Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Хто він, Микола Хвильовий?
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-проблемний стіл на тему "Хто він, Микола Хвильовий?"

Мета уроку: сприяти розвитку в учнів прагнення до самоосвіти, до пошуку форм діяльності, які б відповідали навчальним можливостям та потребам; розширенню й поглибленню знань з теми уроку.

Обладнання уроку:

1. Матеріали прес-центру.
2. Таблиця "План проведення проблемного столу".
 • Повідомлення теми, мети, постановки проблеми, обґрунтування значення активності учнів у перебігу практичної роботи.
 • Організація творчого діалогу, обмін думками з питань проблеми.
 • Підведення підсумків та оцінка роботи учасників проблемного столу.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Ознайомлення учнів з темою, метою та формою проведення уроку.

3. Усвідомлення учнями листа Сталіна до Кагановича.

Критикуючи наркома освіти Олександра Шумського, Сталін писав: "О.Шумський неправильно розуміє українізацію і не зважає на цю останню небезпеку. Цей рух може набрати місцями характеру боротьби за відчуженість української культури і української суспільності від культури і суспільності загальнорадянської, характеру боротьби проти "Москви" взагалі, проти росіян взагалі, проти російської культури та її найвищого досягнення - ленінізму. Я маю на увазі такий усім відомий факт, як стаття відомого комуніста Хвильового в українській пресі. Вимога Хвильового негайно дерусифікувати пролетаріат на Україні, його думка про те, що "від російської літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тікати", його заява про те, що "ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва", його захоплення якоюсь месіаністичною роллю української молодої інтелігенції, його смішна й немарксистська спроба відірвати культуру від політики - все це й багато іншого в устах українського комуніста звучить тепер більше ніж дивно... Тільки в боротьбі з такими крайнощами можна перетворити відроджену українську культуру й українську суспільність в культуру і суспільність радянську".

4. Завдання учням:

Співставте основні думки листа з посмертною запискою Миколи Хвильового, зробіть висновки:

Посмертний лист Миколи Хвильового

Арешт Ялового - це розстріл цілої Генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За Генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. "Отже", як го-ворить Семенко... ясно.
Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя - ви й не Уявляєте. Сьогодні 13. Пам'ятаєте, Як я був закоханий у це число? Страшенно боляче.
Хай живе комунізм.
Хай живе соціалістичне будівництво.
Хай живе комуністична партія.
13 травня 1933

5. Діалог учителя з учнями.

М.Хвильовий покінчив життя самогубством, а з його творами познайомився широкий читач не так давно. Ви прочитали оповідання "Мати". Це один з кращих героїко-романтичних творів, який мовби підтверджує тезу: ті роки характеризувались повною невідповідністю зловісних, жорстоких антигуманних реалій революції і проголошуваних нею благородних ідеалів. Оповідання "Мати", як і "Кіт у чоботях", "Солонський яр", допомагає нам збагнути внутрішній світ їх автора. Для цього треба відповісти на цілий ряд проблемних питань:
 • Як ви розумієте епіграф до оповідання "Мати"?
 • Чи співзвучний епіграф зі словами П.Тичини:
  Приїхали до матері та три сини:
  Три сини вояки, да не'днакі,
  Що 'дин за бідних,
  Другий за багатих...
 • Чому Микола Хвильовий дає синам бідного кравця романтичної вдачі імена синів Тараса бульби: Остап і Андрій?
 • Героїв Гоголя могла примирити тільки смерть, а революціонерів 1917 року?
 • Чому їх жертвою стає мати?
 • Чому брати опинились у різних таборах, і не просто опинились, а очолили ворожі загони?
 • Розповідаючи про ставлення синів до матері, письменник вживає однакові звороти. Як розуміти такий підхід автора?
 • Як ви розумієте поняття "громадянський обов'язок"?
 • Чи погоджуєтесь ви з тим, що Микола Хвильовий задумав оповідання як ілюстрацію до політекономії капіталізму?
 • Чим скористався письменник, пишучи "ілюстрацію"?
 • Проведіть паралель між кульмінацією оповідання "Мати" і словами Т.Шевченка: "Одцурається брат брата І дитини мати". В яких ситуаціях це може бути?
 • Яка ідея оповідання?
 • Чи асоціюється образ матері Остапа та Андрія з образом України-неньки? Аргументуйте.
 • Як ви сприймаєте слова Ф.Кислого:
  "Микола Хвильовий - романтик революції... Але жорстокий і без-компромісний, який вустами одного з героїв говорить: "Я все-таки вклонюся тобі, мій героїчний народе! Твоєю кров'ю ми окропили три чверті пройденої нами путі до соціалізму. Почалося з волинців та ізмальців у Петрограді, продовжується у посьолках Донеччини, в шахтах і на тихих чебрецевих ланах".
 • Як зміст оповідання "Я (Романтика)" поповнює ваші знання щодо теми уроку?
 • Розкрийте суть думки М.Рильського: "Революціонер з голови до п'ят, Хвильовий міцно зв'язаний з кращими традиціями української художньої літератури".
 • Як ви трактуєте дві великі любові ліричного героя з оповідання "Я (Романтика)": "загірну комуну" і Марію?
 • Чому ліричний, елегійно-мінорний вступ в оповіданні закінчується тривожною нотою?
 • Розкрийте зміст тези: "Я - чекіст, але і людина".
 • Чи можна ці слова віднести до Хвильового?
 • Який спосіб життя ведуть комунари, чекісти, яка атмосфера панує серед них?
 • Як розуміти слова: "... він так вже впився кров'ю, що мати стала здаватись йому фантомом, а любов до неї - частиною власного зло-чинного "я", якому він давав волю"?
 • Прокоментуйте рядки: "Я зупинився серед мертвого степу: - там, в далекій безвісті, невідомо горіли тихі зорі "загірної комуни".
 • Виправдовуючись перед читачем і владою, Хвильовий писав: "Ге-рой новели "Я" - не революціонер. Це так би мовити "революціоні-зований індивідуаліст"... Чи погоджуєтесь ви з автором?
6. Завдання на осмислення.

Осмисліть думки літературних критиків, чи імпонують вони вам?
Небагато є в світовій літературі таких творів трагічного звучання, в яких із вражаючою художньою силою були б відтворені драматичне роздвоєння реальності та ідеалів, внутрішній конфлікт революціонера, який потрапляє у витворену революційними ідеями пастку (Микола Жулинський).

Хвильовий був неповторний. Він щодень, щогодини був новим і за формою і за змістом, і це часто призводило його до помилок, іноді до-сить болючих, а найболючіша помилка - це помилка, що вирвала його з наших лав (Петро Панч).

Істинно: Хвильовий. Сам хвилюється, і нас усіх хвилює, п'янить і непокоїть, дратує, знесилює і полонить. Аскет і фанатик, жорстокий до себе і до інших, хворобливо вразливий і гордий, недоторканий і суво-рий, а часом - ніжний і сором'язливий, химерник і характерник, залюблений у слово, у форму, мрійник (В.Коряк).

7. Самостійна робота - дослідження форми літературних творів М.Хвильового - заповнення таблиці.

Назва твору Манера письма
Глибокий психологізм Постіний самоаналіз на межі нервового струсу Проникнення в найпотаємніші куточки душі Калейдоскопічність
- - - - -


8. Відповідь на проблемні питання:

Так хто ж за своїм стилем Микола Хвильовий? Імпресіоніст, реаліст, романтик?

9. Підведення підсумків - самоаналіз самостійної роботи.

Домашнє завдання:

а) виявити елементи імпресіонізму в оповіданні "Я (Романтика)";
б) дати лаконічну відповідь на питання: які умови спонукають до роздвоєння особистості?
в) скласти план до теми: "Конфлікт Хвильового з сучасністю".

Список рекомендованої літератури

1. Брюховецький В. Романтик з непоступливою вдачею. - К., 1989.
2. Гречанюк С. День повернення Миколи Хвильового/УУкр. мова і літ. в шк. - 1987. - № 12.
3. Драч І. Дорога Миколи Хвильового. - К., 1989.
4. Ковалів Ю. Зважати на суперечності //Слово і час. - 1990. - № 4.

Контроль і самоконтроль знань

1. Самостійна робота - дослідження індивідуального стилю письменника.

2. Тести за творчістю М.Хвильового.
 • Катастрофічна ситуація в Україні це:
  а) хвиля репресій;
  б) вимирання мільйонів селян;
  в) поширення недовіри й підозри.
 • М.Хвильовий свято вірив:
  а) у можливість єднання українського й російського народів;
  б) в "загірну комуну";
  в) у перемогу народу в громадянській війні.
 • В оповідання "Кіт у чоботях" автор:
  а) поетизує революцію;
  б) не визнає революцію;
  в) романтизує образи рядових революціонерів.
 • Ліризму оповіданню надають:
  а) запашне слово;
  б) розчинення сюжету в описах імпресіоністичних вражень;
  в) ліричні відступи.
 • Жучок Галка:
  а) втілення ідеалів М.Хвильового;
  б) реальний образ з життя;
  в) ілюстрація до теми революції.
 • В оповіданні "Солонський яр":
  а) будні громадянської війни;
  б) розповідь про реальні ситуації революційної доби;
  в) побут українського села.
 • Микола Хвильовий в оповіданні "Солонський яр" дотримується манери:
  а) романтиків;
  б) імпресіоністів;
  в) неореалістів.
 • У розкритті ідейного змісту оповідання вагому роль відіграє:
  а) експозиція;
  б) другий розділ;
  в) малюнок базару.
 • Савка вбили за:
  а) зраду;
  б) відходження від ідеалів;
  в) злодійство.
 • Сюжет оповідання - це боротьба:
  а) класів;
  б) прихильників різних партій;
  в) між двома сечами.
 • Основна думка оповідання "Мати":
  а) поділення людей на класи;
  б) загибель "старосвітських людей";
  в) втрата соборів душ своїх.
 • Оповідь в оповіданні ведеться в стилі:
  а) притчі;
  б) легенди;
  в) казки.
 • Діти Остап і Андрій ненавидять один одного через:
  а) різні погляди;
  б) бажання помститися;
  в) ненависть до рідного дому.
 • Матері захотілось вмерти тому, що:
  а) вона не може зрозуміти того, що діється;
  б) вона віджила свій вік;
  в) треба поступитися новим людям, з новими думками й новими бажаннями.
 • Ідея оповідання:
  а) стосунки в сім'і;
  б) невідповідність високих гасел, гуманістичних ідеалів революції її реаліям;
  в) будні громадянської війни.
 • Напругу часу, який творить нову еру справедливості й щастя в оповіданні "Я (Романтика)", автор створює за допомогою:
  а) окремих сцен;
  б) контрастних фарб;
  в) портретних характеристик.
 • Образ Божої Матері в оповіданні символізує:
  а) "загірну комуну";
  б) доброту, спокій, любов;
  в) релігійність народу.
 • Мати, яка всім серцем любить сина, відчуває:
  а) синівську любов;
  б) надходження грози;
  в) швидку розлуку з сином.
 • Слово "людина" опущене так низько в устах:
  а) сина, який підняв руку на матір;
  б) доктора Тагабата;
  в) вірного вартового із дегенеративною формою черепа.
 • Ліричний герой вважає себе:
  а) людиною;
  б) чекістом;
  в) переконаним революціонером.
 • Ліричний герой ходить до матері, щоб:
  а) відчувати себе "людиною";
  б) прискорити час злочину;
  в) побути наодинці з собою.


3. Філософське дослідження -тема роздвоєння особистості в українській новітній літературі.

Форма дослідження

Автор Назва твору Тема Головні герої Причини роздвоєння
- - - - -


Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.