Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Осьмачка Тодось. Біографія
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Осьмачка Тодось. Біографія

Тодось Осьмачка (1895 - 1962) Тодось Осьмачка свою особисту трагедію виводив із драматичної долі України й беззастережно пов'язував свої муки й страждання із фатальною залежністю митця від історичної долі його народу. У першій книжці поезій "Круча", яка з'явилася друком 1922р., молодий поет здобувається окремими віршами, хоча їх було у збірочці всього десять, на розкуте, підсилене символістською поетикою самовираження. Він - у стихії величних, планетарних зрушень, в які втягнуто сонце, моря, віки, народи... "Серед нашого поетичного молодняку Осьмачка являє, може, одну з найбільш надійних сил", - писав С. Єфремов у "Історії українського письменства". У збірці "Круча" критика привабила "нерозгадана глибінь образів і разом з тим блискуча народна мова та епічний стиль дум з чисто народними способами..." Перші вірші Осьмачки народжувалися рано - ще в дитинстві, в атмосфері сільської природи, народних повір'їв, переказів, легенд, казок - у тому світі реального й уявного, який спонукає до фантазування, до мислення, до поезії. Т. Осьмачка з цим казково-легендарним світом дитинства не розлучався все своє життя. Як поет Т. Осьмачка формувався в творчій атмосфері винятково плідного для української літератури й мистецтва п'ятиріччя - 1917-1922 pp. Хай він не бував на зборах "Музагета" на квартирі художника й мистецтвознавця Михайла Жука в Києві, хай він із запізненням гортав видрукований в 1919p. великий фоліант альманаху "Музагет", що став сенсацією в літературно-мистецьких колах, як пише Ю. Лавріненко, але його не могли не захопити поривання молодих українських митців до світових висот символістської поезії. Це була епоха "Сонячних кларнетів" (1918), "Замість сонетів і октав" (1920) Павла Тичини, художньої групи "Біла студія", головного альманаху символістів "Музагет", а також таких відомих у мистецькому розвої інших журналів та альманахів. Тодося Осьмачку символізм приваблював "як поезія відтінків, натяків, що шукає суто емоціонального впливу на читачів, що намагається стерти межі між поезією і музикою, не даючи слів-назв речам, а закорінюючи лише "ідею" про них, символізм Верленів і Маллярме, символізм Тичини доби "сонячних кларнетів". Та поетика символізму не домінує в його ранній поезії - переважає ліризм, підсилений імажиністською гіперболізацією образів. У 1925p. виходить друга книжка поезій "Скитські вогні", яку можна було б назвати гімном українському степові: Гей, степе мій, підпер ти ріками моря, щоб не схитнулися вони на ниви хлібороба… Ти запалив дзвінкі вогні великих сизих рос, що з ранків падають на обрій - на вічний твій покос… Поет прагне образно простежити історичний шлях України - пройти "по шляху віків" і таким чином усвідомити, куди ж летить новий вік і як буде стелитися доля українського народу. У вірші "На Ігоревому полі", написаному в 1923р., Осьмачка майстерно "реконструює" оповідний лад народної балади, створюючи новітню легенду-плач Ярославни: На голі майдани вийшла молодиця, поставила сина там у кривавиці, з мукою гукнула: "Ллє кров без упину!.. Не покинь закляту, розп'яту країну!.." Поета огортають тривожні передчуття нових кривавих збурень, які принишкли в ідилічних пейзажах білих, теплих травневих ранків України. Кривавий знак уявляється йому в образі велетенської борони, що висить на небі на північ зубками і чекає нових жертв. Проте тривога, сумнів, страх, передчуття біди - ці настрої не домінують повновладно в поезіях Осьмачки періоду 20-х років. Він ще зберігає віру в можливість рівноваги завдяки утвердженню нашого сильного "сьогодні". Та початок 20-х - це страшний голод в Україні, це селянські повстання й жорстокі придушення масових протестів. До студента Київського інституту народної освіти прилітають із рідного села Куцівки, що на Черкащині, де він народився 3 травня 1895р., сумні вістки. У вірші "Труни в гаях" ця трагедія українського села набуває символічного вираження в образах двох трун, оплакуваних народними сльозами, що котяться, мов ягоди-кров: Як у тій труні, що лягла під рів, битая в мороз, скупана в крові - радість молода - квіти степові! У другій труні - мати всіх людей, тих замучених, побитих дітей... Із грудей стремить кривавий багнет, а на нім горить цвіт-рожа важка. Тут, у Києві, Тодось Осьмачка поділяв біль і тривогу за долю українського села із побратимами з "Ланки", куди входили Григорій Косинка, Валер'ян Підмогильний, Євген Плужник, Борис Антоненко-Давидович. Згодом, від 1926р., Осьмачка належатиме до організації МАРС, і постійна його дружба з ланківцями-марсівцями, передусім із Григорієм Косинкою, упевнить його в правильності свого ідейно-естетичного вибору. Любив і поважав Павла Тичину, хоча й не раз дорікав йому за незрозумілі компроміси. Третьою - і останньою в радянській Україні - була збірка "Клекіт" (К., 1929). Відчуття самотності, змученості душі, розпачу посилюється ("О, будь ти прокляте, життя моє!"), водночас поет намагається взяти в підмогу молоде, щасливе безумство, безумство-хаос, що кличе в'язнів із-за грат: На барикадах радісно, відважно За подих вільності вмирають... Осьмачка у цій збірці друкує вірш "Деспотам", в якому звертається до закутого в ланці працьовитого свого народу, котрий годують у казармах на заріз і чию працю забирають "розбоєм в білий день", передрікає йому падіння "під кригу ланцюгів" і спів "присмаглими губами чужих пісень із городів". І хоча поет орієнтував ідеологічно пильних критиків на історичне "заземлення" (прихід Денікіна в Україну) ідейного пафосу вірша, справжній адресат його гнівних інвектив проглядає дуже легко. Початок тридцятих кривавих років став початком його безконечних блукань, страшних "дантових кіл": арешти, допити, переховування в родичів, спроби перейти західний кордон, вивезення до Москви й ув'язнення в Бутирці, лікування в Кирилівській психіатричній лікарні... Нарешті він, хворий, знесилений духом, опиниться в рідному селі. Наприкінці 1942р. Тодось Осьмачка приблукає до Львова*, з'явиться в літературно-мистецькому клубі в хутряній куртці та в шапці з навушниками, легендарний і відчужений навіть від знайомих йому Аркадія Любченка та Йосипа Гірняка, які незабаром також поселяться у Львові. Там Осьмачка вперше читатиме уривки з поеми "Поет". Він не раз наголошував на тому, що ця "скорботна книга" є своєрідним ключем до пізнання внутрішнього драматизму і власної долі, і долі народу, від якого поета було відірвано шаленими вирами історії. У 1947р. поема на 23 пісні вийде в світ (їх у збірці "Із-під світу", 1954, буде в поемі вже 24). Через сприйняття юним героєм Свиридом Чичкою реалій села і його проблем постає світ, конкретний, географічно чітко означений, заселений і міфологічними образами, і конкретними, не раз баченими людьми. Ця важка книга є скорботною дорогою від дитячого раювання в світі казки, розкішної природи й добрих людей до тяжкого долання "дантових кіл" тоталітарного режиму, який руйнує творчий дух, знесилює волю, перетворює людину на раба. Справді, цей складний філософський твір можна вважати вершиною творчого злету Тодося Осьмачки. Завершував він "Поета" в Німеччині, перебуваючи в таборах для переміщених осіб, активно співпрацюючи в організації письменників-емігрантів "Мистецький український рух" (МУР). До четвертої збірки поезій "Сучасникам" (1943) увійшли поезії довоєнної пори, а також досконала за мистецькою формою "Дума про Зінька Самгородського", яку український поет, літературознавець і перекладач Ігор Костецький поставив у ряд найістотніших явищ світової літератури. У 1953р. виходить п'ята збірка "Китиці часу" - вірші 1943-1948 pp., реалії емігрантської дійсності, елегійні, наявні спогляданням вимріяних ще в дитинстві Карпат, ностальгічні, звернені до України. Все частіше він звертається до прози - видає повість "Старший боярин" (1946), пише повість "План до двору" (1951), книжку "Ротонда душогубців" (1956), перекладає О. Уайлда і У. Шекспіра, виступає з есеїстичними роздумами про Шевченка й природу мистецької діяльності... Проза Тодося Осьмачки - вагома й самобутня, не схожа ні на яку іншу сторінка української епіки. Якщо повість "Старший боярин" позначена казковістю й ліричністю розкутого поетичного самовираження, то "План до двору" й "Ротонда душогубців" - літопис злочинного винищення українства в період примусової колективізації, усіх жахливих жорстокостей НКВС. Ці твори, особливо повість "Ротонда душогубців", збурили хвилю критичних обговорень. Він не зупинявся в своїх мандрах по світу, переслідуваний хворобою - страхом розправи над ним агентів КДБ. Переїхавши з Німеччини до США, Тодось Осьмачка часто виступає перед українськими громадами, багато їздить, нерідко й потрапляє у важкі психологічні "провалля", коли страх і підозри вимушують його зриватися вночі й полишати домівки друзів, де він мав теплий притулок. Багато кого незалежність мислення й гарячковість реагування Осьмачки дратували й не давали змоги зрозуміти його внутрішній стан. На вулицях Мюнхена він упав під ударом нервового паралічу 6 липня 1961р. Поета перевозять літаком до США, кладуть на лікування в психіатричну лікарню поблизу Нью-Йорка. Та вийти з госпіталю хворому поетові, який там і творив, вимріюючи збірку поезій і афоризмів "Людина між свідомістю і природою", не судилося. 7 вересня 1962р. Тодось Осьмачка помер на 67-му році життя. М. Слабошпицький Історія української літератури ХХ ст. - Кн. 2. - К.: Либідь, 1998. * - "Пригадую так, як сьогодні, квітень 1942р., коли передбачувана Осьмачкою космічна катастрофа прийшла, а по українській землі котилися німецькі танки, несучи з собою великі надії, а разом з тим ще більші руїни і розчарування. Несподівано, саме перед Великоднем, рознеслася вістка по Львову, що з України прийшов Тодось Осьмачка. До речі, ніхто не знав, яким способом добився він до Львова, а сам поет про це не хотів розказувати. Найправдоподібніше, він пішки мандрував аж із своєї Черкащини від своїх любих сестер у Куцівці, яких він згадував пізніше з таким сентиментом. Він-бо був першим з наших культурних діячів Наддніпрянщини, що появився у Львові по відступі большевиків." Юрій СТЕФАНИК Листи до приятелів. Книжка 1-2, 1963 За книгою: Українське слово. - Т.2. - К., 1994. ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА (1895-1962) Тодось Степанович Осьмачка народився 3 травня 1895р. в с. Куцівка на Черкащині. Тут же здобув середню освіту. Писати поем розпочав ще в школі. У 20-х pp. закінчив Київський інститут народної освіти, працював учителем у київських школах, увійшов до літературного угрупування "Ланка". Видав три збірки -поезій: "Круча" (1922), "Скитські вогні" (1925), "Клекіт" (1929). З 1926р. Осьмачка належав до організації МАРС (Майстерня революційного слова). У 30-х pp. з початком сталінських репресій намагався перейти західний кордон, але був спійманий, відсидів у Бутирці, Лук'янівській в'язниці, проходив курс примусового лікування в Кирилівській психіатричній лікарні, звідки втік і переховувався в рідному селі. У 1942 р. Осьмачка приїхав до Львова, а звідти потрапив на Захід. Жив у таборах для переміщених осіб, гнаний манією переслідування, постійно переїжджав з місця на місце: жив у країнах Європи, США, "Поет" (1947, 1954), "Китиці часу" (1953), "Із-під світу" (1954) та три повісті: "Старший боярин" (1946), "План до двору" (1951) та "Ротонда душогубців" (1956). Активно співпрацював в організацією письменників-емігрантів "Мистецький український рух" (МУР). Здійснив блискучі переклади із О. Уайльда та У Шекспіра. 6 липня 1961 р. у Мюнхені Т. Осьмачку розбив параліч. Друзі перевезли поета на лікування до Нью-Йорка. 7 вересня 1962р. Тодось Осьмачка помер у Нью-Йорку. Перша збірка поезій Т. Осьмачки "Круча", яка з'явилася друком 1922 p., була дуже схвально сприйнята критикою, яку привабила "нерозгадана глибінь образів і разом з тим блискуча народна мова та епічний стиль дум з чисто народними способами...". Відомий знавець літератури С. Єфремов писав у "Історії українського письменства": "Серед нашого поетичного молодняку Осьмачка являє, може, одну з найбільш надійних сил". Друга книжка поезій "Скитські вогні" фактично стала гімном українському степові: Гей, степе мій, підпер ти ріками моря, щоб не схитнулися вони на ниви хлібороба... Ти запалив дзвінкі вогні великих сизих рос, що з ринків падають на обрій - на вічний твій покос... Поет прагнув образно простежити історичний шлях України і пройти "по шляху віків", усвідомивши, куди летить новий вік і якою буде майбутня доля українського народу. Проте тривога, сумнів, страх, передчуття біди - ці настрої, характерні для подальших творів Осьмачки, ще не переважають у його поезіях періоду 20-х pp. Він ще зберігає віру в можливість рівноваги завдяки утвердженню нашого сильного "сьогодні". Третьою - і останньою в радянській Україні - була збірка "Клекіт", у якій посилились настрої самотності, змученості душі, розпачу. Увагу в цій збірці привертає вірш "Деспотам", в якому автор звертається до закутого в ланцюги працьовитого народу, котрий годуютьу казармах на заріз і чию працю забирають "розбоєм в білий день", передрікаючи йому падіння "під кригу ланцюгів" і спів "присмаглими губами чужих пісень із городів". Проза Тодося Осьмачки така ж неординарна й самобутня, як і його поезія, така ж різнопланова. Якщо повість "Старший боярин" позначена казковістю й ліричністю, то "План до двору" й "Ротонда душогубців" - вражаючі жахливі літописи злочинного винищення українства в період примусової колективізації, нелюдських жорстокостей НКВС. Рукописний варіант повісті "Старший боярин" Осьмачка закінчив у 1944 р. в польському містечку Криниці. "Старший боярин" - особливий твір з-поміж усього, що він написав. На початку повісті автор уточнює часові координати подій 1912 роком, але з таким же успіхом вони могли відбуватися і п'ятдесят, і сто літ тому. Вчорашній семінарист Гордій Лундик стикається з тими проблемами, які стояли перед українцями в різні часи нашої історії: проблема людського щастя, соціальної справедливості, добра і зла. Майже на початку твору письменник примушує читача замис-литись над тим, що людина здебільшого самотня, слабка, мізерна супроти Всесвіту, Космосу. їй хочеться бачити себе центром евіту. але на кожному кроці вона переконується, що повністю залежить від природи й для природи зовсім байдужа. Гордій любить Варку, але вона суджена іншому, тому На весілля може покликати його тільки старшим боярином. Тому назва твору звучить по-філософськи символічною: чи є людина справжнім володарем свого життя, чи, може, вона скоріше отакий старший боярин на весіллі своєї нареченої? Та є сила, якій, на думку Осьмачки, підвладно все,- це почуття любові, що здатне подолати і самотність, і загубленість людини в Космосі. Це те почуття, що зрештою єднає Варку і Гордія, вирвавши її з монастиря, а його з розбійницької ватаги. Повість завершується тим, що Гордій стає чоловіком тієї, котру кохав, переставши бути старшим боярином. Саме біля могили тітки Гор-пини Корецької Лундик і його наречена "вінчаються" самовільно, адже обставини склалися так, що молодята не мають можливості виконати церковне таїнство шлюбу, бо поспішають втекти від переслідування поліції, яка переконана, що тітку вбив небіж: "Але я хочу стати вам жінкою не в борг, як кажуть селяни, і не "на віру", як розповідає Коцюбинський. А хочу з вами обвінчатися. Я скину оцей хрест на ланцюжку,- і почала його знімати з шиї,- і ви візьмете його за один кінець, а я за другий, і обійдемо тричі гріб нашої тітки. Правда, я хотіла це зробити біля маминого гробу. Після кожного разу прокажемо клятьбу. Цілуватися не будемо. А тільки поцілуємо наприкінці нашої церемонії оцей хрест. Я його повішу на акацію. Жінкою я вам стану у вашій коморі по нашому давньому звичаю... Кажіть за мною: заклинаюся перед оцим свідком,- і вона показала на гріб рукою,- що я свою жінку, Варку Дмитрівну, любитиму і глядітиму і в горі, і в добрі". Головна думка твору звучить досить оптимістично: почуття людини до людини - це єдине, що може дати щастя. Але повість "Старший боярин" - це не розповідь про двох закоханих, це новітня оповідь про Україну і українців. Автор журиться, що немає колишньої патріархальної України, яку він хотів би бачити такою, як змалював у своїй повісті село, де порядкує отець Дмитро Діяковський: без жодної бідної хати, без хлопа і пана, у взаємній християнській любові, людяності, цікавості до науки і мистецтва, любові до своєї землі і культури. Але такою б автор хотів бачити Україну, усвідомлюючи, що це неможливо, мало того, він передбачає майбутню трагедію своєї країни, символічно сповіщаючи це через події повісті: панський лановий Маркура Пупань, який змальовується в найстрашніших фарбах української демонології, зраджує мужиків, губить тітку Гордія - Корецьку, отця Діяковського, руйнує їхні господарства. Але фінал твору звучить доволі оптимістичним: Гордій із Варкою вирушають у дорогу, щоб загубитися там поміж людей од поліції, бо Гордій застрелив упиря Харлампія Проня. Автор прощається з читачем, зі своїми героями, які віддаляються в його пам'яті двома маленькими постатями на землі, що летить у чорну ніч, між густі зорі, за які вони зачепляться і впадуть у світову безодню. "Бо ми знаємо, що все на землі з'являється, аби безслідно згинути на ній, але коли і залишити який слід, то ненадовго... І розголос про нього щоб ішов не довше від луни на живий голос у лісі раннього ранку...". Із цього можна зробити висновок, що письменник, передбачаючи трагічні події в долі України, переконаний, що його народ знайде в собі сили вижити. Дехто з літературознавців наголошує на подібності повісті Осьмачки до екзистенційних творів: "Нудота" Сартра і "Чужинець" Камю, де герої так само пронизливо, як Гордій Лундик, відчувають свою нестерпну самоту й непотрібність у цьому світі: "Він відчув безодню світову, як продовження тієї пустки життєвої, серед якої його маленьке серце билося тривогою, чуючи свою приреченість, мабуть, їй уже, світовій пустелі. З'явилося дике бажання схопитися і "бігти... поки не зустріне якусь людину... і крикнути: "Людино, глянь у світ і збагни де ми. І зрозумій, що ми манюсенькі... І роковані на поталу комусь страшному і незбагненному... і через те наш розпач нехай буде великим чуттям згоди між теплом твого єства і мого аж до останнього нашого зітхання... бо за ту кривду, що ми явилися на світ, ніхто і ні перед ким не стане покутувати і ніхто нас не пожаліє, крім нас самих". І тут же разючим контрастом до цих болісних роздумів виступає радісне буяння української природи, одвічна загадковість її поезії: "Видно було, як красувалися жита і стояли густі зелені пшениці, над якими звисали кібці й дзвеніли жайворонки. А їм знизу здавленою луною відповідали перепелиці хававканням... Дикі качки та лиски з польових озер криком. І лисиці, скликаючи лисенят гавкітливим лящанням... А бджоли, оси і джмелі тягли через поля свою окрему, гостру і тужливу прекрасну мелодію, і теплішу, і яснішу за сонячне гаряче проміння. І здавалося, що то над українськими полями гудуть луни від тих дзвонів, що в давніх-давнах прогомоніли з усіх земних церков на радощі людям у великі свята". Ю. Шерех у статті "Над Україною дзвони гудуть" так писав про повість "Старший боярин": "За винятком, може, Шевчен-кових віршів і Гоголевих українських повістей, наша література ще не знала такої української книжки, як "Старший боярин" Осьмаччин. Якщо можна перелити Україну в слово,- то це повість Осьмаччина. Якщо може слово запах України пронести,- то пахтить ця книжка всією запашністю України. Якщо можна в слові збудувати батьківщину-державу,- то це вона збудована, зримо і живовидячки". Гоголівський дух цієї повісті дійсно не може не впасти в око. Як зазначав М. Слабошпицький, "Гоголь, справді, виникає в цій розмові не випадково. Його ім'я вперше приходить на згадку, коли читаєш містерію літньої ночі, з розлогів якої пливе, мов човен по воді, обважніла жіночою журбою пісня, від якої з останніх сил нап'ялися, щоб не пустити її до Бога, небеса, став осідати на церковний хрест місяць - і не витримав його хрест, упав разом з місяцем на дно ночі. Світяться омиті туманами дерева, світиться річка, світиться кладка, світиться на ній Гордій Лундик, який загіпнотизовано ступає слідом за білим видивом, що пливе перед ним од річки до священикового двору й обертається там на жінку, яка лізе по стрісі на хату й зникає у димарі. Безсмертний мрець Маркура Пупань лежить черевом до землі і вогняним подихом запалює сільські сади, а з чорної могили летить до нього кінь Ремез; скочить Маркура на Ремеза й помчить зводити жіночі серця... - все це величний Осьмаччин міф, який, здається, підказав йому Гоголь. У художньому горнилі цього міфу переплавляється у високу поезію груба побутова проза селянського життя з її голодними поросятами, боднями сала і пранням брудних сорочок". Отже, повість "Старший боярин" - це гімн старій Україні, могутня симфонія, присвячена красі української землі. Це ностальгія за тією Україною, якої не стало і яка не воскресне, бо невідхильна у своїй жорстокості рука зіштовхнула її у вогненний кратер пекла. ОСНОВНІ ТВОРИ: Книги поезій "Круча", "Скитські вогні", "Клекіт", "Сучасникам", "Поет", "Китиці часу", "Із-під світу", повісті "Старший боярин", "План до двору", "Ротонда душогубців", оповідання "Психічна розрядка". ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА: 1. Слабошпицький М. Сон про Україну // Штрихи до портрета Тодося Осьмачки // Українська мова і література в школі. - 1992. - Ш 2. 2. Слабошпицький М. Тодось Осьмачка. Літературний профіль. - К., 1995. 3. Тодось Осьмачка // Історія української літератури XX ст.: У 2 кн. / За ред. В.Г. Дончика. - К., 1998. - Кн. 2. 4. Мовчан Р. Українська проза XX століття: В іменах. - К., 1997. 5. Зборовська Н. Танцююча зірка Тодося Осьмачки. - К., 1996.6. Шерех Ю. Над Україною дзвони гудуть ("Старший боярин" Т. Осьмачки) // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. - Х., 1998. - Т. 1. Метафора - основа поетичного дискурсу Т.Осьмачки
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.