Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської "Людина")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської "Людина")

Творчiсть Ольги Кобилянської - окраса нашої лiтератури. У своїх творах письменниця звертає увагу не тiльки на показ тогочасного життя, його проблем, а бiльше дослiджує психологiю людської душi, торкається проблем вiчних i робить це у довершенiй художнiй формi.

Уже в повiстi-дебютi "Людина" Ольга Кобилянська зумiла показати себе як тонкий знавець людської душi, через образ головної героїнi Олени Ляуфер вивела свiй жiночiй iдеал.

У повiстi поставлено проблему емансипацiї жiнки. Героїнею твору є молода дiвчина, дочка австрiйського чиновника. Виховуючись у родичiв, Олена не знала родинного тепла. Вона чужа в чужiй сiм'ї. Але життя не зламало її, бо вона була сильна духом. Заглиблена у себе вона багато читала, самостiйно вивчила суспiльнi i природнi науки, навчилась любити музику, тонко вiдчувати красу природи, мала нахил до рефлексiї, роздумiв. Але чарiвний свiт її дiвочих мрiй i уподобань зiткнувся з отруйним мiщанством провiнцiйного мiста i тупою обмеженiстю оточення.

До другої частини повiстi письменниця взяла епiграф iз роману нiмецького письменника Шпiльгагена - "Завжди вперед". Олена зробила першi кроки вперед на шляху до визволення. Вона обстоює своє право бути людиною, право на саморозвиток i зростання, на особистий вибiр, вона виборює можливiсть реалiзувати цi свої права: "Дайте поживу моїй душi, дайте менi серйозну, тривалу працю", - каже Олена.

Вона прагне протистояти диктатовi, обивательськiй моралi, зберегти свою людську гiднiсть, вiру у високе покликання людини. Але свiт, якому вона протистоїть, є надто сильним, i врештi-решт пiд тягарем суспiльних та родинних обставин жiнка духовно надломлюється. Щоб врятувати своїх батькiв вiд повного розорення, а для себе знайти хоч якусь опору у життi, вона змушена вийти замiж за духовно убогу i чужу їй людину. Скорботно прощається дiвчина зi своїми сподiвання ми. Олена залишилася людиною, хоч не могла стати царiвною своєї долi.

Цiєю повiстю О. Кобилянська утверджує гiднiсть людини, рiвно-правнiсть жiнки, осуджувала тi принизливi для людини соцiальнi обставини, якi не давали їй змогу гармонiйно розвинути свої духовнi сили, суперечили високим нормам етики й моралi.

В образi Олени Ляуфер письменниця втiлила кращi риси тих своїх сучасниць 80-90-х рокiв, якi в тогочаснiй сiрiй буденщинi прагнули зберегти людську гiднiсть, вiдстояти право на щастя. "Людина" Кобилянської - це не просто iсторiя жiночого серця, а твiр, що розкриває трагiчне становище матерiально незабезпеченої жiнки у буржуазному суспiльствi.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.