Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка "Суд")

Розквiт таланту В. Винниченка припав на початок XX столiття - бурхливу епоху, коли вiдбувалися численнi селянськi заворушення i бунти, переосмислення громадських цiнностей усiма верствами народу. Це, кiнець кiнцем, епоха першої росiйської революцiї 1905 року.

Письменник прагнув художньо зобразити соцiально-полiтичнi й моральнi проблем цього часу, намагався на живому матерiалi показати повну вiдсталiсть самодержавно-деспотичного управлiння.

Один з таких творiв - новела "Суд", у якiй В. Винниченко дошкульно i свiжо показав образ щирого помiщика-"малороса" з його українською патрiархальщиною.

Саму новелу можна розбити на двi частини - розмова Михайла Денисовича Самоцвiта з гостем - сусiднiм панком Дуриндою, в якiй Самоцвiт викладає свої погляди про ставлення до "нових часiв" i його, Самоцвiтiв, "суд", свiдком якого i стає Дуринда.

Пiд час чекання жатки, яку Самоцвiт пообiцяв своєму сусiдовi Дуриндi, Михайло Денисович жалiється про настання важких, незрозумiлих часiв. Мужики не такi, як ранiше: бажають пiдвищення плати, читають "бумажки" - прокламацiї, якi то тут, то там з'являються по селах i, взагалi, бажають зараз у всьому роз'яснення.

А Самоцвiт же, "хохол, малорос сам…", мiцно тримається святих старих законiв. Навiть впровадженню технiки вiн опирається, вбачаючи в цьому загрозу старим патрiархальним правилам. Вiн не бажає використовувати жатку, бо є мужики. А "це машини трошки кращi… Не заламається й не спортиться…"

"Фiлософiя" Михайла Денисовича проста: "Не треба мудрувать, от що! Не треба полiтикувать… "Роз'яснять, пояснять…" В морду! От i все роз'ясненiє. По-моєму". Зараз нiчим не можна стримати мужика, тiльки цим одним: "…ще одно, чим можна здержать мужика, то… бить його треба… Бить, бить i не давать i вгору глянуть…" А Дуриндi, який уважно слухає промови Самоцвiта, вже так i хочеться, "щоб усi мужики зробились одним чоловiком". Щоб дав раз-два - i все спокiйно.

Як же це дiє в життi? Приводять нарештi селянина Крутоноженка, за словами Самоцвiта, велику "каналiю". Хоч Крутоноженко представився Никифором, а не Никонором, якого справдi очiкував Самоцвiт, вiн не звернув на це уваги, i почався "суд". Швидко вiн i закiнчується кiлькома Самоцвiтовими ударами в "морду" селянина. Селянин ви- правдовується перед начальником. Залiзна "фiлософiя" нiби дiє безвiдмовно. Але тут сталася заминка. Виявляється, що побитий чоловiк - брат Никонора Никифор Крутоноженко. Сам Никофор та iншi селяни, злi й розпаленi, кричать на Самоцвiта, називаючи його суд "розбоєм". За-кiнчується "суд" вивезенням обох Крутоноженкiв у мiсто, на "справжнiй" суд - уже як майже злiсних бунтiвникiв. Селяни обуренi. Треба працювати, а тут такi подiї. Зараз i пiшла в хiд жатка, яку Самоцвiт до кiнця свого життя не хотiв використовувати.

А Дуринда, виїжджаючи з подвiр'я, згадує як страшне пророцтво слова Самоцвiта: "Полетимо, полетимо, аж загудить, молодой человєк!"

Теперiшнiй земський начальник, а по сутi, класичний помiщик-сат рап Самоцвiт усiма силами прагне зберегти старi порядки. Але не бачить через заскорузлiсть i ненависть до "мужикiв" змiн у суспiльствi. Саме суспiльство вже змiнилося, а Самоцвiт - нi. Вiн i не бачить, що своїми "благими" законами i самим стилем управлiння розбурхує народний гнiв.

Михайло Самоцвiт - лише типовий представник свого прошарку, але ж у життi їх десятки тисяч. I дiють iншi самоцвiти так само, пiднiмаючи сотнi тисяч озлоблених селян. А значить, в одному Самоцвiт усе ж таки був правий, коли казав Дуриндi, що "через 10 год" мирного життя вже не буде. Правда, перевернув вiн усе навпаки: бив мужикiв, щоб "через 10 год" не було нiяких бунтiв i революцiй, хоча потрiбно було б негайно припинити цю "патрiархальщину" i приступити до створення справдi правового суспiльства. Але самоцвiти ще дуже далекi вiд цього.


Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.