Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Коли читаєш новелу Михайла Коцюбинського "Intermezzo", весь час вiдчуваєш незрозумiле хвилювання i тривогу. Для мене це було незвичним i дивним до того часу, поки я не зрозумiв: моє серце вiдгукується на щиру вiдвертiсть самого автора, який через показ душевного стану лiричного героя дiлиться зi мною своїми роздумами, ваганнями, поглядами. У такий спосiб, на мою думку, письменник, розкриваючи внутрiшнiй свiт свого героя, проголошує власне полiтичне й естетичне кредо. Я розумiю, що було б помилкою однозначно ототожнювати Коцюбинського з його героєм, та творча бiографiя i дiяльнiсть талановитого i визначного письменника дає на це певнi пiдстави.

Автор не називає нi соцiального стану лiричного героя, нi його професiї. Йдеться про людину, яку втомило мiсто з усiєю складнiстю i багатограннiстю його життя, його проблем i яка прагне iнтермецо - короткого перепочинку: "Я утомився. Мене втомили люди. Менi докучило бути заїздом, де вiчно товчуться отi створiння, кричать, метушать i смiтять. Повiдчиняти вiкна! Провiтрить оселю! Викинуть разом iз смiттям i тих, що смiтять. Нехай увiйдуть у хату чистота i спокiй".

"Чистота i спокiй" - ось що зараз, на цьому етапi життєвої втоми i зневiри, найважливiше для героя. Коцюбинський зримо, виразно змальовує стан свого персонажа, неначе говорить про власнi почуття, але менi не вiриться, що герой бiжить вiд людей, бо я розумiю, що передi мною сильна i урiвноважена людина, яка здатна любити природу, а значить, - у першу чергу людей. Просто накопичення проблем, болю вiд людського горя, нерозв'язаних суперечностей морально виснажили його вразливу душу, напружили його нерви i цей перепочинок був, може, єдиним правильним засобом, щоб навести лад у своїй душi, зiбрати сили для подальшого гiдного життя. Життя, в якому герой з об'єктивних обставин у вiдповiдний момент мусить взяти на себе тягар вiдповiдальностi за народ, вказувати йому соцiальнi й полiтичнi орiєнтири.

Та спочатку необхiдно вiдновити душу i сили. Коцюбинський стверджує, що людина - це дитя природи, тому тiльки мати-природа може вилiкувати свою стомлену й виснажену дитину. Це чудо вiдродження людини у лонi природи майстерно змальовано у "Intermezzo": прогулянки в поле, споглядання загадкового i чарiвного пейзажу вiдновлюють сили митця, його душа сповнюється оптимiзмом i радiстю змiн. Вiн натхненно звертається до Сонця, що не тiльки полiпшує настрiй героя, а й переповнює все єство, надає iншого сенсу його життю: "Сонце, бажаний гiсть, - i коли ти вiдходиш, я хапаюсь за тебе".

Природа, її краса i гармонiя вiдроджує в душi iнтелiгента-революцiонера потребу у спiлкуваннi з людиною, прагнення словом i дiлом допомагати їй, зарадити її горю. Рефрен "говори, говори!" пiдсилює неспокiй в душi лiричного героя пiсля монологу бiдного селянина. Ця небайдужа душа виповнюється людським горем, вибухає гнiвом, сповнюється ненавистю до гнобителiв i бажанням захистити знедолених людей, стати на шлях революцiйної боротьби. I ось ми вже бачимо не надломленого, зневiреного i роздратованого iнтелiгента, що постав перед нами на початку новели, а сповненого безкомпромiсної рiшучостi героя-борця.

Своє мiсце у праведнiй боротьбi вiн бачить у перших лавах, тому нам так зрозумiлi життєвi iдеали, його полiтичне й естетичне кредо, що прозвучало у заклику: "Говори, говори. Розпечи гнiвом небесну баню. Покрий її хмарами твойого горя, щоб були блискавка й грiм. Освiти небо i землю. Погаси сонце й засвiти друге на небi". Бути на передньо му краї боротьби народу за його поступ до правди i справедливостi - це суспiльний обов'язок iнтелiгента, митця. Це кредо М. Коцюбинсько го залишається актуальним i в наш час, коли вiдроджена Україна потребує дiйових сил моїх спiввiтчизникiв.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.