Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Стефаник Василь
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Як називали сучасники В. Стефаника?

Співцем селянської душі і володарем дум селянських, поетом мужицької розпуки і мужицьким Бетховеном.Охарактеризуйте епоху, в яку жив і діяв В. Стефаник.

Кінець XIX - початок XX століття - це період розвитку капіталістичних відносин у місті й селі. До краю загострилися класові суперечності, посилилось соціальне й національне гноблення трудівників. Стефаник жив і працював у задушливій атмосфері колишньої Галичини, що перебувала у становищі колонії спочатку Австро-Угорської імперії, а потім панської Польщі.Хто вплинув на формування ідейно-естетичних переконань В. Стефаника?

Т. Шевченко, Г. Успенський та І. Франко.Що вам відомо про першу збірку новел Стефаника?

Перша збірка новел "Синя книжечка" вийшла 1899 р. Складалася вона з п'ятнадцяти коротких оповідань, які відтворювали панораму життя західноукраїнського селянства в умовах капіталізму. У новелі "Синя книжечка" автор показав розорення селян. Антін продав своє нехитре майно, залишає рідне село і йде наймитувати. Не краща доля героїв новели "Сон". Знесилений важкою працею хлібороб на мить задрімав. Надворі холодна осінь, а йому сниться тепла квітуча весна і власне поле, на якому він працює разом із сином.Яка тематика новел В. Стефаника?

Тематика новел досить різноманітна:
- змалювання безвихідного становища, жорстокої експлуатації галицького селянства ("Синя книжечка", "Сон");
- жовнірська тематика: критика цісарської рекрутчини, горе батьків, що оплакують своїх синів ("Виводили з села", "Стратився");
- показ родинної трагедії ("Лесева фамілія", "У корчмі", "Майстер");
- еміграція за океан ("Камінний хрест");
- розкриття класових суперечностей між сільською біднотою і куркульством, пробудження політичної свідомості селянства ("Суд", "Палій", "Лист");
- антивоєнне спрямування новел ("Марія", "Сини", "Діточа пригода");
- життя і настрої повоєнного покутського села за часів польсько-шляхетського панування ("Воєнні шкоди", "Дурні баби", "Моrituri").Що лягло в основу новели "Новина"?

В основі новели - реальна подія, що сталася в селі Трійці 1898 р. Про це Стефаник писав у листах до О. Кобилянської та В. Марачевського. Фрагменти з листів є певною мірою першими чорновими варіантами майбутнього твору.Визначить тему новели "Камінний хрест".

У цій новелі автор показав і любов до рідного краю, і тяжке життя селян, і неминучість розлуки з Батьківщиною. У новелі, що має символічну назву, Стефаник торкнувся такого болючого питання, як еміграція селян за океан у пошуках кращої долі.У чому особливість стилю письменника?

В. Стефаник утвердив в українській літературі жанр соціально-психологічної новели. Головне для новеліста - людська душа, її стан. І. Франко писав, що Стефаник "...дуже добре знає життя і душу сільського люду... найнапруженіші моменти він уміє передати так переконливо і правдоподібно, що не повірити в це неможливо..." Новели Стефаника сповнені людського страждання, трагізму, горя.Кого з письменників можна назвати учнями В. Стефаника?

Юрія Яновського, Григорія Косинку, Олеся Гончара, Григора Тютюнника.Як оцінювали творчість В. Стефаника його сучасники та друзі?

Його оповідання "обік сильного, як океан, глибокого почуття, що тремтить у кожнім слові", "В малюванні він уміє бути й реалістом, і чистим ліриком - і проте ніде ані тіні пересади, ... неприродності" (І. Франко).
Твори В. Стефаника "при всій їх реальності, - не фотографії" людського життя, а художні малюнки, і "якби зв'язати їх спільною фабулою, то вийшов би народний роман" (Леся Українка).
"Письменник виступив творцем і блискучим майстром стислої соціально-психологічної новели" (В. Лесин).Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.