Материалы | Шпоры | Тесты | Книги | Софт | Тесты ЕГЭ
 
 
Головна » Українська література » Віршова спадщина Клинентія Зіновіїва та Івана Некрашевича
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія


Онлайн тесты по ЕГЭБібліотека української літератури


библиотеки

Віршова спадщина Клинентія Зіновіїва та Івана Некрашевича

Давня українська література - праоснова всієї української літератури. Віршову спадщину давньої української літератури переважно становлять твори на релігійну тематику. За жанрами це були епіграми, елегії, панегірики, сатиричні вірші.

Видатними поетами XVI-XVIII століть були Климентій Зіновіїв, Іван Некрашевич, Касіян Сакович, Лазар Баранович та інші. Серед віршованих творів найбільше було віршів сатирично-гумористичних, які спиралися на народний гумор.

Сильний фольклорно-етнографічний струмінь відчувався у творах Івана Некрашевича. Його твори виділялися чистотою народної мови, простотою змісту, народним гумором. Поетична система І. Некрашевича виросла з народнопісенної поезії, а тому була поширена серед народу.

Нині відомо дев'ять творів автора: побутові сцени на зразок інтермедій, віршові листи до знайомих.

Іван Некрашевич мав священницький сан і в своїх поезіях прагнув створити образ ідеального священика, який бореться з неуцтвом, обмеженістю простих людей.

Першим поетом, який оспівав селян, наймитів, бурлаків, був в українській літературі Климентій Зіновіїв. До нас дійшла рукописна збірка поета, яка вміщує близько чотирьохсот віршів. Найбільшу частину з них присвячено сатиричному зображенню вад людини та суспільства. Поезії К. Зіновіїва були спрямовані і проти соціальної нерівності: вони сатирично викривали хабарництво, продажність судців, архієреїв, а возвеличували чесну працю:

Над усі ремесла - річ кажу відому -

Хліборобство, вигідне світові усьому.

Серед поезій К. Зіновіїва є і поезії, в яких поет прославляв козаків, що захищали рідний край і віру:

Козаків, немов святих, треба шанувати,

Позаяк і кров свою в битвах проливають,

І за віру праведну душі покладають.

Отже, віршова поезія кінця XVI-XVIII століть вийшла за межі вищих шкіл, почала відображати соціальні процеси дійсності.
Сам себе доктор
© my-edu, 2008-2013.