі автори ставляться до зображуваних подій?
б) чи відповідає вашому сприйняттю думка: "Енеїда" І.П.Котляревського - вивернута навиворіт "Енеїда" Вергілія? Аргументуйте свої докази.

10. Зупинка третя - заповнення учнями таблиці "Образна система":

Вергілій Котляревський
Головні персонажі Засоби творення Приклади з тексту Головні персонажі Засоби творення Приклади з тексту
- - - - - -


11. Синтез - відповідь на проблемне питання: Чому М.Рильський назвав "Енеїду" І.Котляревського "глибоко національним твором"?

12. Зупинка четверта - усвідомлення образу Енея (учні самостійно опрацьовують надруковану на аркушах інформацію для характеристики Енея).

13. Осмислення, синтез - продовження думок:
 • Український письменник не пішов сліпо за Вергілієм...
 • Якщо Вергілій прославляє ...
14. Підведення підсумків учителем.
Висновки в тезах
 • Мода на травестування Вергілія тривала понад два з половиною століття.
 • Перші три частини поеми І.П.Котляревського з'явилися в 1798 році.
 • Поема "Енеїда" І.П.Котляревського - доказ того, що автор переріс рамки травестії.
 • Порівняльно-історичний підхід до зіставлення двох поем.
 • Місце творів в літературному процесі.
 • Головний підхід до аналізу поем - визначення жанру, характеру естетичної тенденції, висвітлення спільного та відмінного в прийомах травестування.
 • Вергілій писав поему спочатку прозою, а вже потім опрацьовував віршований варіант.
 • "Енеїда" Вергілія була написана на замовлення Октавіана Августа, відповідно автор її відверто підтримував панівну верхівку, доводив текстом поеми божественне походження імператорської династії Юліїв.
 • У зміст "Енеїди" І.Котляревського вкладено багато "заборонних" думок.
 • Вергілій писав поему під постійним наглядом імператорського двору, І.Котляревський не підлягав контролю з боку влади.
 • Вергілій своєю "Енеїдою" вніс певні зміни в Гомерівський епос; його історичний епос переплітається з сучасністю.
 • В обох поемах значну роль відіграють самі автори, які зі своїх позицій оцінюють події. Позиція авторів проглядається в описах головних і другорядних образів.
 • Характеристика Енея Вергілієм має спільне й відмінне з характеристикою Енея І.П.Котляревським.
 • Обидві теми характеризуються універсальністю мови.
15. Домашнє завдання:
 • Прочитати за підручником матеріал про "Енеїду" І.П.Котляревського (репродуктивний рівень).
 • Скласти план порівняльної характеристики Енея Вергілія і І.П.Котляревського (конструктивний рівень).
 • Дати письмове умотивоване коментування слів австрійського письменника Германа Броха з його роману "Смерть Вергілія", написаного в 1941 році, вкладених в уста Вергілія: "Енеїда" нічого не варта... без правди... нічого, лише красивість... Я вихваляв, а не описував - у цьому полягала помилка".
Список рекомендованої літератури
 1. Волинський П.К. Вивчення творчості І.П.Котляревського в школі. - К., 1949.
 2. Градовський А. У чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. - К., 1998.
 3. Гринченко Б. Изменение текста "Енеїди" И.П.Котляревского // Киевская старина.- 1897. - №3.
 4. Ткаченко Н.С., Ходосов К.О. Іван Котляревський у школі. - К., 1968.

Контроль знань

Відповіді на питання:
 1. Хто першим звернувся до античного шедевру?
 2. Хто з російських письменників закінчив травестування "Енеїди" Вергілія?
 3. "Енеїда" І.Котляревського - копія "Енеїди" Вергілія українською мовою?
 4. З яких позицій досліджуються літературними критиками твори обох авторів:
  а) з позицій сюжету;
  б) з позицій композиції;
  в) з порівняльно-історичних позицій?
 5. Скільки років писав "Енеїду" Вергілій, а скільки Ш.Котляревський?
 6. "Енеїда" Вергілія - прозовий чи віршований твір? А "Енеїда" І.Котляревського?
 7. У творах обох авторів є політичні проблеми?
 8. Хто з імператорів стежив за роботою Вергілія?
 9. Коли поеми побачили світ?
 10. Яка основна концепція двох творів?
 11. Які сюжетні лінії складають ядро поем?
 12. Як групуються персонажі в творах?
 13. У чому особливості композиції творів?
 14. Яке місце в поемах можна назвати кульмінаційним?
 15. Чим закінчуються поеми? Чим це можна пояснити?
 16. Про що йде розмова між батьком і сином під час зустрічі в раю? Що пророкує старий Анхіз синові? Порівняйте уривки з двох поем, аргументуйте свої докази.
 17. Яку роль в поемі відіграє автор?
 18. Хто головний герой поеми: Еней, народ, державотворці?
 19. Як дихання "епох" позначилося на мовній палітрі творів? Кому з авторів належить книжний стиль, а кому стиль народної мови?
Відповіді
 • Італієць Лаллі.
 • Байчевський.
 • Ні, І.Котляревський переріс рамки травестії.
 • З порівняльно-історичних позицій.
 • 10; 30.
 • Віршований з елементами прози; віршований.
 • Так. У Вергілія - прославлення імператорського роду, у Ш.Котляревського - формування української самосвідомості, нових форм саморозуміння українців як нації.
 • Август.
 • Після смерті авторів.
 • Народ.
 • Вергілію - книжний; І Котляревському - стиль народної мови.
Додаток №1
Історія створення поеми Вергілія "Енеїда"
 1. Перша згадка про можливість написання "Енеїди" є в творі "Георгіки".
 2. "Енеїду" автор писав з 30 до 19 рр. до н.е.
 3. З метою зібрання достовірного матеріалу автор вирушив у подорож до Греції та Малої Азії, де починалася дія поеми, але тяжка хвороба його повернула до Італії.
 4. Твір писався спочатку прозою, а потім опрацьовувався віршованою мовою.
 5. Вергілій як офіційний поет Римської імперії виконав роботу на замовлення Октавіана Августа.
 6. В "Енеїді" автор продовжив традиції Гомерівського епосу.
Додаток №2
Історія створення "Енеїди" І.П.Котяяревсмсого
 1. Котляревський розпочав свою літературну діяльність з травестування першотвору.
 2. Оскільки авторитет Вергілія у XVIII столітті всіляко підносився в навчальних закладах, послідовники повинні були не тільки грунтовно вивчати твір, а й наслідувати римського поета у власних віршованих вправах.
 3. Невідомо, коли й де виникла в письменника думка про написання поеми. У листі від 27 грудня 1821 року Ш. Котляревський записав: "Я над малороссийской "Энеидой" 26 лет баюшки баю".
 4. Перші три частини надруковані в 1798 р. без відома автора, у 1808 році вийшло друге видання і знову без відома автора, 1809 р. автор сам видає "Енеїду", дописавши IV частину, в 1822 р. в ж. "Соревнователь" був вміщений уривок з V частини "Енеїди" тут же повідомлялось, що письменник закінчив свій твір; остаточне завершення поеми припадає на 1825-1826 рр., а перше повне видання здійснене в Харкові у 1842 р. славістом Ізмаїлом Срезнєвським, коли автора вже не було в живих.
Додаток №3
Зміст поеми І.П.Котляревського "Енеїда"
 1. Частина І. Початок подорожі Енея. Гостювання у Дідони.
 2. Частина ІІ. У Сицилії. Поминки по батькові. Пожежа.
 3. Частина ІІІ. На землі Кумській. Подорож Енея з Сівіллою на той світ. Зустріч з батьком Анхізом.
 4. Частина ІV. У Латинській землі. Обмін дарунками Енея з царем Латином. Початок війни.
 5. Частина V. Війна між троянцями й рутульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.
 6. Частина VІ. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм.
Додаток № 4
Зміст поеми "Енеїда" Вергілія
 1. Частина І.
 2. Частина ІІ.
 3. Частина ІІІ.
 4. Частина ІV.
 5. Частина V.
 6. Частина VІ.


Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.