Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Індивідуальні враження і міркування...
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-ессе на тему "Індивідуальні враження і міркування з приводу дослідження незнайомого літературного твору"

Мета уроку: стимулювати процес мислення над текстом новели В.Стефаника "Новина".

Обладнання уроку:
  1. Портрет В.Стефаника.
  2. Робочий зошит з друкованою основою з української літератури (10 клас).
  3. Таблиці:
    а) "Стефаник в оцінці літературної критики";
    б) "Взяв до рук перо замість чепіг...".
Теорія літератури:

Новела (італ. novella - нова) - різновид оповідання. Невеликий розповідний твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом.
Метафора (гр. metaphora - перенесення) - перенесення явищ і ознак одного предмета на інший на підставі схожості між ними.
Епітет (гр. epitheton - додаток) - художнє словоозначення, що виділяє в зображуваному якусь характерну рису.

Хід уроку1. Організаційний момент.

2. Оголошення вчителем теми, мети й структури уроку.

3. Дискусія про автора як етап загальної мотивації:
- Прочитайте висловлювання літературних критиків (таблиця "Стефаник в оцінці літературної критики") і дайте відповідь на питання:

а) Для чого потрібна людини інтуїція?
б) Чи обов'язково бути психологом, щоб бачити найпотаємніші куточки людської душі?
в) Що значить "оглядати світ з одного боку"?
г) Знайдіть у тексті слова - думки, альтернативні до попередньої.
д) Як ви розумієте слова В.Стефаника: "Я пустив свою душу у душународу"?

Завдання: на підставі міркувань літературних критиків складіть короткий словесний портрет В.Стефаника.

4. Учитель робить екскурс по таблиці "Взяв до рук перо замість чепіг...".

5. Етап сприйняття й усвідомлення.

Учитель читає уривок з новели - перше речення - і ставить питання перед учнями.

6. Етап осмислення: питання, завдання учням:

а) Що ви відчули, почувши перші рядки з новели?
б) Яку картину ви подумки уявили?
в) Спробуйте записати на незаповнених сторінках РЗДб все, що ви відчули.

7. Слово вчителя про життя селян західної України, про трибічний тиск на простий люд.

8. Мотивація: питання, завдання учням:

а) Які події, на вашу думку, письменник буде описувати Далі?
б) Яку важливу тему порушує автор?
в) Чому ви так думаєте?

9. Самостійна робота.
Завдання: прочитати вдумливо текст, намагаючись виділити в ньому головне, (від слів... до слів...)

10. ЕТап осмислення: питання, завдання учням:

а) як автор онисує стосунки між батьком і дітьми?
б) спробуйте розкрити внутрішній стан батька;
в) прокоментуйте поняття "мерці";
г) намалюйте словесний портрет Гриця;
д) знайдіть в тексті образний вираз;
є) які почуття він у вас викликав? Запишіть у зошитах те, що ви уявили собі, читаючи текст;
є) як далі будуть розгортатися події? Проаналізуйте свої думки;
ж) що дає вам'право приходити саме до таких висновків? Використовуючи метод синтезу, аргументуйте свої думки;
з) можна передбачити, що в цій історії відбудуться відповідні ускладнення. Спробуйте знайти це місце в новому тексті:

11. Етап засвоєння: учні читають текст від слів .... до слів..., формулюють своє розуміння проблеми.

12. Завдання на осмислення:

а) прокоментуйте міркування внутрішнього голосу Гриця;
б) яким буде продовження тексту?
в) чому ви так думаєте?

13. Завдання на усвідомлення:

а) прочитайте наступний текст;
б) чи співпадає він з вашими домислами?
в) чим же закінчиться ця історія?

14. Завдання на синтез:

а) Що станеться з героєм?
б) Що є доказом ваших передбачень?

15. Завдання на засвоєння:

а) прочитайте останній текст (від слів ... до слів ...);
б) цю нового ви можете додати до характеристики Гриця?

16. Завдання на синтезування знань:

а) Якій проблемі присвячена новела?
б) Чи типові події описує автор?
в) Як складеться доля старшої дівчинки і самого Гриця?

17. Оцінка знань:

а) скориставшись РЗДО, заповніть таблицю "Як коротко, сильно і страшно пише ця людина";
б) дайте письмову аргументовану відповідь на питання (запис робиться безпосередньо в зошиті), чи об'єктивно Горький оцінив творчість В.Стефаника?

18. Домашнє завдання:

а) Твір на одну з тем: Коли в людини є народ, тоді вона вже людина; І хоч на світі чотири сторони, я тут живу... Я натомився жити без душі.
б) Письмовий аналіз трьох текстів.

Список рекомендованої літератури

1. Василь Стефаник у критиці та спогадах. - К., 1991.
2. Грицюта М. Художній світ Василя Стефаника. - К., 1982.
3. Жук Н. Василь Стефаник: Літературний портрет. - К., 1960.
4. Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості В.Стефаника...- К.

Додаток № 1

На допомогу вчителеві

1. Таблиця "Стефаник в оцінці літературної критики".

Стефаник - один із найцікавіших і глибоких українських письменників XX століття... Василь Стефаник, як І Хемінгуей, залишається недосяжним взірцем для сучасних новелістів...
І.Драч

... розмова з ним ніколи вам не знудилася. На перший погляд, твердий і непривітний, ніби чужий, в дійсності був людиною м'якої вдачі.
Б.Лепкий

Я прочитав його оповідання - і те, що я прочитав, було для мене свідченням величезного таланту. Вихований на європейському письменстві, я був просто зчудований відкриттям. Знайомство з Стефани-ком - одна з найсвітліших сторін у моїх спогадах.
С.Пшибишевський

Він міг би жити у великих європейських містах, - носити смокінг і приймати троянди від шанувальників. Міг згадувати свою Україну-колонію лише у зв'язку із скупими зведеннями австро-угорських чи царських офіційних монархічних газет. Але вернувся і почорнів від розпуки. Отой святий шевченківський розпач і звів його у могилу.
С.Процюк

Бетховен українського слова.
М.Шудря

Він був незрівнянним психологом. Інтуїція, якою володів, давала йому змогу відкривати найтаємніші думки й бажання свого співбесідника.
В.Костащук

Новелістична спадщина В.Стефаника стоїть поруч визначних європейських новелістів.
М.Дубіна Ваша думка доступна тільки для тих,, хто оглядає світ не з одного боку або одного місця, але зі становища непромйнаючої й незмінної вічності.
В.Морачевський

Я свою душу пустив у душу народу і там я почорнів з розпуки, і слів не маю, як все міг сказати, бо страшно за себе, а я ще трошки хочу жити.
В.Сефаник

Додаток № 2

Таблиця "Взяв перо замість чепіг..."

"Новина" - тяжка доля селян.
"Синя книжечка". "Май"."Давнина". "З міста йдучи" - маленька трагедія підлітків.
"Підіте". "Лесева фамілія" - визискування затурканих селян панами-урядовцями.
"Камінний хрест"- показ гнітючих переживань селянина, який від'їздить до Канади на неминучу загибель.
"Кленові листочки" - безпросвітне становище українського селянства, безпорадність батьків.
"Катруся" - злиденне життя селян.
"Ангел". "Осінь". "Діти". "Святий вечір". "Вістуня". "Озимина". "Сама самісінька" - гірка доля людей похилого віку.
"ЩдрОТЕ", "Засідання" - ствердження думки про соціальну основу нужденного життя.
"Палій" - глибоке класове розшарування українського села.
"Лист" - зростання політичної свідомості селян.
"Комісар, староста і піпич" - страйк сільських пролетарів.
"Злодій". "СУД" - засудження жорстокості.
"ДІТАЧЯ пригода" - жах війни і загибель сільських людей.
"Вона - земля" - звірство австрійської вояччини.
"Марія". "Дід Грипь" - заклик до соціального й національного визволення.
"Пістунка". "Гріх" - зображення тяжких сімейних драм.
"Воєнні шкоди". "Дурні баби". "У нас свято" - мотиви боротьби за краще життя.

Додаток № 3

Розгляньте портрет В.Стефаника. Прочитайте описи його зовнішності. Осмисліть висловлювання літературних критиків і намалюйте словесний портрет неперевершеного автора новел.
Опис І

Стефаник був людиною високого естетичного смаку, він вишикува-но одягався, був охайним у побуті, проявляв високу внутрішню культуру у слові й жесті.

Опис II

Гарна, класична будова тіла, приємні риси обличчя, благородні руки творили з нього непересічний тип чоловічої краси. Був незрівнянним психологом... Коли говорив, всміхався якоюсь дивною усмішкою: то дивився з-під брів, то в очі глядів, ніби зазирав у душу. А як оповідав про щось гірке, то чоло морщив і хмурився; тоді здавалося, що от-от з буйної чуприни вилетить іскра і запалить світ.

Опис III

Ні, не в селянській свитці уявляється нам нині цей письменник, не з похиленими плечима і страдницьким виразом обличчя. Йому личить тога мудреця. Його очі, повні болю і смутку за Україну, дивляться у майбутнє.

Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.