Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")

Все своє життя Iван Семенович Нечуй-Левицький "кров'ю i нервами" був зв'язаний з простим народом: глибоко знав його життя, проймався його болями та думками, завжди прагнув допомогти скривдженим. Письменник уважно "наглядав" за життям землякiв, його спостережливе око вбирало всi барви - вiд трагiчно-чорних до яскраво-комiчних. Тому такими рiзними були i його твори: сумнi i зворушливi повiстi "Микола Джеря", "Бурлачка", "Двi московки", твори про життя iнтелiгенцiї - "Хмари", "Над чорним морем", iсторична проза - романи "Князь Єремiя Вишневецький" та "Гетьман Iван Виговський".

Серед них особливе мiсце посiдає неперевершена повiсть "Кайдашева сiм'я" - твiр, не схожий на будь-який iнший нi в спадщинi самого автора, нi в усiй українськiй лiтературi. "Жодна лiтература свiту не має такого правдивого, дотепного, людяного, сонячного, хоч дещо затьмареного тугою за кращим життям, твору про трудяще село за умов капiта-лiзму, як "Кайдашева сiм'я" Нечуя", - писав Максим Рильський.

Нечуй-Левицький - великий майстер художньої прози, тонкий знавець народного життя. Картини селянського побуту вiн вiдтворює з такою переконливою виразнiстю, що "Кайдашеву сiм'ю" читаєш, наче гортаєш пiдручник з українського народознавства. Перш за все, в цьому пересвiдчуєшся, коли ознайомлюєшся з образами повiстi, такими колоритними, типово українськими. Письменник змальовує їх з великою любов'ю i гумором, бо, незважаючи на всi труднощi життя, український народ завжди виявляв оптимiзм, смiявся, сипав дотепами, глузував з ворогiв. Гумор у повiстi виступає як споконвiчна риса народного характеру, українського народного менталiтету. Недарма "Кайдашева сiм'я" є вершиною гумористичного таланту митця.

Нечуй-Левицький вклав у характери своїх героїв тi риси народного характеру, якi вважав притаманнiшими українцям. Ось перед нами Омелько Кайдаш - чоловiк працьовитий, майстер, людина з багатим життєвим досвiдом, але якого губить пристрасть до чарки. Автор в'їдливо насмiхається з п'яного Кайдаша, що стає враз сварливим, бо пияцтво завжди засуджувалося в українськiй родинi та суспiльствi.

Маруся Кайдашиха має в характерi чимало вад: пихатiсть, манiрнiсть, безпiдставний гонор. Але, висмiюючи їх, письменник водночас висвiтлює в образi жiнки i добрi риси, властивi українкам: охайнiсть, хист гарної куховарки i господинi. Українську впертiсть вклав автор в образ Карпа. Але саме за неї та за рiшучiсть i непiдкупнiсть обирає громада Карпа десяцьким. Його характер доповнюється рисами черствостi i грубуватостi, за якими криється наполегливiсть i працелюбнiсть. Зате Лаврiн мав по-українськи лiричну вдачу i м'яке серце, але чомусь саме пiсля розмови з ним Кайдаш зробив висновок: "Заженуть мене синки швидко на пiч". I справдi, згодом Лаврiн з українською дбайливiстю "загарбав хазяйство у свої руки".

Працьовитiсть i моторнiсть українських молодиць змальовує письменник у образах невiсток - Мотрi та Мелашки. Але кожна з них має свою особисту вдачу, бо походять вони з рiзних соцiальних прошаркiв. I цю деталь автор використовує, щоб краще висвiтлити риси характе ру, якi з дитинства закладалися в них: самолюбива та егоїстична Мотря протиставляється добрiй i лагiднiй Мелашцi.

Прочитавши повiсть, дуже не хочеться залишати її героїв, бо вiд неї вiє такий подих любовi i тепла, що починаєш iз гордiстю вiдчувати свою причетнiсть до великої української родини.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.