Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Літературний процес другої половини ХІХ століття
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-узагальнення й систематизації знань на тему "Літературний процес другої половини ХІХ століття"

Мета уроку: збагатити учнів відповідною інформацією, емоційним викладом думок впливати на вдосконалення мовних навичок школярів, узагальнити матеріал по темі уроку; вчити учнів аналізувати літературні явища, порівнювати, синтезувати; усвідомлювати важливі теоретичні поняття.

Обладнання уроку:

1. Синхроністична таблиця.
2. Виставка творів письменників дожовтневої української літератури.
3. Таблиці:
а) Форма літературного твору.
б) Засоби творення образу в драматичних творах.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми, мети і структури уроку.

3. Вступне слово вчителя по темі уроку.

4. Лекція з теми уроку.

Ми закінчили вивчення української дожовтневої літератури, представленої іменами І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, П. Грабовського, Івана Франка, М.Коцюбинського, Лесі Українки та інших талановитих корифеїв. Підсумовуючи знання, ми повинні ще раз поринути в ту епоху, в яку жили й творили справжні лицарі літератури. Для глибшого розуміння проблеми я зосереджую вашу увагу на представниках не тільки української літератури, але й російської.

Перед вами синхроністична таблиця, яка допоможе з'ясувати, як відгукувалися прогресивні письменники на соціальні події, що спільного в проблематиці творів російських та українських письменників.

Осмислення таблиці сприятиме відтворенню у вашій пам'яті основних етапів розвитку літератури другої половини XIX - початку XX століття.

Синхроністична таблиця

Соціально-політичні проблеми Автор літературного твору, назва твору, рік його видання Представники російської літератури, їх твори, роки написання
Другий етап визвольного руху в Росії (1861-1895 рр.)
1. Розшарування села і міста в післяреформений період (60-70 рр.) Панас Мирний, "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (1875-1880) Ф.Достоевский, "Преступлсние и наказание" (1866)
2. Революційно-демократичний рух 60-х років Марко Вовчок, "Інститутка" (1859) Н.Чернмшевский, "Что долать?" (1863)
3. Народницький рух 70-80-х рр. Панас Мирний, "Лихі люди" (1875) Н.Некрасов, "Кому на Руси жить хорошо?" (1864-1877)
4. Зростання організованого робітничого руху у 80-90-ті роки І.Франко, "Борислав сміється" (1881-1882) Леся Українка, "Досвітні огні" (1893) Ф.Решетников, "Глуховы" (1866-1867), "Где лучше?"(1868)
Третій етап визвольного руху (1895-1917 рр.)
5. Розвиток капіталістичних стосунків, поява сільської буржуазії, руйнування соціальних і сімейних устоїв І.Карпенко-Карий, "Хазяїн" (1900), "Суєта" (1903), "Житейське море" (1904) Л.Толстой, "Власть тьмы" (1886); А.Чехов, "Вишневий сад" (1903-1904)
6. Діяльність організованих політичних союзів, революція 1905-1907 рр. М.Коцюбинський, "Дорогою ціною" (1901), "Fata morgana" (1903-19Ю); Леся Українка, "Пісня про волю", драматичні твори М.Горький, "Песня о Буревестнике" (1901), "Мать" (1906)


Тезисний виклад лекції:

1. Розвиток нових (капіталістичних) стосунків сприяв:
а) розшаруванню в місті та селі;
б) появі робітничого класу;
в) наростанню протиріч;
г) виходу на арену "шукачів правди";

2. Два напрямки в розвитку літератури:
а) революційно-демократичний, започаткований Т.Г.Шевченком;
б) буржуазно-ліберальний.

3. Продовження письменниками другої половини XIX - початку XX століття традицій Т.Г.Шевченка.

4. Загострення боротьби між демократичним та буржуазним напрямками у літературі.

5. Наповнення творів новим ідейним змістом.

6. Еволюція селянина на сторінках літературних творів: месник > бунтар > протестант > "шукачі правди" > селянин-революціонер.

7. Розширення тематики творів за рахунок драматичного жанру (І.Карпенко-Карий, І.Франко, Панас Мирний, Леся Українка тощо).

8. Основні теми літературних творів:
а) соціально-економічні;
б) громадсько-політичні;
в) культурологічні.


На цьому етапі лекції можливим є виступ учнів з рефератами. Можна запропонувати учням самим визначити місце реферату в лекції вчителя. Для рефератів можна запропонувати такі теми:

...возвеличу
отих малих рабів німих
і на сторожі коло їх
поставлю слово...
Т.Шевченко

Я син народу, що вгору йде.
І.Франко

Хто вам сказав, що я слабка?
Леся Українка

Я честь віддам титану. Прометею.
Леся Українка

У мене ж тая Русь глибока в серці рана.
І.Франко

Оптимізм творів І.Франка.

Образ батька в новелі М.Коцюбинського "Цвіт яблуні".

Земля в долі людини (за творами Панаса Мирного, І.Нечуя-Левицького, І.Карпенка-Карого, А.Тесленка, О.Кобилянської).

Утвердження любові як джерела високої людської духовності в повісті М.Коцюбинського "Тіні забутих предків".

Осуд бездуховності в повісті "Кайдашева сім'я" І.Нечуя-Левицького тощо.

Основна мета учнівських виступів - розкрити тему на конкретному матеріалі.

9. Зв'язок української літератури з російською літературою.

10. Розвиток критичного реалізму:
  • характерні ознаки критичного реалізму: критичний підхід до зображення життєвих подій, орієнтир на позитивного героя - борця, зв'язок з фольклором;
  • новаторство письменників другої половини ХІХ - початку XX століття;
  • кращі твори критичного реалізму;
  • зростання свідомості головних героїв.
11. Художня палітра представників революційно-демократичної літератури.

12. Проблемне завдання учням: Як ви розумієте слова польської письменниці Є.Олешко в її листі до І.Франка, датованому 1886 роком: "Чим більше читаю, тим міцніше чую дивну насолоду й поезію української літератури. Чиста вона, мов кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої відомої мені неподібна"? Аргументуйте свої думки.

13. Перевірка записів у зошитах.

Домашнє завдання:
а) репродуктивний рівень - вивчити конспект;
б) конструктивний рівень - порівняти твори російської і української літератури на вибір учня;
в) творчий рівень - виявити елементи критичного реалізму в "Кайдашевій сім'ї" і "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Список рекомендованої літератури

1. Петро Хропко. Українська література, 10 кл. - К., 1995.
2. Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). - К., 1990.
3. Українська література. - К., 1995.
4. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. - К., 1994.

Контроль і самоконтроль знань
І. Складання блоків-модулів за темами:

1. Земля в долі людини.
2. Людина і природа.
3. Образ жінки-матері.
4. Роль і місце поета в суспільному житті.
5. Роздвоєння людської особистості.
6. "Що сльози там, де навіть крові мало..."
7. "Хай згине цар!.."
8. "Я маю в серці те, що не вмирає..."
9. Образ протестанта-борця.
10. Літературні напрями та стилі.

Зразок:

Блок-модуль № 9 Образ протестанта-борця
  1. Образ народного месника в поемі Т.Г.Шевченка "Неофіти".
  2. Бунтарі-протестанти" Кармелюк (казка Марка Вовчка "Кармелюк"), Довбуш (поема Ю.Федьковича "Довбуш").
  3. Шукачі правди - Чіпка, Микола Джеря (роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", повість І.Нечуя-Левицького "Микола Джеря").
  4. Селяни-революціонери (повість М.Коцюбинського "Fata Morgana").
II. Твори (домашні чи класні) узагальнюючого характеру.

III. Вікторина

IV. Складання кросвордів

Додаток №1Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.