Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Урок-турнір на тему "Більше працював, ніж жив"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-турнір на тему "Більше працював, ніж жив" (огляд творчості Б.Грінченка)

Мета уроку: допомогти учням збагнути перевагу індивідуальних форм роботи на етапі осмислення нового матеріалу; виявити й розвинути здатність до самооцінки; сприяти розвитку критичного мислення; розвивати уміння й навички самостійної роботи.

Обладнання уроку:

1. Таблиці:
 а) організаційні питання уроків-турнірів;
 б) функції учасників турніру.
2. Індивідуальні картки.
3. Твори Б.Грінченка.

Теорія літератури: Строфа (від гр. strophe - зміна, обертання) - композиційне поєднання кількох віршових рядків, певним чином заримованих, що становлять відносну змістову і ритміко-синтаксичну цілість, які під час читання відокремлюємо великою паузою від подібного поєднання наступних віршованих рядків. Якщо вірш білий (неримований), подібну римам роль виконують клаузули (закінчення віршованих рядків).

Нарис - у художній літературі такий прозовий твір на актуальну тему сучасності, в якому йдеться про справжні факти, події, людей.

Оповідання - невеликий епічний художній твір про одну чи декілька подій у житті персонажа, що відіграють важливу роль у його долі.

Особливості оповідань:
 • зображення переважно однієї події з життя героя;
 • розповідний спосіб викладу художнього матеріалу;
 • нетривкий час дії;
 • обмеженість дійових осіб;
 • невеликий обсяг.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Ознайомлення учнів з метою уроку, структурою його проведення, організаційними питаннями уроків-турнірів та функціями учасників турніру.

Організаційні питання:

1. Індивідуальне виконання вибраних завдань.
2. Обговорення проблем.
3. Експрес-діагностування.
4. Розгорнуте діагностування.
5. Елементи дискусії.
6. Підведення підсумків.

Функції учасників турніру

Учні:
 • вибирають завдання відповідно до рівня знань та навчальних можливостей;
 • мають право на підказку;
 • організують самоконтроль, користуючись карткою-підказкою;
Вчитель:
 • коригує при необхідності діяльність учнів;
 • відслідковує регламент.
3. Перший етап: учні вибирають питання для індивідуальної роботи (питання розкладені на перших трьох партах у відповідності до рівнів: репродуктивного, конструктивного, творчого; потім учні самі розподіляються на групи у відповідності до вибраних завдань).

Репродуктивні:
 • Чим характеризувалося літературне життя початку 80-х років XIX століття?
 • Яких письменників цієї епохи ви знаєте?
 • Чи пов'язане життя Б.Грінченка з Харківщиною?
 • Де навчався Б.Грінченко?
 • Яким прикладними професіями він володів?
 • Чому Б.Грінченко не отримав освіти?
 • Що ви знаєте про вчителювання Грінченка?
 • Які твори письменника вам знайомі?
 • Що вам відомо про останні 15 років з життя письменника?
Конструктивні завдання:
 • Намалюйте схему і заповніть її: "Б.Грінченко - людина феноменальної працездатності".
 • Осмисліть оцінку Б.Грінченка І.Франком і складіть таблицю: "Б.Грінченко в оцінці І.Франка", акцентуючи увагу на основних поняттях.
 • Складіть модель інтегрованих якостей особистості Грінченка - учителя.
Зразок:

№ п/п Інтегративні якості Моральність Інтелект Почуття Воля
1 Ціннісно-орієнтовані Чесність Об'єктивність Совісність Мужність
2 Практичні
3 Характерологічні
 • Розподіліть твори письменника:
  а) за жанрами;
  б) за темами.
 • Користуючись підручником, випишіть співзвучні рядки з поезій П.Куліша, М.Старицького, Б.Грінченка.
 • Проведіть паралелі між віршами за таблицею:
Автори віршів Основна думка Образи Художньо-стильові засоби
1. П.Куліш
2. М.Старицький
3. Б.Грінченко
тощо
- - -
 • Критики відстоювали думку про те, що Б.Грінченко замість аналізу життєвих явищ вдається до моралізування та повчань замість того, щоб дбати про живу художню тканину. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Аргументуйте відповідь прикладами з оповідань "Батько та дочка", "Екзамен".
 • Складіть опорні схеми до вивчення творів Б.Грінченка.
Творчі завдання:

Напишіть письмові роботи на одну з тем:

а) Б.Грінченко не піднявся у своїй творчості до соціально-художнього мислення, що характеризувало його сучасників.
б) Проза Б.Грінченка - суперечливе явище тогочасної літературної доби.
в) Оповідання й повісті Б.Грінченка ставлять його до ряду класиків рідної літератури.
г) Розкрити суть поняття "Хто воює, той герой".
д) Ваше розуміння словосполучення: "Громада - великий чоловік".

Примітка:
Учні мають право після виконання індивідуального завдання переходити з групи в групу з метою поглибити рівень знань.

4. Другий етап - обговорення проблем за планом:

1. Ідеологічні шукання Б.Грінченка.
2. Любов до рідного краю в творах Б.Грінченка.

5. Третій етап - експрес-діагностування:

Одним-двома реченнями висловити своє розуміння думки СБілецького про Б.Грінченка. (Оформлення висловлювання - аргументоване; стиль науково-публіцистичний).
О.Білецький писав: "Колись піднесений на недосяжну височину Б.Грінченко був перетворений не тільки в нікчемність, а у нікчемність шкідливу і по суті перестав існувати як явище в історії української літератури". (Завдання виконують у групах, учнями; експрес-діагностування проводиться з метою виявлення знань, набутих самостійно).

6. Четвертий етап - розгорнуте діагностування.

Мета: перевірити рівень знань учнів усього класу. Для реалізації розгорнутого діагностування можна використати метод незакінчених речень, записаних на картках. Картки з недописаними реченнями учитель роздає сам.
Зразки незакінчених речень:
 • Я недурно ... (сл. Б.Грінченка);
 • Грінченка серед літераторів виділяв ...
 • У поезії "Смутні картини" письменник ...
 • Ідея поезії "Приходить час" - ...
 • Тема оповідання "Батько й дочка" -...
 • Мрія Максима ...
 • "Екзамен" за жанром ...
 • Дилогія - це твір...
 • Роман з повісті-дилогії "Серед темної ночі" нагадує мені...
 • У повісті "Під тихими вербами" зображені...
 • Зінько Сиваш опиняється на розпутті тому ...
 • Конфлікт повісті "Під тихими вербами" ...
 • Слабкі сторони творчості Б.Грінченка: ...
 • Сильні сторони творчості Б.Грінченка: ...
7. П'ятий етап - елементи дискусії, відповідь на проблемне питання: в чому актуальність творів Б.Грінченка?

8. Шостий етап - підведення підсумків учителем.

Серед сучасників Б.Грінченка виділяла неймовірна працездатність. Праця була сенсом його життя. За розмахом зробленого, за інтенсивністю творчої праці, за розмаїттям художніх і наукових зацікавлень Грінченко стоїть в одному ряду з такими велетнями української націо-нальної культури, як П.Куліш, М.Драгоманов, О.Кониський, І.Франко.

Список рекомендованої літератури

1. Біленький О. Борис Грінченко //Зібр. праць: У 5 т. - К., 1965. - Т.2.
2. Погрібний А. Борис Грінченко: Нарис життя і творчості. - К., 1988.
3. Хропко П. Проза Бориса Грінченка //Грінченко Б. Вибр. твори. - К., 1987.

Контроль і самоконтроль знань

1. Заповнені впродовж уроку схеми, таблиці.
2. Складання таблиць.
3. Відповіді на творчі питання.
4. Матеріали розгорнутого діагностування і експрес-діагностування.
5. Самостійні роботи на теми:
  а) жанрова особливість спадщини Б.Грінченка;
  б) тематичне розмаїття прози письменника;
  в) образний світ поезії Б.Грінченка.

Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.