Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Символiчний змiст назви новели Василя Стефаника "Камiнний хрест"
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Символiчний змiст назви новели Василя Стефаника "Камiнний хрест"

Прочитавши новелу Василя Стефаника "Камiнний хрест", О. Кобилянська писала йому: "Страшно сильно пишете Ви. Так, якби-сьти витесували потужною рукою пам'ятник свого народу... Гiрка, пориваюча, закровавлена поезiя Ваша, котру не можна забути..."

I справдi, ця новела заворожує правдивим зображенням людської злиденної долi. Таке вiдчуття, що ти знаходишся поруч з обездоленими героями твору, переймаєшся їхнiми стражданнями i болем. Менi здається, це вiдчувається невипадково, бо цiєю новелою Стефаник передав свої власнi страждання вiд картин страшної правди. Письменник, проводжаючи на Кракiвському вокзалi землякiв у далеку Америку, бачив опухлi од плачу очi, спеченi губи, чув захриплi вiд стогону голоси.

Виїжджали десятками тисяч українцi, гнанi нестатками i голодом, зi страхом у душi i вiдчували, що вже назавжди прощаються з рiдною землею.

Новела "Камiнний хрест" i стала тими "сльозами та кривавим криком" народу, якi Стефаник передав через монолiтний образ Iвана Дiдуха. У лiтературу ж вона увiйшла вражаючим документом трагiчної для українського народу дiйсностi кiнця ХIХ - початку ХХ столiття. Менi здається, що в образ Дiдуха Стефаник саме i вклав усi тi почуття, що не давали новелiсту жити, гнiтили його вразливе серце i примушували братись за перо. В образi Iвана розкривається письменницький задум-показ трагедiї селян-емiгрантiв у пошуках кращої долi за океаном.

Iван Дiдух залишає на полi, рясно политому його потом, пам'ятник по собi i своїй дружинi. Йому нiби легше вiд того: не зникне безслiдно, не розвiється, як лист по полю. Пам'ять про нього залишиться на рiднiй землi. Так камiнний хрест переростає в образ-символ, що уособлює важку долю народу-трудiвника. Вiн з вражаючою силою символiзує пам'ятник тисячам українських селян, якi так i не повернулись додому, засiваючи чужi землi своїми кiстьми.

Стефаник надзвичайно переконливо переплiтає трагедiю Iвана Дiдуха з трагедiєю всього краю, який несе камiнний хрест нестаткiв i вiдчаю. Поступово я зрозумiв, у чому найголовнiша сила образу Iвана: в ньому втiлений образ цiлого народу, який прагне власним трудом заробити собi i своїй родинi добробут.

Коли я читав новелу, то розумiв, що селяни з вiдчаю шукали порятунку в емiграцiї. Чому ж тодi так багато болю i трагедiї в рядках новели "Камiнний хрест"? Тому, що це був тiльки пошук порятунку, пiдсвiдомi сподiвання на краще життя. Знедоленi емiгранти знали, що вороття до минулого вже не буде, i з цiєї хвилини рiдна земля перетворилася на мачуху, бо не були її працьовитi сини господарями на нiй. I тут мене вражає ще одна особливiсть задуму автора - показ взаємозречення. За соцiальних обставин рiдна земля не була годувальницею своїм дiтям, i вони покидають її...

Новела звинувачує i кличе до роздумiв. Знову емiгранти сьогоднi покидають Україну, тiкаючи вiд безробiття, безглуздя, якого, на жаль, ще й досi досхочу в новiй державi, хоч i стала вона на шлях незалежностi. Знову - людськi трагедiї, розлуки, зневiра. Але разом з головним персонажем новели ми усвiдомлюємо: чужа земля - "далека могила". Треба, долаючи труднощi, творити щастя на своїй прабатькiвський землi.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.