Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » "Патетична соната" - найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

"Патетична соната" - найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша

"Кометами здiймаються ракети, червонi, голубi, зеленi. Танцює свiт. Патетичний концерт. I тiльки низько над обрiєм висить блiдий, пощерблений серп мiсяця - розп'ятий мiфiчний Христос."

Україна в п'єсi постає розп'ятою i розгубленою, наче на роздорiжжi. Вона обливається кров'ю i кожному до цього байдуже. Усi бачать тiльки те, що хочуть бачити: єдину-недiлиму Росiю, "воскреслу Україну" або зорi революцiї. Хто ж пануватиме над матiр'ю Україною? У творi вiдчутне постiйне протистояння. Герої наче вболiвають за долю держави, а насправдi кожний хоче добра i щастя для себе, хоче задовольнити свої потреби. "Хай живе радянська, хай уже буде й соцiальна, аби тiльки українська республiка", - говорить "учитель запорозької кровi" Iван Iванович Ступай-Ступаненко. Такi ступаненки iдуть за своїми мрiями i слухаються своїх iдеалiв, їм потрiбне здiйснення бажань будь-якою цiною. Мене вражає, як глибоко Микола Кулiш вiдчуває проблему України. Бо виявляється, що вона, наша ненька, нiкому насправдi не потрiбна. До того ж, автор порушує ще одну проблему i виявляється, що покинутою лишається не тiльки Україна, а й людина. "Чоловiк не недоробок, щоб його втикати отак в землю..." Натовп наштовхується на убитого, якого поспiхом закопали в землю - таким способом показано нiкчемнiсть людського життя у суворi роки революцiї. Слiд провести паралель мiж п'єсою М. Кулiша "Патетична соната" i новелою М. Хвильового "Я (Романтика)". У п'єсi є такий самий лiкар Тагабат - бiльшовик Лука, i, що найжахливiше, такий самий "Я" - Iлько Юта, як це не прикро, людина малодушна, що постає ганьбою для iдей революцiї. Iдеї вирiшують долi людей i визначають стосунки мiж ними, а це, на думку автора, закони хворого людського суспiльства.

П'єса "Патетична соната" насправдi прекрасна, бо написана людиною, що бачила Україну наскрiзь i вiдчувала кожний її подих. М. Кулiш i в життi був повнiстю вiдданий Українi, вiн i жив i помер заради неї.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.