Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Енеїда І. Котляревського та "Енеїда" Верґілія
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Енеїда І. Котляревського та "Енеїда" Верґілія

Поема "Енеїда" І. П. Котляревського - перший твір нової української літе-ратури, а сам автор увійшов в історію нашої культури як її засновник, що заклав фундамент літературної мови на народній основі.

Письменник жив на межі двох століть - XVIII і XIX. Саме тоді тривав розвиток барокового напряму в культурі й набував популярності бурлеск. А бур-лескні твори пов'язані з пародіюванням високої, урочистої тематики. Особливо зручною для бурлескного пародіювання виявилася "Енеїда" давньоримського поета Верґілія. Пародії на Вергілієву "Енеїду" вийшли у Франції, Італії, Німеччині, Росії. У шкільні роки І. П. Котляревський вивчав твори Верґілія, знав бурлескно-травестійні пародії твору в європейській літературі, а тому писав свою пародію як адаптація римського оригіналу до української дійсності, прагнув надати твору народно-національного колориту.

"Енеїда" Верґілія в урочистому й піднесеному тоні розповідає про доблесть і мужність Енея - предка роду Юліїв, прославляє політику Риму. В основі сюжету - відомий античний міф: на десятий рік війни між троянцями та греками за чарівну Єлену греки зруйнували Трою, а Еней із рештою троянців за велінням богів поплив до Латинської землі, щоб там заснувати нове царство. Мандри Енея описав Вергілій.

"Енеїда" Верґілія - це давньоримська епопея, героїчний твір, класичний античний оригінал, що уславляє абсолютизм і доводить божественне походження римських імператорів. Поема Верґілія має дванадцять частин і написана гекзаметром. Це твір класицизму. За Вергілієм, все підвладне волі богів-вершителів, а людина - це пасивна іграшка в руках богів.

І. П. Котляревський переробив епопею Верґілія на український лад. У поемі І. Котляревського діють паралельно дві сюжетні лінії: реальні мандри запорозьких козаків після скасування Січі та канва сюжету поеми Верґілія.

"Енеїда" І. Котляревського зображує побут України другої половини XVIII - початку XIX століття. Це сатирично-гумористичний твір, пародія на "Енеїду" Верґілія. За жанром - бурлескно-травестійна поема, в якій у жартівливому, зниженому стилі зображені життя та побут різних верств українського суспільства. Поема І. Котляревського утверджує велич українського народу, його волелюбні прагнення та життєлюбство. Його герої - це люди здорові, життєрадісні, що діють в реальному житті. "Енеїда" І. Котляревського - це твір просвітительського реалізму, напи-саний чотиристопним ямбом, має шість частин:

Отже, можна зробити висновок, що "Енеїда" І. П. Котляревського - це цілком самобутній, оригінальний твір, сповнений національного колориту, суто народного гумору, яким уже понад двісті років зачитується український читач.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.