Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » "Бережіть собори своїх душ" (за романом О.Гончара "Собор")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Урок-диспут на тему: "Бережіть собори своїх душ" (за романом О.Гончара "Собор")

Мета уроку: довести до учнів інформацію про історичну долю роману О.Гончара "Собор", з'ясувати мотив "заповіту предків", "осмислити психологію героїв нашого часу, ствердити думку про те, що собор у романі О.Гончара - символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу і людства в цілому; розвивати творчий потенціал школярів, формувати світобачення.

Обладнання уроку: 1. Роман "Собор".
2. Літературно-критичні статті А.Погрібного, М.Наєнка, М.Стеблицького; кн. "Теорія літератури", повість А.Платонова "Котлован", роман О.Гончара "Тронка", "Біблія".
3. Карта України.
4. Схема "Опозиційний рух в Україні".
5. Твори поетів-шістдесятників.

Хід уроку

1. Вступне слово вчителя про історичну долю роману "Собор" (використати газетний матеріал, матеріали V з'їзду письменників України).

2. Робота в групах - з допомогою тлумачних словників учні пояснюють лексичне значення понять: безконфліктність, догматизм, схематичність, ілюстративність, колективне бачення, психологізм, духовність, собори, собори душ, безбатченко, кар'єризм, нігілізм.

3. Слово вчителя про 60-ті роки в житті літератури.

Тезисний виклад:
  • У 60-ті роки в нашому суспільстві з'явилися перші паростки демократії.
  • Глибоке розуміння цієї епохи - важливий момент, бо силуети письменників-шістдесятників дуже чітко вирізняються на тлі літературного процесу радянської доби як громадською позицією, так і художньо-естетичним відчуттям.
  • О.Гончар - чародійник українського слова.
  • Роман "Собор" - це не тільки творче обличчя талановитого художника; це подвиг митця в ім'я майбутнього. Саме в цьому шедеврі української прози періоду застою, що прийшов на зміну "хрущовській відлизі", викривальний пафос спрямований проти споживацької психології, морального браконьєрства, національного нігілізму та інших негативних явищ, які гальмували розвиток суспільства.


4. Запис в зошити значення понять:

диспут - а) спосіб організації сумісної діяльності з метою інтенсифікації процесу прийняття якогось рішення; б) метод навчання, який підвищує інтенсивність та ефективність навчального процесу за рахунок активного втручання школярів у сумісний пошук істини;

тенденція - а) напрямок, розвиток, схильність; б) напрямок, в якому здійснюється розвиток якогось явища.

5. Осмислення тексту шляхом відповіді на поставлені питання (вчитель при необхідності коригує висловлювання школярів, вносить доповнення):

Питання Варіант доповнення
Чим викликана стурбованість О.Гончара? О.Гончар виявляє стурбованість тим, що демократія, яка тільки нещодавно переступила поріг нашої оселі, порушується. Знову в суспільстві набуває авторитету тенденція недооцінки духовного життя людини.
Чому так гостро стояла в ті часи проблема відродження духовності? Ця проблема була досить актуальною особливо в часи знищення демократії. Як же могло так статися, що народ, який завше опікувався своїми святинями, який вражав мандрівних чужинців своєю залюбленістю в красу, народ, який дав світові першого слов'янського філософа Григорія Сковороду, виявився духовно обкраденим, збайдужілим до рідної історії, культури?
Хто головний герой роману? Головний герой роману - собор як символ людського духу, чистоти, людяності, віри в прекрасне і неземне. (Із спогадів О.Гончара: "... після першого поранення, після госпіталю в Донбасі, з Маріупольського виздоровбату по тривозі кинуто нас в район Дніпропетровська на оборону... у Новомосковську вперше тоді в сутіні темряви, як щось фантастично прекрасне, відкрився мені славнозвісний козацький собор. Мовби озвався до бійців самий творчий геній народу, героїчна і багатостраждальна наша історія").
Чому собор став мірилом духовності народу і людини зокрема? Він, собор, належить не тільки нації, яка його створила. Він належить усім людям планети.
Ті, що будували його, вони думали про вічність.
Людині властиво прагнути вічності, знаходити в ній для себе мету й натхнення. Навряд чи взагалі є щось гідніше, як вдоско-налювати свій дух, увічнювати себе у творіннях своїх і дарувати їх нащадкам... І коли ті, далекі, прийдущі, виринувши з глибини всесвіту, наблизяться колись до нашої планети, перше, що їх здивує, безсумнівно, будуть ... собори.
Як зберегти духовне багатство нації? Ходити до церкви? Будувати церкви? Треба мати відповідні цінності. Вони не вимірюються кілограмами сала та м'яса на душу населення.
А як ви розумієте репліку Оленки Панасенко з повісті Архипа Тесленка "Страчене життя": "Ходити до церкви - це ще не значить вірити в Бога"? -
Чому собори завжди будували на найвищих точках землі? Вони завжди уособлювали найвищу духовну цінність нації, були голосом предків і заповітом нащадкам, які не мають права зректися і запродатися чужим богам.
Як ви розумієте слова Олександра Довженка: "Я почав молитись Богу. Я не молився йому 37 років, майже не згадував його. Я його одкинув. Зараз я постиг свою облуду... Коли я відчув і збагнув малість і мізерність великих людей, і жорстокість, в обійми якої нас брошено навіки, я подумав, що всі помилялись. Помилявся Шевченко, Франко, великі російські мислителі... "Немає господа на небі". Звичайно, нема. І Матері Божої нема. Він не існує. Він є. Або його немає. І я став думати, що страшно і вбого на світі, коли його нема. Проте він є. Він був у Павлова і Дарвіна, як у людей найг-либшого синтезу... Бог в людині. Він є або його нема. Але повна його відсутність - це великий крок назад і вниз"? (2.01.1946). -
Звідки беруться такі люди, як Володька Лобода? Коли і чому вони із звичайних людей перетворюються на кар'єристів, бюрократів, батькопродавців? Відповідь одна: це плоди тоталітарного режиму.
Як ви розумієте слова Ізота Лободи: "Пів-України пустили на дно, думали, що море збудують, а збудували болото! Гниллю цвіте, на всю Україну смердить!"? Наверху приймалися безглузді рішення, в тому числі й рішення про побудову Каховського водосховища.
Прокоментуйте ще одну репліку І.Лободи: "Біда тільки, коли задрімає товариш Дух...". Людина в такому стані нічого не відчуватиме.
Проведіть літературну паралель між романами "Собор" і "Тронка". Аргументуйте свої докази. Капітан Дорошенко сказав: "Стоїмо на тому рубежі, коли планета, цей чудовий корабель людства, потребує захисту".


6. Підсумки вчителя.

"Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ". І якщо ми всі прислухаємося до цих слів, то мине загроза духовної пустоти, загроза перетворення людей на ходячі шлунки, людей, які на перше місце ставлять матеріальні цінності. Лише глибоке розуміння значущості духовних потреб і устремлінь людини допоможе кожному з нас прийти до "божественного" в собі. До прекрасного. До безсмертного.

Домашнє завдання:

а) Написати твір на одну з тем:
"Бережіть собори своїх душ...";
"Я і релігія";
"Образ Миколи Баглая".

б) Виписати з роману "Собор" образні вирази.

Список рекомендованої літератури

1. Історія української літератури XX століття. Книга друга. - К., 1994.
2. Коваль В. Шляхами прапороносців. - К., 1987.
3. Наєнко М. Краса вірності. - К., 1981.
4. Погрібний А. Олесь Гончар. - 1988; Слово про Олеся Гончара. - К., 1988.
5. Гончар О. Собор//Вітчизна. -1968, №2.

Контроль знань
Тести для самоконтролю
1. "Собор":
а) роман;
б) горда поема степового козацького зодчества;
в) історична повість.

2. Шельмування роману організували:
а) Л.Новиченко;
б) М.Рильський;
в) М.Шамота.

3. В центрі роману головною проблемою є:
а) проблема долі конкретної нації;
б) доля духовного начала в житті суспільства;
в) життя робітничого класу Зачіплянки.

4. Духовність це:
а) ходіння до церкви;
б) знання всіх молитов;
в) внутрішній світ.

5. Забур'янені горбики землі на старовинному цвинтарі це:
а) запорожці зі списами;
б) перші металурги;
в) грішники.

6. Занедбаний цвинтар свідчить про:
а) занедбану пам 'ять про козацтво;
б) ганебне ставлення до національних святинь;
в) байдужість до всього.

7. Тяжка духовна недуга засвідчила народження:
а) фальші;
б) лицемірства;
в) фарисейства.

8. Втеча Ельки до міста характеризує:
а) режим;
б) життя селян колгоспної доби.

9. Осмислюючи екологічну проблему 60-х років, О.Гончар:
а) гостро ставить питання про розвиток металургійної та хімічної промисловості;
б) передбачає майбутню трагедію Чорнобиля;
в) будить людську думку та сумління.

10. Микола Баглай:
а) прихильник собору;
б) захисник собору.

11. Внутрішнє людське життя це:
а) духовність;
б) національна свідомість;
в) бажання задовольнити себе матеріально.

12. Володька Лобода:
а) важливий чоловік у районі;
б) кар'єрист;
в) батькопроданець.

Проблемні питання

1. Чому роман "Собор" не друкувався впродовж 18 років?
2. Що спільного в поглядах Т.Г.Шевченка і О.Гончара на родовід?
3. Які основні проблеми роману?
4. Що символізує собор?
5. Як ви розумієте слова Ізота Лободи: "Коли далі так піде, то скоро, мабуть, і журавлі не літатимуть над нашою прекрасною Україною..."?
6. Викриваючи руйнацію, письменник гнівно таврує внутрішню політику в країні?
7. Як ви розумієте слова літературної критики: "Думки і дії Володьки Лободи ніби "в руслі", а проте спрямовані проти людей"?
8. Прокоментуйте слова літературного критика Євгена Сверстюка: "Лобода носить у собі якусь некеровану реакцію розпаду, опошлення, охамлення всього, що має духовний смисл і виразну індивідуальність".
9. Ваше розуміння тези О.Гончара "В землю - корінь, віти - в небеса".

Л.І.Нечволод, 2001 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.