Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Методичні матеріали з української мови та літератури » Відмінювання числівників
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Відмінювання числівників

Чайнворд "Числівник"Кожне слово в цьому чайнворді - числівник у зазначеній формі.
 1. Кількісний числівник 600 у родовому відмінку.
 2. Кількісний числівник 1000 у родовому відмінку множини.
 3. Кількісний числівник 400 у родовому відмінку.
 4. Порядковий числівник 30-й в орудному відмінку.
 5. Порядковий числівник 1 000 000-й у родовому відмінку.
 6. Порядковий числівник 11-й в орудному відмінку.
 7. Кількісний числівник 1 000 000 000 у називному відмінку однини.
 8. Кількісний числівник 200 в родовому відмінку.
 9. Кількісний числівник 1000 в родовому відмінку множини.
 10. Порядковий числівник 14-й в орудному відмінку множини.

На кожний відмінок

Ведучий записує на дошці зазначені нижче числівники різних розрядів. Завдання учасників гри - скласти й записати по шість речень з кожним числівником у всіх відмінках. Наприклад: четверо.
 1. Четверо учнів нашого класу випустили нову стіннівку.
 2. Малюнки чотирьох юних художників виявилися найкращими.
 3. Чотирьом піонерам доручено провести гру з першокласниками.
 4. До складу журі обрали чотирьох кращих учнів.
 5. З чотирма учнями вчитель попрацював додатково.
 6. На чотирьох уроках були присутні вчителі з інших шкіл.
Четверо. Сім. Десятий. П'ятдесят. Три п'ятих.

Кросворд "Відмінки числівника"Кожне слово тут числівник у зазначеній формі та деякі терміни, пов'язані з цією частиною мови.

По вертикалі: 1. Називний або знахідний відмінок числівника три. 2. Називний або знахідний числівника сто. 3. Називний або знахідний жіночого роду числівника два. 4. Назва числівника, який означає порядок предметів при лічбі. 6. Назва числівника, який означає кількість предметів або число. 10. Назва числівників, які означають не цілі числа, дроби.

По горизонталі: 5. Родовий однини числівника п'ята. 7. Називний однини числівника сотий. 8. Називний однини числівника вісім. 9. Родовий однини числівника десята. 11. Орудний однини числівника восьмий. 12. Називний або знахідний множини числівника перший. 13. Родовий числівника триста. 14. Давальний числівника сімсот. 15. Давальний числівника чотири. 16. Родовий числівника шістсот.

Заміни цифри словами

Ведучий роздає учасникам гри аркушики з поданими нижче реченнями, пропонуючи замінити в них цифри словами- числівниками у відповідних відмінках. Виграє той, хто виконав це безпомилково.

1. Михайло написав твір на 6 сторінках. 2. З екскурсії ми повернулися близько 12 години. 3. Поїзд прибув 7 хвилинами пізніше. 4. Усім 36 учням директор радгоспу оголосив подяку. 5. Новий сорт пшениці посіяли на 900 гектарах. 6. На 12 кілометрі подорожі зробили привал. 7. Із зароблених нами 365 карбованців 165 карбованців ми залишили на ексурсію, а решту перерахували у Фонд миру. 8. За кожними 3 учнями нашого загону закріпили по 5 телят. 9. За час ремонту школи хлопці пофарбували 12 вікон, 8 дверей, а дівчата помили підлоги у 7 класних приміщеннях. 10. Біля 2/3 усієї площі засадили фруктовими деревами і ягідними кущами. 11. Завершення будівництва заплановано на 1988 рік. 12. Учень нашого класу врятував 4-річну дівчинку, яка тонула в річці. 13. Незабаром людство вступить у 2000-й рік. 14. Піонери і комсомольці прибрали колишній пустир і засадили його 250 деревами. 15. Протягом 20 років наша школа дала середню освіту 2450 учням.

Три- або трьох-

Перед початком гри слід нагадати учням, що складні прикметники, утворені від числівників три, чотири та іменників, мають, як правило, першою частиною три-, чотири- (трирічний, чотириденний), за винятком кількох: трьохактний, трьохзарядний, чотирьох'ярусний та ін., а складні порядкові числівники починаються числівниками трьох-, чотирьох-; трьохтисячний, чотирьохмільйонний.

Далі ведучий читає уголос подані нижче словосполучення, пропонуючи утворити від них числівники або складні прикметники з першою частиною три-, чотири- або трьох-, чотирьох-. У разі однакових результатів претендентам на перші місця пропонується обґрунтувати належність до певної частини мови, скласти словосполучення, речення тощо.

Три години. Чотири тисячі. Три голоси. Чотири мільйони. Три дні. Чотири мільярди. Три знаки. Три кімнати. Три сотні. Чотири метри. Три акти. Чотири поверхи. Три проценти. Чотири рази. Три заряди. Чотири роки. Три томи. Чотири шари.

Одним словом

Ведучий читає подані нижче складені числівники та числівники з іменниками, пропонуючи виразити кожне словосполучення одним складним прикметником або порядковим числівником і швидко придумати до нього відповідний іменник. Наприклад: 20 днів - двадцятиденна подорож.

20 днів. 200 квартир. ЗО діб. 300 гектарів. 40 хвилин. 400 місць. 50 років. 500 кілометрів. 60 метрів. 660 метрів. 70 кілометрів. 770 кілометрів. 80 тонн. 800 тонн. 90 кілограмів. 990 кілограмів. 5 тисяч. 50 тисяч. 500 тисяч. 6 мільйонів. 60 мільйонів. 600 мільйонів. 7 мільярдів. 70 мільярдів. 700 мільярдів.

Завдання для вікторини

 1. Поясніть, чому важко без контексту визначити форму числівників одним, сьома.
 2. У якому кількісному числівнику в орудному відмінку перед закінченням -ма не пишеться м'який знак?
 3. Назвіть паралельні (однаково правильні) форми деяких кількісних числівників.
 4. Вкажіть форми числівників, спільні для чотирьох відмінків.

Відповіді

Чайнворд. 1. Шестисот. 2. Тисяч. 3. Чотирьохсот. 4. Тридцятим. 5. Мільйонного. ?. Одинадцятим. 7. Мільярд. 8. Двохсот. 9. Тисяч. 10. Чотирнадцятими.

Кросворд. По вертикалі: 1. Три.2. Сто. 3. Дві. 4. Порядковий. 6. Кількісний. 10 Дробові. По горизонталі:5. П'ятої. 7. Сотий. 8. Вісім. 9. Десятої. 11. Восьмим. 12. Перші. 13. Трьохсот. 14. Семистам. 15. Чотирьом. 16. Шестисот.

Завдання для викторини. 1. Це омоформи і омографи: одним (хлопцем) і одним (дітям); сьома (година) і сьома (сімома) хвилинами. 2. Чотирма.3. П'ятьма і п'ятьома, сьома і сімома,вісьма і вісьмома та ін. 4. Сорока, дев'яноста, ста - родовий, давальний, орудний і місцевий.

А.Т.Арсірій, 1988 рік
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.