Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Поетична творчість Г. Сковороди
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Поетична творчість Г. Сковороди

I. Створення збірки "Сад божественних пісень".

II. "Сад божественних пісень" - своєрідний ліричний щоденник автора.

1. Змалювання соціальних вад кріпосницької системи у поезії "Всякому місту звичай і права".

2. Смерть - як суддя, що виносить справедливий вирок усім, хто завдає людям горя на землі (за поезією "De Libertate").

3. Кревний зв'язок із трудовим людом (за поезією "Ой ти, птичко жолтобоко").

4. Оспівування чистоти душі й серця в поезії "Кто серцем чист и душею".

III. Вплив усної народної творчості на ліричні твори Г. Сковороди. (В основу композиції збірки "Сад божественних пісень" Г. Сковорода поклав алегорію саду. Хоча ряд пісень і мають жанрові ознаки панегіриків, рівень авторського самовираження досить високий, бо автор використовує низку художніх образів, генетично пов'язаних з українським фольклором. У поезіях Г. Сковороди можна зустріти і любу весну, і люту зиму, і смерть із замашною косою, і зелену діброву, і прокляту нудьгу. Ритмомелодика поезій формується в процесі взаємодії силабічного й народнопісенного віршів. Використання художнього досвіду українського фольклору ставить твори Сковороди дуже близько до живої народнорозмовної стихії.)


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.