Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Про поезію і завдання поета (огляд лірики М.Вороного)
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-ринг на тему "Про поезію і завдання поета" (огляд лірики М.Вороного)

Мета уроку: допомогти учням творчо опрацювати лірику М. Вороного, зрозуміти логіку віршованих рядків і закономірність пошуку новаторських підходів; відпрацювати алгоритм аналізу поетичних творів; розвивати здібності, уміння й навички творчо працювати.

Обладнання уроку:

1. Портрет М.Вороного.
2. Виставка творів М.Вороного.
3. І.Я.Франко, "Лісова ідилія".
4. Таблиця "М.Вороний".
5. Портрети І.Франка, М.Зерова, М.Кропивницького, П.Саксаганського, М.Лисенка, М.Коцюбинського, Лесі Українки, П.Тичини.
6. Платівка з записом вірша М.Вороного "Іванові Франкові".

Теорія літератури:

Реферат - це стисла, подана в науковому стилі інформація з якоїсь конкретної теми чи проблеми, один з методів науково-художнього дослідження літературного твору, мета якого глибше, детальніше зрозуміти поетичний світ художника, його майстерність, ідейно-тематичний та проблемний зміст твору.
Модернізм (фр. moderne - сучасний найновіший) - різноманітні найновіші напрямки в мистецтві (символізм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм, імпресіонізм тощо).
Експресіонізм (фр. expressionisme - вираження, виразність) - течія в літературі та мистецтві, започаткована в першій третині XX століття. Основна увага спрямована на внутрішній світ митця, його індивідуалізацію.

Методичні рекомендації до проведення уроку-рингу.
З учнів класу формуються 3-4 групи. У кожній з них - лідер, який організує роботу групи відповідно до встановлених правил. Роботою лідерів керує вчитель. Представники кожної групи виступають як опоненти. Роботу груп (активність, метод викладу думок, рівень знань) оцінює група "майстрів" з числа учнів.

Групи учнів виконують завдання як практичного, так і теоретичного рівнів. У кінці уроку школярі мають прийти до висновку про погляди М.Вороного на місце поета і поезії в житті суспільства.

На початку уроку вчитель проводить інструктаж учасників засідання про правила проведення рингу, дає узагальнені висновки щодо підсумків раундів і засідання в цілому.

Правила проведення рингу
Раунд Тривалість раунду Назва раунду і зміст діяльності
1 15 хв. Пошук нових підходів до розгляду теми під рубрикою "Поезія - то завжди неповторність".
2 20 хв. Сутність поглядів М.Вороного "Предметом поезії є тільки вона сама".
3 10 хв. Оцінка поетичних творів літературною критикою.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Міні-урок: інструктаж учителя.

3. Вступне слово вчителя про споконвічність теми "Роль поета й поезії в житті суспільства". Для інформації бажано використати віршовані рядки відомих авторів:

Возвеличу отих малих рабів німих
І на сторожі коло їх поставлю слово...
Т.Г.Шевченко

Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні.
Леся Українка

Слово! Моя ти єдиная зброя...
Леся Українка

Я Музу посвятил народу своєму
О.Пушкін

Яке глибоке щастя - жить!
Бути гідним імені людини,
Народу й людськості служить.
М.Рильський

Поет не може бути власністю,
Це так йому вже на роду...
Л.Костенко

4. Перший раунд.
 • Завдання учням: виявити альтернативні погляди на роль і місце поета в житті держави; свої думки аргументувати (учні працюють з тексами віршів, які підібрав учитель).
 • Проблемні питання: а) В чому сутність поезії? б) Чи залежить зміст поетичних рядків від соціальних умов, у яких живе автор? (Слухаючи вчителя, відповідаючи на проблемні питання, учні груп добираюсь нові цитати для підтвердження думок).
 • За 5 хвилин до закінчення раунду лідери від груп знайомлять присутніх зі своїм розумінням теми "Роль поезії в житті людей".
 • "Майстри" оцінюють виступи лідерів згідно з положенням.
5. Другий раунд. Учні аналізують вірші М.Вороного (кожна група на початку другого раунду отримала набір віршів поета), проводять паралель між віршами М.Вороного та творами І.Франка і Лесі Українки та інших поетів. Приблизний план роботи груп у другому раунді:
 • Прокоментувати рядки з вірша І.Франка "Лісова ідилія".
 • Прочитати вірші І.Франка "Декадент", П.Грабовського "Я не знавець чудовної природи", Лесі Українки "Contra spem spero" і дати відповідь на питання: яку роль в житті народу відіграє поезія.
 • Прослухати платівку з записом вірша М.Вороного "Іванові Франкові", дати відповідь на питання:
  - Які погляди М.Вороного на роль поезії?
  - Чи кличе автор художників слова до втечі в позахмарні світи?
  - Чи повинне справжнє мистецтво єднатися з боротьбою за щастя людини?
  - Чи має поет вболівати за гармонійний розвиток людини, за її Духовне зростання?
  - Чи повинен поет стояти осторонь суворої дійсності?
  - Справжня поезія має "життя брудне, житгя нікчемне забути..." чи, може, має здатність "тягар життя скидать і душу раєм надихать?"
  - Чи був М.Вороний прихильником "чистого мистецтва"?
  - Поезія М.Вороного - це "свобідний творчий дух"?
  - Чи можна поезію закувати в кайдани?
  - Як ви розумієте слова поета: "Штуки чистої без ідеї не може бути - вона з нею складає єдине ціле. Тенденція без штуки буває, звичайно, із нею разом укупі не може бути. Між тенденцією та ідеєю лежить величезна різниця"?
  - Якщо ви поділяєте точку зору поета, то чим пояснити появу віршів, у яких "недуже серце скніє", "нудьга гнітить". Продумуючи відповідь на це питання, згадайте збірку віршів І.Франка "Зів'яле листя" і оцінку цієї збірки М.Коцюбинським.
  - Прочитати вірш М.Вороного "Горе переможеним" ("Vae Victis"), визначити ідейну направленість.
  - Звернути увагу на епіграф до вірша "Іванові Франкові" - слова Шарля Бодлера: "Предметом поезії є тільки вона сама, а не дійсність". Чи поділяє М.Вороний ці погляди?
  - Осмислити вірш "До моря", сформулювати тезу, яка б розкрила сутність понять: море і поет. Що їх єднає?
  - Провести літературні паралелі між мистецьким кредо М.Вороного і відомим вам іншим поетом. У чому інноваційний підхід Вороного?
 • "Майстри" підводять підсумки другого раунду.
6. Третій раунд - оцінка поетичних творів М.Вороного літературною критикою. Учні отримують конверти, в яких листи від літературних критиків. Уважно прочитавши листа, школярі аргументують свій вибір, тобто стверджують свою думку.

 • Лист перший. Він один з перших вводить у лірику тему міста, переймає ряд традиційних мотивів європейської поезії, де протиставляється поетична одухотвореність і буденність, стверджує нестримне прагнення людини до краси, світла, осягнення космосу. Розкриває трагізм духовної самотності (В.Яременко).
 • Лист другий. Твори письменника - маніфест українського модернізму (С.Єфремов).
 • Лист третій. У віршах поета відсутні яскраві барви, замість фарб - самі відтінки. Речі не називаються в точному їх визначенні, а вживаються слова-натяки. Рідкісні в його творах образи, порівняння, невимогливий поет і до епітетів та метафор. Стилістика частіше має умовно-абстрактний характер (П.Тичина).
(Лідери від груп стверджують свої думки; думки можуть бути альтернативними).

Підсумки уроку підводять "майстри".

Підсумкова відомість

Назва групи, лідер Критерії оцінки Раунди Загальний підсумок
1 2 3
- 1. Оригінальність
2. Проблемність
3. Загальне враження
4. Практично-самостійна робота
5. Підсумок за раунд
- - - -


Домашнє завдання:

1. Скласти схеми: загальнокультурна, публіцистична і літературознавча опорна лексика до огляду особливостей лірики М.Вороного.

2. Написати реферати на одну з тем:
- Йти за вікном і бути цільним чоловіком;
- Вічні цінності поета;
- Україно! Мамо люба!
Чи не те ж з тобою сталось?
Чи синів твоїх багато
На степах твоїх зосталось?
М.Вороний

Список рекомендованої літератури

1. Вервес Г. Поет повертається на Батьківщину. Вороний М. Твори. - К., 1989.
2. Воловець Л.І. Із брами невідомості//Українська мова і література в школі. - 1991. - № 3.
3. Іллєнко І. Боже! За віщо?//Літ. Україна. - 1991. - 14 березня.
4. Кислий Ф. Микола ВоронийУ/Дніпрова хвиля. - К., 1989.

Вимоги до рефератів

1. Думки в рефераті викладаються своїми словами.
2. Цитати використовуються лише ті, які не суперечать світоглядові референта.
3. Композицію реферату визначає референт, при цьому пам'ятаючи про те, що в рефераті мають бути такі компоненти, як:
- короткі відомості про автора того матеріалу, який є основою для реферату;
- точний (у науковому стилі) виклад інформації по темі реферату;
- висновки референта, його особиста точка зору.

Контроль знань

Тести за творами M. Вороного:
 • Вітаю Вороного нині!
  Одважно линучи з-над хмар,
  Рабів будив ти у долині,
  Огонь злюбивши, як Ікар!

  Ці слова були написані:
  а) П. Тичиною;
  б) М.Рильським;
  в) Б.Грінченком.

 • М.Вороний у різні періоди свого життя був членом політичних угруповань:
  а) "Братство тарасівців";
  б) РУП, УСДРП;
  в) "Стара громада";
  г) "Українська громада";
  д) "Народна воля";
  е) "Чорний переділ".

 • Музику до вірша "За Україну" написав:
  а) Я.Ярославенко;
  б) М.Лисенко;
  в) М.Леонтович.

 • Ім'я М.Вороного часто згадувалося як антипод до імені:
  а) І.Франка;
  б) Лесі українки;
  в) М.Коцюбинського.

 • I.Франко називав М.Вороного:
  а) декадентом;
  б) революціонером;
  в) "ідеалістом непоправним".

 • "Євшан-зілля" за жанром:
  а) легенда;
  б) поема;
  в) балада.

 • В основу "Євшан-зілля" покладено легенду з літопису про сина половецького хана, якого взяв у полон:
  а) Олег;
  б) Святослав;
  в) Володимир.

 • Що характерно для поетичного доробку М.Вороного:
  а) лаконізм;
  б) тонкий ліризм;
  в) відточеність форми;
  г) абстрактність;
  д) алегоричність.
Контроль і самоконтроль знань

1. Письмова робота за однією з тем:
 • Я боровся, шукав ідеала.
 • Поет - сам собі закон.
 • Митець - носій духовної культури.
 • Там, де пустка замість серця, Там, де пустка замість серця, Порятунку вже нема. Порятунку вже нема.
 • Вічні цінності землі - Краса й Україна.
2. Складання схем "Опорна лексика".

3. Створення модулів-блоків.

Додаток № 1

Організаційна структура турніру

У роботі беруть участь всі учні класу, які діляться на три групи. Кожна група вибирає для себе колір: червоний, зелений, синій. Хто обрав червоний колір, той прихильник фронтальних форм роботи на уроці; хто обрав зелений колір - прихильник групових форм роботи; синій - індивідуальних форм роботи. Роботу груп оцінює експертна група (учитель, психолог, педагог-організатор).

Додаток № 2

Функції учасників турніру

1 Учні:
а) беруть участь в обговоренні питань;
б) виконують діагностичні завдання;
в) виконують практичні завдання.

2. Учитель:
а) організує дискусійне обговорення питань;
б) проводить інструктаж;
в) робить узагальнюючі висновки з кожної проблеми окремо і турніру в цілому.

Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.