Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Повчальний характер притч Сковороди "Бджола і Шершень", "Собака і Вовк"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Повчальний характер притч Сковороди "Бджола і Шершень", "Собака і Вовк"

Найвидатніша постать у культурному і літературному житті України XVIII ст. - Г. Сковорода. Як поет і байкар, він привертав увагу освічених кіл до простолюду, звеличував уселюдські цінності села, утверджував пріоритет етики в повсякденному житті, повчав шанувати особистість за її духовними, моральними якостями, а не за соціальним і майновим становищем, уславлював людину розумну, наголошував на визначальній ролі досвіду в людському житті, переконував, що найнадійнішим джерелом добробуту людини є її праця, "чесне ремесло", пропагував ідею "сродної праці".

Так у байці "Бджола і Шершень" автор підносить моральне значення праці як основного чинника оздоровлення життя. Твір спрямований проти поміщиків і панів, які самі не працюють, а живуть за рахунок трудового люду. В алегоричному образі Шершня Сковорода узагальнює тих людей, які

"живуть крадіжкою чужого

і народжені на те тільки,

щоб їсти, пити і таке інше".

А Бджола - "се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться".

Автор доводить, що кожен повинен трудитися і від цього мати задоволення:

Веселість серця - життя

для людини - і не тямлять,

що природжене діло є для

неї найсолодша втіха.

Також Сковорода високо цінував дружбу між людьми як вияв найвищої духовності і моральних чеснот у їх стосунках.

У байках "Собака і Вовк" філософ розкриває моральні витоки дружби: незлобливість, великодушність, милосердя, справедливість і розумність. Справжня дружба робить людей щасливими (так, як Левкон і Фірідам). А той, хто заздрить або "набивається" у друзі, той завжди отримає облизня.

І рід, і багатство, і чин,

і споріднення, і тілесні

принади, й науки не спроможні утвердити дружбу.

Лише серця, думками єдині,

й однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох

тілах живуть, - ось де

справжня любов і єдність...

Як бачимо, Сковорода довів, однією з важливих передумов дружби є єдність уподобань і занять, яким присвячує себе людина. Подібність душ і моральні чесноти він ставить на перше місце у дружній прихильності і симпатіях однієї людини до іншої.

Отже, твори видатного байкаря є повчальними, бо доводять нам, що без праці і дружби неможливе життя.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.