Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Мирний Панас
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Хто такий Панас Мирний?

Панас Мирний - це літературний псевдонім Панаса Яковича Рудченка - видатного українського письменника-реаліста; автора злободенних, новаторських за змістом та формою прозових та драматичних творів. У своїх літературних творах Панас Мирний змальовував широкі картини народного життя, глибоко розкривав внутрішній світ персонажів, порушував актуальні соціальні проблеми.Чим творчість Панаса Мирного була небезпечною для самодержавства?

Панаса Мирного недарма називали співцем горя народного. Він дуже добре знав життя трудящих царської Росії. Хоча кріпацтво тоді вже було скасоване, але у світі, як і раніше, панували багатії й тяжко бідував трудовий народ. Завдання своєї літературної діяльності Панас Мирний бачив у служінні рідному краю. У своїх творах він нещадно викривав основи буржуазно-поміщицького ладу, був пристрасним захисником інтересів трудівників, глибоко переконаний у неминучості торжества справедливості. Тим-то й була страшною для самодержавства творчість письменника.У чому вбачав письменник свій обов'язок перед народом?

Панас Мирний вважав, що справжнє мистецтво повинно бути пов'язане з народним життям, воно стоїть на захисті інтересів трудящих. Письменник намагався писати так, "щоб і каміння завило", щоб і в закостенілі серця, в черстві душі прорвалося світло "правди й любові", любові до простого, знедоленого народу. І найголовнішим своїм завданням він вважав правдиве зображення бо-ротьби трудящих за визволення.Як ви думаєте, хто винен у смерті Катрі й Пилипка?

У смерті Катрі й Пилипка винен несправедливий суспільний лад, що породжує бідних і багатих.Історія написання твору.

Поштовхом до виникнення задуму твору послужила оцінка візником розбійника Гнидки. Як свідчить нарис "Подоріжжя од Полтави до Гадячого", засів Гнидка у серці Панаса Мирного "...як здоровенний іржавий цвях, забитий у білу гладеньку стіну мого спомину..." У листопаді 1872 р. була написана повість "Чіпка". А 1880 р. вперше був надрукований М. Драгомановим у Женеві роман під назвою "Пропаща сила".Охарактеризуйте світогляд українських селян середини ХІХ ст.

Віра в нечисту силу, розуміння Бога як вищої справедливості, панування суміші із дохристиянських і християнських уявлень.Визначить жанр твору.

"Хіба ревуть воли..." - соціально-психологічний роман, бо в ньому соціально-історичний аналіз дійсності поєднаний з глибоким психологічним дослідженням внутрішнього світу людини.Композиція роману, його сюжет.

Роман складається з чотирьох частин, кожна з яких поділяється на дрібніші розділи. Кожна частина, кожний з 30 розділів має свій закінчений зміст, свій внутрішній лад, художню завершеність. Перша частина твору показує дитинство та юність Чіпки, друга присвячена сторічній історії села Піски, третя знайомить зі складною долею селянина-бунтаря, а четверта завершує його трагедію.Як ви розумієте назву роману?

Назва алегорична. Під волами розуміємо трудове селянство, яке без причини не ремствувало б, не виказувало б незадоволення.Охарактеризуйте головного героя.

Головний персонаж - Чіпка. Тяжке дитинство, запопадливість біля свого поля, знайомство з Галею, трагедія з землею, перша крадіжка, участь у бунті кріпаків, примирення з матір'ю, одруження з Галею, вибори до земства, реакція на перші постанови земства, розбої, звіряча розправа над родиною козака, арешт і заслання в Сибір.Як поводиться під час селянського бунту Грицько?

"Своя сорочка ближче до тіла" - це основа Грицькової моралі. Вона найповніше виявилася під час розправи над кріпаками. На прохання Чіпки заступитися за селян "Грицько не одказав ні слова - та мерщій від Чіпки, та в чужий огород, та й присів за лісою..." Удома розповідав про цей вчинок Христі, не бачачи в ньому нічого ганебного, називав кріпаків злодіями, голотою.Назвіть другу постать, що відтінює образ Чіпки.

Постаттю, що відтінює образ Чіпки, є москаль Максим. У цих образах криється зіставлення розбою для власного збагачення з розбоєм - стихійною помстою багатіям. Максим - рвучкий і непостійний. "Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, - він усіх побивав, над усім верховодив..." Потрапивши до війська, стає унтер-офіцером. Самотужки оволодів грамотою. За хоробрість за-служив Георгія. Повернувшись додому, займався розбоєм. До Чіпки ставився як до товариша, незважаючи на його бідність. Здібного і кмітливого Максима знівечила служба в миколаївській армії, де він навчився промишляти розбоєм. До соціального протесту він ніколи не піднімався, все це робилося з метою наживи.Назвіть жіночі образи роману.

Баба Оришка, прообразом якої була няня Панаса Мирного, кріпачка Ірина Батієнко. Бита горем та невилазними злиднями, баба Оришка зберегла в собі людяність, доброзичливість і теплоту. Найтрагічнішим є образ Мотрі, яка не знала щастя змалку, не бачила його ані молодою дівчиною, ані заміжньою жінкою. Ще не народивши сина, стала заміжньою вдовою. Уособленням дівочої краси, чесності, моральної чистоти є образи Галі та Христі. Як негативний персонаж, у якого нема поняття честі, змальовано Явдоху.Як оцінювали роман літературознавці?

"Яка у Вас чудова українська мова! Яке знання селянського життя! Скільки у Вас поезії! Скільки розуму! Дивна, коштовна і вічно невмируща ота Ваша штука "Пропаща сила", - так писав письменник і видатний історик Дмитро Яворницький. Академік О. Білецький порівнював композицію роману з будинком "з багатьма прибудовами", зробленими неодночасно і не за строгим планом".Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.