Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Леся Українка
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Кого засуджує автор у вірші "Скрізь плач, і стогін, і ридання"?

У вірші "Скрізь плач, і стогін, і ридання" Леся Українка засуджує пасивне ставлення багатьох людей, зокрема ліберальної інтелігенції, до життя, до долі своєї вітчизни. Вона намагається їх переконати, що самі кайдани ніколи не спадуть, тому потрібно боротися за нове життя.Охарактеризуйте жанрову різноманітність творчої спадщини Лесі Українки.

Леся Українка - геніальна донька українського народу. Псевдонім "Українка" - виражає кровний і духовний зв'язок Лариси Петрівни Косач зі своїм народом. Поет-лірик, автор ліро-епічних поем, драматург-новатор, публіцист, критик - такі грані художнього таланту поетеси. Серед її творів - вірші, елегії, гімни, пісні, поеми, драматичні поеми.Які основні мотиви лірики Лесі Українки?

У поетичній спадщині Лесі Українки домінують патріотичні та громадянські мотиви, бо духовна єдність з народом, глибокі національні почуття будили в душі письменниці протест проти соціального й національного гноблення України. Окрім того, поетеса порушує у своїй ліриці питання ролі і призначення поета та поетичного слова, філософські питання буття. Мотив вияву палкої любові до рідної землі; пейзажна й інтимна лірика - це високохудожні твори, які хвилювали і хвилюватимуть читачів.У яких творах поетеси розкривається проблема митця і мистецтва та його ролі в суспільстві?

У поезіях "Як я люблю оці години праці", "Пророк", "Слово, чому ти не твердая криця?" Леся Українка розкриває проблему призначення поета і поезії. Поетеса розуміє, що поет повинен бути не тільки глашатаєм і речником народу, а й його проводирем. Поет - це голос самого народу. У праці на благо народу - щастя й призначення поета.Дайте визначення драматичної поеми як жанру літератури.

Драматична поема - переважно невелика за розміром віршована п'єса, в якій зливаються драматичне й ліричне розкриття теми, виклад матеріалу відзначається лаконізмом, відсутні широке тло подій і зовнішня інтрига, а вся увага зосереджена на розкритті ідейного конфлікту між основними противниками в момент його найбільшого загострення.Що таке драма-феєрія?

Драма-феєрія - це п'єса з казково-фантастичним сюжетом і персонажами. Феєрія - театральна чи циркова вистава, побудована на фантастично-казковому сюжеті, в якій з метою вразити глядача використовуються різноманітні сценічні ефекти.Як ви можете визначити жанр та проблематику "Лісової пісні" Лесі Українки?

За жанром "Лісова пісня" - філософська, фольклорно-міфічна драма-феєрія про добро і зло, вірність і зраду, поетичне покликання і сіру буденщину, про красу людських почуттів і згубність духовного гноблення, про необхідність збереження гармонії між людиною і природою.Як ви можете визначити тему та ідею "Лісової пісні"?

Тема - оспівування поетесою духовного багатства рідного народу, його великих творчих можливостей, нездоланності потягу людини до високого і прекрасного. Ідея - утвердження краси вільного незалежного духу, кохання і мрії, змістовного, гармонійного, як сама природа, людського життя.Які головні джерела "Лісової пісні"?

Головні джерела, з яких Леся Українка черпала матеріал для твору, було реальне життя і його своєрідне відображення в усній народній творчості. Життя волинських селян, їхні розповіді, що чула їх від Левка Скулинського, лягли в основу п'єси.У чому своєрідність сюжету і композиції "Лісової пісні"?

Драма-феєрія складається з прологу і трьох частин. Природа - повноправна дійова особа п'єси, конфлікт якої розкривається через взаємодію реальних і казкових образів, через своєрідне переплетення життя природи з життям людини. Поетеса прагнула показати зіткнення обдарованої художньої натури з людською обмеженістю і бездуховністю.Хто така Мавка? Яку ідею вклала Леся Українка в цей образ?

Мавка - вимріяний поетесою і втілений в образі казкового створіння прекрасний ідеал гармонійної, одухотвореної людини - пристрасної і щирої, здатної відверто виявити свої почуття і жити в злагоді з природою.Яка проблематика "Лісової пісні"?

"Лісова пісня" порушує низку проблем загальнолюдського і філософського змісту: реалізація творчих можливостей особистості; у чому сенс людського життя, сімейного щастя; взаємодія добра і зла, прекрасного і потворного в житті; як свобода і неволя впливають на життя людини; гармонійна єдність людини і природи.У якому творі Лесі Українки порушується проблема відповідальності за долю Батьківщини та національної самосвідомості?

Проблеми відповідальності за долю Батьківщини та національної самосвідомості порушуються у драматичній поемі "Бояриня".Визначте основні проблеми "Лісової пісні" Лесі Українки.

У "Лісовій пісні" можна виділити такі основні проблеми:
- ідея боротьби за волю, за творче, щасливе, повнокровне людське життя;
- засудження згубного впливу приватної власності на людину;
- проблема вірності, світлого і чистого кохання;
- проблема людського щастя;
- роль мистецтва в житті людини;
- ставлення людини до природи;
- вічність життя і матерії.Що ви можете розповісти про історію написання поеми Лесі Українки "Бояриня"?

Драматичну поему "Бояриня" Леся Українка написала 1910 року, перебуваючи на лікуванні в Єгипті. Це єдиний твір поетеси, побудований на матеріалі історичної минувшини України, твір, який був опублікований після смерті поетеси - 1914 року. Відомі ще 2 видання - 1918 і 1923 років, а потім до 1989 року твір "Бояриня" не згадувався взагалі - 66 років замовчування.Який за жанром є твір Лесі Українки "Бояриня"?

За жанром "Бояриня" історична, філософська, ліро-епічна драматична поема.Які особливості драматичної поеми як жанру?

В основі драматичної поеми лежить ідейний конфлікт між її героями. Тяжіє до філософських узагальнень, символіки, міфологічності. Відзначається ліричністю, емоційністю. Драматична поема - це невелика за розміром віршована п'єса.Яка тема драматичної поеми Лесі Українки "Бояриня"?

"Бояриня" побудована на матеріалі української історії - XVII століття доби Руїни і гетьмана Дорошенка, який вів боротьбу за визволення українського народу з-під гніту російського царату та хотів об'єднати Україну.Що є основою сюжету поеми "Бояриня"?

В основі сюжету "Боярині" - історія життя дочки козацького старшини Олекси Перебійного Оксани, яка, одружившись із боярином з українців Степаном, тяжко сумує в Москві за Україною.У чому складність образу Степана?

Степан - відірвана від національної духовності особа. Він втратив свою духовну ментальність, будучи прислужником, Степан виявляє боягузтво за своє життя перед Москвою і зумисне пориває зв'язки з посланцями з України. Хоча в минулому Степан був добрим козаком. Життя Степана зводиться до виконання псиної ролі. Він знецінив національну гідність, здатність протистояти всьому псі її і іншому - і в цьому трагізм цього образу.У чому трагізм образу Оксани?

Оксана кохає Степана, вірить в те, що він оберігає й оберігатиме її рідну Україну. Але, переїхавши до Москви, вона побачила, що Степан перетворився на звичайного раба Москви. Їй прикро, що Степан не хоче покинути Москву й повернутися в Україну. Поступово Оксана стає чужою не тільки в Москві, айв Україні. Втомившись від невизначеності, бездуховності, у тузі за рідним краєм, Оксана помирає.У чому актуальність "Боярині" Лесі Українки?

Поема не втратила актуальності і в наш час. Зараз, коли йде розбудова вільної Української держави, відроджуються її самобутня культура, мова, мораль, традиції.Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.