Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника (за романом "Вир")
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника (за романом "Вир")

Роман "Вир" - один з найталановитiших i найемоцiйнiших прозових творiв у повоєннiй українськiй лiтературi.

Коли береш до рук книгу, то одразу звертаєш увагу на малюнок на обкладинцi: над глибинними плесами звисає вiття дерев. Так i спадає на думку: мабуть письменник змальовує не тихi життєвi заводi, а вир життя, з усiєю складнiстю стосункiв мiж людьми, в яких рiзнi долi й характери, свої погляди та принципи. Прочитавши роман, переконує шся, що назва "Вир" найбiльш образно розкриває суть змiсту книги.

Життєвий вир, як i водний, нерiдко буває нещадним, але духовно сильнi люди перемагають його . Долає всякi перешкоди Дороги, коли пiднiмає тваринництво в Троянiвськiй сiльгоспартiлi i коли воює з фашистами. Сильнiший вiд виру i Оксен Гамалiя. Хоч i гине вiн в нерiвнiм бою, але переконливо ясно, що правда на його боцi. Навiть Юля, здавалось би, така легковажна i самозакохана, у найвiдповiдальнiший момент свого життя гiдно витримує iспит на звання справжньої людини. Тютюнникiв "Вир" -це бурхливе життя нашого народу в мирнi днi i звитяжна боротьба з ворогом у грiзнi роки вiйни.

Голова Троянiвської артiлi Оксен Гамалiя найглибше вкарбовується в нашiй пам'ятi своєю великою людянiстю. Нелегко йому головувати в Троянiвськiй артiлi, багато проблем, що виникають, неможливо розв'язати. Але завжди i всюди Гамалiя переконливо вселяє людям вiру в краще життя. I народ поважає, цiнить його. Не знаючи втоми i спочинку, забуваючи часто про свої сiмейнi справи, Оксен постiйно в турботах про колгосп. Його невичерпна енергiя i сила волi гiдна подиву наслiдування.

Риси великої мужностi виявляє герой роману, ставши грiзним партизаном-месником, командиром партизанського загону "Iскра". Тут у повнiй мiрi проявляється любов Гамалiї до рiдної Вiтчизни, ненависть до фашистських заброд, турбота про людину. А його героїчна смерть викликає подив навiть у гiтлерiвських потвор, Якi оточили вже мертвого Iскру.

Письменник возвеличує людину, яка йде свiдомо на загибель заради торжества правди, в iм'я перемоги добра над злом.

Герої роману, кращi люди села - старий Гамалiя i його син Оксен, завiдувач ферми Дорош, Тимко й Орися - серед багатьох коловоротiв життєвого виру вмiють знайти найвищу правду, нею живуть, за неї, коли це потрiбно, не шкодують вiддати життя, бо тiльки правда робить людину красивою, дужою, благородною.

Отже, письменник-гуманiст Григорiй Тютюнник у романi "Вир" показує багатограннiсть життя українського народу в мирний час, утверджує в позитивних образах високогуманнi людськi почуття, звеличує людей працi i засуджує несправедливу вiйну - найбiльше зло, яке вiн пристрасно закликає вганяти в землю.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.