Головна » Українська література
Предмети
Астрономія
Біологія
Географія
Історія
Математика
Рос. літ.
Укр. літ.
Укр. мова
Для вчителів укр.м та л.
Фізика
Хімія
_
библиотеки
return_links(); ?>

Українська література

Россійсько-український перекладач (онлайн)

Біографії письменників

Твори учнів

Твори письменників стисло

Запитання-Відповідь

Різне

Українська мова

Методичні матеріали з української мови та літератури


Біографії письменників

 • Абчук Аврам
 • Альтман Мойсей
 • Андієвська Емма
 • Андріяшик Роман
 • Андрійчук Кесар
 • Антоненко-Давидович Борис
 • Антонич Богдан-Ігор
 • Атаманюк Василь
 • Баглюк Григорій
 • Багряний Іван
 • Бажан Микола
 • Барка Василь
 • Білецький Олександр
 • Білоус Дмитро
 • Близнець Віктор
 • Бобенко Андрій
 • Бобинський Василь
 • Божко Сава
 • Борзяк Дмитро
 • Брасюк Гордій
 • Ванченко Петро
 • Васильченко Степан
 • Винниченко Володимир
 • Вишенський Іван
 • Вишня Остап
 • Воронько Платон
 • Вороний Микола
 • Вовчок Марко
 • Глазовий Павло
 • Глібов Леонід
 • Головко Андрій
 • Гончар Олесь
 • Грабовський Павло
 • Гребінка Євген
 • Грінченко Борис
 • Грушевський Михайло
 • Гулак-Артемовський Петро
 • Довженко Олександр
 • Драч Іван
 • Загребельний Павло
 • Іваничук Роман
 • Карпенко-Карий Іван
 • Кобилянська Ольга
 • Кочерга Іван
 • Коцюбинський Михайло
 • Косинка Григорій
 • Костенко Ліна
 • Котляревський Іван
 • Кропивницький Марко
 • Куліш Микола
 • Куліш Пантелеймон
 • Квітка-Основ'яненко Григорій
 • Лепкий Богдан
 • Маланюк Євген
 • Малишко Андрій
 • Мирний Панас
 • Мушкетик Юрій
 • Нечуй-Левицький Іван
 • Нестайко Всеволод
 • Олесь Олександр
 • Олійник Борис
 • Ольжич Олег
 • Осьмачка Тодось
 • Павличко Дмитро
 • Рильський Максим
 • Руданський Степан
 • Сковорода Григорій
 • Сосюра Володимир
 • Старицький Михайло
 • Стефаник Василь
 • Стус Василь
 • Симоненко Василь
 • Теліга Олена
 • Тесленко Архип
 • Тичина Павло
 • Тютюник Григорій
 • Українка Леся
 • Федькович Юрій
 • Франко Іван
 • Хвильовий Микола
 • Шевченко Тарас
 • Яновський Юрій

 • Твори учнів

  1. (Андрухович) Юрій Андрухович як класик "актуальної" української літератури
  2. (Антонич) Поетичне осмислення гармонійної єдності людини й природи в поезії Богдана-Ігоря Антонима
  3. (Антонич) "...Співаю, тож існую"
  4. (Антонич) Релігійно-міфологічний досвід людства в поезії Богдана-Ігоря Антонича
  5. (Багряний) Змалювання типових рис українського національного характеру в романі І. Багряного "Тигролови" (за уривком "Постріли в тайзі")
  6. (Багряний) Життя і доля Івана Багряного
  7. (Багряний) Історія родини Сірків в романі І. Багряного "Тигролови"
  8. (Багряний) Доля України та українців за романом І. Багряного "Тигролови"
  9. (Багряний) "Тигролови" І. Багряного як пригодницький роман
  10. (Багряний) Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у романi Iвана Багряного "Тигролови"
  11. (Багряний) Смiливi завжди мають щастя (за романом Iвана Багряного "Тигролови")
  12. (Багряний) Роман Iвана Багряного "Сад Гетсиманський" - возвеличення вiдважних i чесних
  13. (Багряний) "Тигролови" Івана Багряного як український бестселер
  14. (Багряний) Чи завжди сміливі мають щастя?
  15. (Барка) Дві віри - селянина Мирона Катранника і більшовика Григорія Остроходіна (за романом В. Барки "Жовтий князь")
  16. (Барка) Трагедія сім'ї Катранників (за романом В. Барки "Жовтий князь")
  17. (Барка) Роман-хронiка Василя Барки "Жовтий князь" - широке полотно вiдтворень трагедiї голодомору
  18. (Барка) Сiм'я Катранникiв у романi Василя Барки "Жовтий князь" - втiлення страхiть голодомору
  19. (Барка) Життєва основа роману Василя Барки "Жовтий князь"
  20. (Барка) Злочинна дiяльнiсть радянської влади в Українi (за романом Василя Барки "Жовтий князь")
  21. (Барка) "Жовтий князь" Василя Барки: гуманістична ідея твору
  22. (Барка) Образний ряд голодомору в "Жовтому князі" Василя Барки
  23. (Барка) Символіка жовтого кольору в романі В. Барки "Жовтий князь"
  24. (Довженко) Образ людини-трудівника в повісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка
  25. (Довженко) Моpальна кpаса і духовна велич людини в кіноповісті Олександpа Довженка "Зачаpована Десна"
  26. (Довженко) Історична доля української нації в творчості О. Довженка
  27. (Довженко) Відображення національної самосвідомості героїв у творах Олександра Довженка
  28. (Довженко) Олександр Довженко - "душі людської дивний чарівник"
  29. (Довженко) Україна в творчості О. Довженка
  30. (Довженко) Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм ("Щоденник" О. Довженка)
  31. (Довженко) Трагедійне звучання твору О. Довженка "Україна в огні"
  32. (Довженко) Україна в огні - неприхована правда про війну
  33. (Довженко) Історична доля української нації в творчості О. Довженка
  34. (Довженко) Автобіографічний характер кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна"
  35. (Довженко) "Благословенна будь, моя Десно" (за кiноповiстю Олександра Довженка "Зачарована Десна")
  36. (Довженко) Людина землi у фiлософському осмисленнi Олександра Довженка (за кiноповiстю "Зачарована Десна")
  37. (Довженко) Моральна краса i духовна велич людини у кiноповiстi Олександра Довженка "Зачарована Десна"
  38. (Довженко) Краса людини i природи у кiноповiстi Олександра Довженка "Зачарована Десна"
  39. (Довженко) Патрiотизм i духовна велич героїв повiстi "Україна в огнi"
  40. (Довженко) Україна у творчостi Олександра Довженка (за твором Олександра Довженка "Україна в огнi")
  41. (Довженко) Засудження вiйни в кiноповiстi Олександра Довженка "Україна в огнi"
  42. (Довженко) "Щоденник" Олександра Довженка - трагiчний, вистражданий документ
  43. (Довженко) Трагiзм творчої долi Олександра Довженка
  44. (Довженко) Моє ставлення до Олександра Довженка, людини i митця
  45. (Довженко) Світ уявлень і вражень малого Сашка
  46. (Довженко) Морально-етичні проблеми кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна"
  47. (Довженко) Образ рідного краю в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна"
  48. (Довженко) Зображення війни в кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні"
  49. (Довженко) Кіноповість О. Довженка "Україна в огні": доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки
  50. (Довженко) Доля народу у кіноповісті О. Довженка "Україна в огні"
  51. (Довженко) Олександр Довженко: трагізм творчої долі
  52. (Драч) Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"
  53. (Драч) Провідні мотиви лірики І. Драча
  54. (Драч) Сенс назви поеми І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
  55. (Драч) Реальне і фантастичне в поемі І. Драча "Чорнобильська Мадонна"
  56. (Драч) Екологія моральності чи моральність екології? (Роздуми над твором І. Драча "Чорнобильська Мадонна")
  57. (Драч) Природа i людина у творчостi Iвана Драча
  58. (Драч) Реальнi та фантастичнi картини чорнобильської трагедiї в поемi Iвана Драча "Чорнобильська мадонна"
  59. (Драч) Портрет суспільства у "новорічній казці" І. Драча "Крила"
  60. (Драч) Балада про соняшник
  61. (Федькович) Основні мотиви віршів Ю. Федьковича
  62. (Федькович) Юрій Федькович - "буковинський Кобзар"
  63. (Федькович) Основна проблематика твору Ю. Федьковича "Три як рідні брати"
  64. (Франко) Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
  65. (Франко) Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
  66. (Франко) Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Фpанка "Зів'яле листя"
  67. (Франко) Висмiювання пихатостi у казцi Iвана Франка "Фарбований лис"
  68. (Франко) Життєвий і творчий подвиг Івана Франка.
  69. (Франко) Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка.
  70. (Франко) І. Франко - це розум і серце нашого народу (М. Рильський)
  71. (Франко) Відображення в повісті Івана Франка "Захар Беркут" героїчної боротьби народу Русі в XIII столітті проти татаро-монгольських нападників
  72. (Франко) Проблеми честі і зради в повісті Івана Франка "Захар Беркут"
  73. (Франко) Іван Франко - майстер художнього слова
  74. (Франко) Іван Франко - трибун народний. Життя та доля письменника Франка
  75. (Франко) Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка
  76. (Франко) Зів'яле листя у серці і пам'яті І. Франка
  77. (Франко) Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка "Мойсей"
  78. (Франко) Украдене щастя - соціально-психологічна драма
  79. (Франко) Нев'януча природнiсть iнтимної лiрики Iвана Франка
  80. (Франко) Спiвзвучнiсть поезiї Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю
  81. (Франко) Боротьба добра i зла в поемi Iвана Франка "Мойсей"
  82. (Франко) Проблематика поеми Iвана Франка "Мойсей"
  83. (Франко) Вiдображення прагнення народу до нацiональної самостiйностi, до волi в поемi Iвана Франка "Мойсей"
  84. (Франко) Розкриття проблеми громадянської вiдповiдальностi поводиря нацiї у поемi Iвана Франка "Мойсей"
  85. (Франко) Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
  86. (Франко) "Яке ти маєш право бути вiльним, коли твiй народ у неволi?" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
  87. (Франко) Образ Євгенiя Рафаловича - представника покривджених у повiстi Iвана Франка "Перехреснi стежки"
  88. (Франко) Поєдинок на "перехресних стежках" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
  89. (Франко) Про перехреснi стежки iнтелiгенцiї (повiсть Iвана Франка "Перехреснi стежки")
  90. (Франко) Тематична спорiдненiсть збiрки "Зiв'яле листя" та повiстi "Перехреснi стежки" Iвана Франка
  91. (Франко) Свiт почуттiв i пристрастей у лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя"
  92. (Франко) "Страждаючи, залишається красивим" (Iван Франко "Зiв'яле листя")
  93. (Франко) Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя" (I варiант)
  94. (Франко) Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя" (II варiант)
  95. (Франко) Психологiя героїв драми "Украдене щастя"
  96. (Франко) Хто з героїв окрадений найбiльше? (за драмою Iвана Франка "Украдене щастя")
  97. (Франко) Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється? (за повiстю Iвана Франка "Борислав смiється")
  98. (Франко) Чого навчає нас казка Франка "Фарбований лис"?
  99. (Франко) Історичне минуле українського народу в зображенні Івана Франка
  100. (Франко) Від чого залежить життєвий вибір людини?
  101. (Франко) Народність образу Захара Беркута
  102. (Франко) Художня майстерність Франка у повісті "Захар Беркут"
  103. (Франко) Проблема морального вибору людини
  104. (Франко) Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час
  105. (Франко) Історична правда і художній вимисел у поемі І. Франка "Іван Вишенський"
  106. (Франко) Проблема вождя і народу в поемі Івана Франка "Мойсей"
  107. (Франко) Лірична драма І. Франка "Зів'яле листя" - перлина світової інтимної лірики
  108. (Франко) Народна поетика - живлюще джерело інтимної лірики Івана Франка
  109. (Франко) Основні мотиви лірики Івана Франка
  110. (Франко) Боротьба І. Франка за єдину українську літературну мову
  111. (Франко) Хто в кого вкрав щастя?
  112. (Франко) Тема кохання в творчості І. Франка
  113. (Франко) Багатство тематики та проблематики малої прози І. Франка
  114. (Глібов) Байка Л. Глібова "Щука"
  115. (Глібов) Реалізм байок Леоніда Глібова
  116. (Глібов) Поезія Л. Глібова "Журба" - перлина української лірики
  117. (Глібов) Викривальна і повчальна спрямованість байок Л. Глібова
  118. (Глібов) Утвердження споконвічних етичних цінностей у байках Леоніда Глібова
  119. (Гончар) Моя душа - це хpам, чи купа цегли?
  120. (Гончар) Собор - символ духовної краси людини в однойменному романі Олеся Гончара
  121. (Гончар) Тема історичної та національної пам'яті в романі "Собор" Олеся Гончара
  122. (Гончар) Краса духовного світу героїв Олеся Гончара
  123. (Гончар) Володька Лобода - типовий представник своєї епохи (за романом Олеся Гончара "Собор")
  124. (Гончар) Героїзм народів у Другій світовій війні (за романом Олеся Гончара "Прапороносці")
  125. (Гончар) Символічність назви роману Олеся Гончара "Собор"
  126. (Гончар) Моє розуміння заклику автора роману "Собор"
  127. (Гончар) Героїчний подвиг радянського солдата у романi Олеся Гончара "Прапороносцi"
  128. (Гончар) Людина - головний герой Олеся Гончара
  129. (Гончар) "Моя душа - храм чи купа цегли?" (за романом Олеся Гончара "Собор") (I варiант)
  130. (Гончар) "Моя душа - це храм чи купа цегли?" (за романом Олеся Гончара "Собор") (II варiант)
  131. (Гончар) Образ Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара "Собор")
  132. (Гончар) Соцiальна небезпечнiсть Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара "Собор")
  133. (Гончар) Iз "Собором" у майбутнє
  134. (Гончар) "Його душа - мов Тронка у степах, Його душа - Собор надiй високих"
  135. (Гончар) Відповідність мови творів О. Гончара вимогам сучасності
  136. (Гончар) Творчість Олеся Гончара у світовому контексті
  137. (Грабовський) Поетичне виpаження одвічного пpагнення укpаїнського наpоду до волі в поезії П.А.Гpабовського
  138. (Грабовський) Тематика поетичної творчості Павла Грабовського. Аналіз поезій "До Русі-України", "До українців"
  139. (Грабовський) Павло Грабовський - співець трудового народу
  140. (Грабовський) Поетичне вираження в поезіях П. Грабовського одвічного прагнення українського народу до незалежності
  141. (Грабовський) Суперечливість ідеалів П. Грабовського
  142. (Грабовський) Поетичний образ України у творах П. Грабовського
  143. (Грабовський) Громадсько-полiтична лiрика Павла Грабовського
  144. (Грабовський) "Крик болю i туги за рiдною Україною" у поезiї Павла Грабовського
  145. (Гребінка) Алегоричний зміст романтичної балади Є. Гребінки "Човен"
  146. (Грінченко) Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка
  147. (Грінченко) Моє продовження твору Б. Грінченка "Грицько"
  148. (Грінченко) Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка
  149. (Грінченко) Образ селянина Данила - героя оповідання Б. Грінченка "Сам собі пан"
  150. (Грінченко) Моє ставлення до героїні оповідання Б. Грінченка "Украла"
  151. (Гулак-Артемовський) П. Гулак-Артемовський та його творчість
  152. (Гулак-Артемовський) Тема кріпацтва у творі П. Гулака-Артемовського "Пан та Собака"
  153. (Хвильовий) Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв
  154. (Хвильовий) Головний герой твору М. Хвильового "Я (Романтика)"
  155. (Хвильовий) Літературна дискусія 1925-1928 років та Микола Хвильовий
  156. (Хвильовий) Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового
  157. (Хвильовий) Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового "Кiт у чоботях"
  158. (Хвильовий) "Кiт у чоботях" - мiй улюблений твiр Миколи Хвильового
  159. (Хвильовий) Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового "Я (Романтика)"
  160. (Хвильовий) Розвiнчання романтики бiльшовицької революцiї новелою "Я (Романтика)"
  161. (Хвильовий) Засади творчості Миколи Хвильового
  162. (Хвильовий) "Я (Романтика)" М. Хвильового: роль присвяти до твору
  163. (Хвильовий) "Я (Романтика)" Миколи Хвильового: співвідношення автора з його героєм
  164. (Хвильовий) Мажор і мінор у повісті Миколи Хвильового "Іван Іванович"
  165. (Хвильовий) Доктор Тагабат - символ безглуздої жорстокості більшовицької революції (за новелою "Я (Романтика)" М. Хвильового)
  166. (Хвильовий) Мої враження від творів Миколи Хвильового
  167. (Карпенко-Карий) Особистi мiркування. Актуальнiсть творiв Iвана Карпенка-Карого нинi
  168. (Карпенко-Карий) "Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст
  169. (Карпенко-Карий) Образ Пузиря за п'єсою "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого
  170. (Карпенко-Карий) Сатирична типізація в комедії І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
  171. (Карпенко-Карий) Селянство в пореформені часи (за п'єсою І. Карпенка-Карого "Сто тисяч")
  172. (Карпенко-Карий) Порівняльна характеристика Пузиря і Злотницького (за твором І. Карпенка-Карого "Хазяїн")
  173. (Карпенко-Карий) Основні конфлікти і тема п'єси І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
  174. (Карпенко-Карий) П'єса І. Карпенка-Карого "Хазяїн" - соціально-сатирична комедія нового типу
  175. (Карпенко-Карий) Образ Пузиря в комедії І. Карпенка-Карого "Хазяїн"
  176. (Карпенко-Карий) "Хазяїн" Iвана Карпенка-Карого - видатне досягнення української драматургiї ХIХ ст
  177. (Карпенко-Карий) Художня правда п'єси Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
  178. (Карпенко-Карий) Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
  179. (Карпенко-Карий) Образ Пузиря в комедiї Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
  180. (Карпенко-Карий) Новаторство Iвана Карпенка-Карого - драматурга
  181. (Карпенко-Карий) Трагедія жіночої долі в творчості Івана Карпенка-Карого
  182. (Карпенко-Карий) Комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" і "вічна" тема влади грошей над людиною
  183. (Карпенко-Карий) Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи
  184. (Карпенко-Карий) Образ Герасима Калитки у комедії І. Карпенка-Карого "Сто тисяч"
  185. (Карпенко-Карий) Образ копача Бонавентури в п'єсі Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч"
  186. (Карпенко-Карий) Морально-етичні проблеми в комедії Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля"
  187. (Кобилянська) Хто винен у трагедії Федорчуків?
  188. (Кобилянська) Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
  189. (Кобилянська) Ольга Кобилянська - тонкий знавець людської душі. Розкрити на матеріалі вивченого твору
  190. (Кобилянська) Поетичність і глибина зображення жіночих характерів у творах О. Кобилянської
  191. (Кобилянська) І ти, найкраща жінко, героїчна, прекрасна Ольго! Життя і доля Ольги Кобилянської
  192. (Кобилянська) Чи виправдовуєте ви заміжжя Олени Ляуфлер? (за повістю О. Кобилянської "Людина")
  193. (Кобилянська) Крах мрій Олени Ляуфлер
  194. (Кобилянська) Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянської "Людина"
  195. (Кобилянська) Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської "Людина")
  196. (Кобилянська) Жiночий iдеал Ольги Кобилянської (за повiстями "Людина" i "Царiвна")
  197. (Кобилянська) "...Наша честь - вона найголовнiша у селi!" (духовнi орiєнтири в повiстi Ольги Кобилянської "Земля")
  198. (Кобилянська) Мої роздуми над повiстю "Земля" Ольги Кобилянської
  199. (Кобилянська) Образ землі в однойменній повісті Ольги Кобилянської
  200. (Кобилянська) Новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства у повісті О. Кобилянської "Земля"
  201. (Кочерга) I свiчки мирної не варта та країна, Що в боротьбi її не засвiтила (за драмою Iвана Кочерги "Свiччине весiлля")
  202. (Кочерга) І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила (за дpамою Івана Кочеpги "Свіччине весілля")
  203. (Кочерга) Історія українського народу в творчості Івана Кочерги
  204. (Кочерга) Самобутність драматургії І. Кочерги
  205. (Кочерга) Значення творчості Івана Кочерги в українській драматургії
  206. (Кочерга) Ярослав Мудрий - вершина майстерності І. Кочерги
  207. (Кочерга) Основні проблеми драматичної поеми І. Кочерги "Ярослав Мудрий"
  208. (Кочерга) Художнє втiлення патрiотичної iдеї в драматичнiй поемi Iвана Кочерги "Ярослав Мудрий"
  209. (Кочерга) I поки жив, стояти я клянусь за руську правду i єдину Русь (Iван Кочерга)
  210. (Кочерга) Символiчний образ свiчки як джерела свiтла i добра
  211. (Коцюбинський) Над чим змусила мене замислитись повість М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
  212. (Коцюбинський) Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"
  213. (Коцюбинський) Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського
  214. (Коцюбинський) Розкриття внутрiшнього свiту маленької людини в оповiданнi "Маленький грiшник" Михайла Коцюбинського
  215. (Коцюбинський) Почуття і переживання ліричного героя новели "Intermezzo" Михайла Коцюбинського
  216. (Коцюбинський) Проблемптика понісші "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського
  217. (Коцюбинський) Описи зимової природи в оповіданні М. Коцюбинського "Ялинка"
  218. (Коцюбинський) Образ Івана Котигорошка (за оповіданням М. Коцюбинського "Дорогою ціною")
  219. (Коцюбинський) Особливості жанру твору М. Коцюбинського "Intermezzo"
  220. (Коцюбинський) Щастя і трагедія Івана та Марічки - героїв повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
  221. (Коцюбинський) Моє розуміння змісту новели "Intermezzo" та її назви
  222. (Коцюбинський) Картини життя і праці гуцулів у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
  223. (Коцюбинський) Михайло Коцюбинський - великий майстер художнього слова
  224. (Коцюбинський) Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
  225. (Коцюбинський) Iдея громадського обов'язку в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
  226. (Коцюбинський) Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
  227. (Коцюбинський) Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
  228. (Коцюбинський) Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
  229. (Коцюбинський) Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв" (I варiант)
  230. (Коцюбинський) Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв" (II варiант)
  231. (Коцюбинський) Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський "Тiнi забутих предкiв")
  232. (Коцюбинський) Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"
  233. (Коцюбинський) Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"
  234. (Коцюбинський) Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського "Подарунок на iменини"
  235. (Коцюбинський) Ціна виміру життя
  236. (Коцюбинський) Волелюбний дух українського народу
  237. (Коцюбинський) "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського (етюд)
  238. (Костенко) Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
  239. (Костенко) Близькі мотиви творчості Ліни Костенко і Лесі Українки
  240. (Костенко) Втілення в образі Марусі Чурай моральної Краси й таланту українського народу
  241. (Костенко) Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду (за однойменним pоманом Ліни Костенко)
  242. (Костенко) Духовні цінності людини в поезії Ліни Костенко
  243. (Костенко) Найяскравіші риси національного характеру героїв роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко
  244. (Костенко) Ліричні героїні Ліни Костенко
  245. (Костенко) Трагічні картини минулого українського народу в творі Л. Костенко "Маруся Чурай"
  246. (Костенко) Поетичні мотиви ранньої лірики Ліни Костенко
  247. (Костенко) Поезія - це зажди неповторність (про творчість Ліни Костенко)
  248. (Костенко) Драма "нерівні душ" Марусі Чурай і Гриця Бобренка (за романом Ліни Костенко "Маруся Чурай")
  249. (Костенко) Життєві ідеали Марусі Чурай (за однойменним романом Ліни Костенко)
  250. (Костенко) Засоби поетичної мови інтимної лірики Ліни Костенко
  251. (Костенко) Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у творчостi Лiни Костенко
  252. (Костенко) "Поезiя - це завжди неповторнiсть, якийсь безсмертний дотик до душi" (за поезiями Лiни Костенко)
  253. (Костенко) Втiлення в образi Марусi Чурай моральної краси й таланту українського народу (I варiант)
  254. (Костенко) Втiлення в образi Марусi Чурай моральної краси i таланту українського народу (II варiант)
  255. (Костенко) Дiвчина з легенди (за iсторичним романом Лiни Костенко "Маруся Чурай")
  256. (Костенко) Думки про безсмертя народу та його пiснi
  257. (Костенко) Авторитет Ліни Костенко в сучасному українському письменстві
  258. (Костенко) "Поезія - це завжди неповторність..."
  259. (Костенко) "Це тихе сяйво над моєю долею..."
  260. (Костенко) Історія любові та історія України у романі Л. Костенко "Маруся Чурай"
  261. (Костенко) Образ Вітчизни у романі Ліни Костенко "Маруся Чурай"
  262. (Котляревський) "Енеїда" І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства
  263. (Котляревський) "Енеїда" - справжня енциклопедія українознавства
  264. (Котляревський) Роль пісні в п'єсі І.П.Котляpевського "Hаталка Полтавка"
  265. (Котляревський) Національно-патріотична спрямованість "Енеїди" І. Котляревського
  266. (Котляревський) Енеїда І. Котляревського як бурлескно-травестійна поема
  267. (Котляревський) Поетичний образ Наталки Полтавки - дівчини з народу за п'єсою І. Котляревського "Наталка Полтавка"
  268. (Котляревський) Порівняльна характеристика образів Марусі й Наталки Полтавки
  269. (Котляревський) Енеїда І. Котляревського та "Енеїда" Верґілія
  270. (Котляревський) Порівняльна характеристика образів Петра й Миколи (за п'єсою І. Котляревського "Наталка Полтавка")
  271. (Котляревський) Мої роздуми над п'єсою І. Котляревського "Наталка Полтавка"
  272. (Котляревський) "Енеїда" Iвана Котляревського - енциклопедiя українознавства
  273. (Котляревський) "Еней був парубок моторний..." (за поемою Iвана Котляревського "Енеїда")
  274. (Котляревський) Утвердження народної моралi та внутрiшньої краси у п'єсi Iвана Котляревського "Наталка Полтавка"
  275. (Котляревський) Роль пiснi у п'єсi Iвана Котляревського "Наталка Полтавка"
  276. (Котляревський) Про Наталку Полтавку i не тiльки про неї (за твором Iвана Котляревського "Наталка Полтавка")
  277. (Котляревський) Народний письменник (роздуми про Iвана Котляревського)
  278. (Котляревський) Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п'єсами "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Доки сонце зiйде, роса очi виїсть", "Глитай, або ж Павук")
  279. (Котляревський) Духовна краса української дівчини-трудівниці
  280. (Котляревський) Роль пісні в п'єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка"
  281. (Котляревський) Чого навчають нас картини пекла і раю у поемі "Енеїда" Івана Котляревського
  282. (Котляревський) "Еней був парубок моторний" (за поемою І. П. Котляревського "Енеїда")
  283. (Куліш М.) Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша
  284. (Куліш М.) Виражальні засоби в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша
  285. (Куліш М.) Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"
  286. (Куліш М.) Значення п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора і сьогодні
  287. (Куліш М.) Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша
  288. (Куліш М.) Проблеми чистоти і розвитку української мови в комедії М. Куліша "Мина Мазайло"
  289. (Куліш М.) Прихильники та супротивники українізації (за комедією М. Куліша "Мина Мазайло")
  290. (Куліш М.) Чи актуальні сьогодні проблеми, які порушує М. Куліш у творі "Мина Мазайло"?
  291. (Куліш М.) "Україна мусить дати найкращих у свiтi Марк Твенiв" (за комедiєю Миколи Кулiша "Мина Мазайло")
  292. (Куліш М.) "Патетична соната" - найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша
  293. (Куліш М.) Значення п'єси "Мина Мазайло" М. Куліша в наші дні
  294. (Куліш П.) Значення творчості та діяльності П. Куліша для української культури
  295. (Куліш П.) Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"
  296. (Куліш П.) Чим нені сподобався твір П. Куліша "Орися"
  297. (Куліш П.) Зображення козацького лицарства в романі П. Куліша "Чорна рада"
  298. (Куліш П.) Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша
  299. (Куліш П.) Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко
  300. (Куліш П.) Моя оцінка подій, зображених у творі П. Куліша "Чорна рада"
  301. (Куліш П.) Показ любовi до України в романi Пантелеймона Кулiша "Чорна рада"
  302. (Куліш П.) Проблема взаємозв'язку вождя i народу в романi Пантелеймона Кулiша "Чорна рада"
  303. (Куліш П.) Зображення козацького лицарства i любовi до України в романi Пантелеймона Кулiша "Чорна рада"
  304. (Куліш П.) Українська нація в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада"
  305. (Куліш П.) Основний конфлікт "Чорної ради" П. Куліша
  306. (Квітка-Основ'яненко) Засоби сатиричного зображення дійсності в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
  307. (Квітка-Основ'яненко) Поєднання pеального і фантастичного в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
  308. (Квітка-Основ'яненко) Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"
  309. (Квітка-Основ'яненко) Образ Марусі в однойменній повісті Г. Квітки-Основ'яненка
  310. (Квітка-Основ'яненко) Григорій Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк нової української літератури
  311. (Квітка-Основ'яненко) Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"
  312. (Квітка-Основ'яненко) Повість Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма" - сатира на козацько-старшинський устрій
  313. (Квітка-Основ'яненко) Моє слово про Квiтку (роздуми про творчiсть Григорiя Квiтки-Основ'яненка)
  314. (Квітка-Основ'яненко) Поєднання реального і фантастичного в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
  315. (Малишко) Пісні у творчості Андрія Малишка
  316. (Малишко) Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка
  317. (Малишко) ЛЮДСЬКА ДОЛЯ ТА ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ У ТВОРЧОСТІ АНДРІЯ МАЛИШКА
  318. (Малишко) Пісенна творчість Андрія Малишка
  319. (Малишко) Спогади про героїчну битву козаків під Жовтими Водами (за віршем А. Малишка "Гомін, гомін по діброві")
  320. (Малишко) Краса подвигу (за поемою А. Малишка "Прометей")
  321. (Малишко) Пісенна творчість А. Малишка
  322. (Малишко) Поетичні образи циклу "Україно моя!"
  323. (Малишко) Пісня про рушник А. Малишка - гімн материнській любові
  324. (Малишко) Далеке минуле українського народу у творах А. Малишка (цикл "Запорожці")
  325. (Малишко) Людська доля та любов до рiдної землi у творах Андрiя Малишка
  326. (Малишко) "Рiдна мати моя" (за поезiєю Андрiя Малишка)
  327. (Малишко) Чим полонять душу слухача пісні на вірші А. Малишка
  328. (Мирний) Образ народного бунтаря Чіпки в соціально-психологічному романі
  329. (Мирний) Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"
  330. (Мирний) Трагедія особистості в романі "Хіба ревуть еопи, як ясла повні?" Панаса Мирного
  331. (Мирний) Моє ставлення до героїв оповідання Панаса Мирного "Морозенко"
  332. (Мирний) Панас Мирний - корифей української прози
  333. (Мирний) Порівняльна характеристика образів Мотрі та Явдохи
  334. (Мирний) Світогляд українських селян середини XIX століття (за романом Панаса Мирного "Хіба ревуть воли...")
  335. (Мирний) Проблеми добра і зла у романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  336. (Мирний) Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка?
  337. (Мирний) Чому роман Панаса Мирного мас назву "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  338. (Мирний) Роман "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" - гірка дума про долю українського народу
  339. (Мирний) Над чим змусив мене замислитися роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  340. (Мирний) Пошук iдеалiв i проблема вибору... (за романом Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?")
  341. (Мирний) Двобiй добра i зла у романi Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?"
  342. (Мирний) "Посiєш характер - пожнеш долю" (неоднозначнiсть оцiнки образу Чiпки за романом Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?")
  343. (Мирний) Художня роль жiночих образiв у романi Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?"
  344. (Мирний) Згубний вплив процесу денаціоналізації на людську особистість
  345. (Мирний) Пошуки ідеалів І проблема вибору в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  346. (Мирний) Роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  347. (Мирний) Мої роздуми над проблемами сім'ї та родинного виховання після прочитання роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
  348. (Нечуй-Левицький) Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
  349. (Нечуй-Левицький) Роздуми про Iвана Нечуя-Левицького. Самотнiсть i творчiсть
  350. (Нечуй-Левицький) Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства
  351. (Нечуй-Левицький) Образ кріпака-бунтаря Миколи Джері (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря")
  352. (Нечуй-Левицький) Кайдаші - типові представники українського селянства
  353. (Нечуй-Левицький) Нечуй-Левицький - майстер пейзажу
  354. (Нечуй-Левицький) Зображення життя українців у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
  355. (Нечуй-Левицький) Кайдашева сім'я - вершина гумористичного таланту І. Нечуя-Левицького
  356. (Нечуй-Левицький) Проблема кохання та сімейного щастя у повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
  357. (Нечуй-Левицький) Мій улюблений герой твору І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
  358. (Нечуй-Левицький) Кайдашеві звички у сучасному житті
  359. (Нечуй-Левицький) Чи думав Байда про такого внука, що зрадить славу прадіда свого?..
  360. (Нечуй-Левицький) Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
  361. (Нечуй-Левицький) Своєрiднiсть визначення i розв'язання проблеми батькiв та дiтей у сiльськiй родинi (за повiстю Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
  362. (Нечуй-Левицький) Соцiально-побутова проблематика повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я"
  363. (Нечуй-Левицький) Осуд бездуховностi та егоїзму в повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я"
  364. (Нечуй-Левицький) "Шукайте жiнку!" (нетрадицiйне пояснення образу Мотрi за твором Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
  365. (Нечуй-Левицький) Урок етики для сучасникiв i нащадкiв (за романом Iвана Нечуя-Левицького "Князь Єремiя Вишневецький")
  366. (Нечуй-Левицький) Повість І. С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як підручник народознавства
  367. (Нечуй-Левицький) Образи селян у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
  368. (Нечуй-Левицький) Герой повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", який мені найбільше сподобався
  369. (Нечуй-Левицький) "Шукайте жінку!" (нетрадиційне пояснення образу Мотрі за твором І. С. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я")
  370. (Нечуй-Левицький) "В його душi була мета, ясна i проста - народ i Україна..." (гiмн молодостi у романi Iвана Нечуя-Левицького "Хмари")
  371. (Олесь) З жуpбою pадість обнялась...(за твоpчістю Олександpа Олеся)
  372. (Олесь) Образ України в поезії Олександра Олеся
  373. (Олесь) Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся
  374. (Олесь) Мова "всіх в єдине нас злива" (за твором О. Олеся "Рідна мова в рідній школі")
  375. (Олесь) Україна - муза творчості О. Олеся
  376. (Олесь) Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся
  377. (Олесь) "З журбою радість обнялась..."
  378. (Олесь) Трагедія серця Олександра Олеся
  379. (Олесь) Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся
  380. (Олійник) Відображення в поезіях Б. Олійника народних уявлень про головні життєві цінності
  381. (Олійник) Чим мене схвилювала поема-казка Б. Олійника "Крило"
  382. (Олійник) Величальна пiсня для матерi (за поезiєю Бориса Олiйника)
  383. (Олійник) Творча індивідуальність поета Бориса Олійника
  384. (Павличко) Громадянські мотиви лірики Дмитра Павличка
  385. (Павличко) Чеpвоне - то любов, а чоpне - то жуpба (Інтимна ліpика Дмитpа Павличка)
  386. (Павличко) Поетичне вираження глибокої любові до рідної мови в поезії Дмитра Павличка
  387. (Павличко) Чого нас навчає поетичний твір Д. Павличка "Добрий день"
  388. (Павличко) Пісенна творчість Дмитра Павличка
  389. (Павличко) Мої почуття щодо поезії Д. Павличка "Два кольори"
  390. (Павличко) Червоне - то любов, а чорне - то журба (за лірикою Д. Павличка)
  391. (Павличко) Iнтимна лiрика Дмитра Павличка
  392. (Павличко) Червоне - то любов, А чорне - то журба (Iнтимна лiрика Дмитра Павличка)
  393. (Павличко) Мотиви лірики Дмитра Павличка
  394. (Павличко) Пісенна творчість Дмитра Павличка
  395. (Самчук) Війна і революція у романі Уласа Самчука "Волинь"
  396. (Самчук) Трагедія однієї селянської родини як частка трагедії всієї української нації (за романом У. Самчука "Марія")
  397. (Самчук) Тема колективізації та голодомору в романі-хроніці У. Самчука "Марія"
  398. (Самчук) Роман "Марія" - розповідь про трагедію України в умовах тоталітарної радянської системи
  399. (Самчук) Страдницьке життя Марії (за однойменним твором У. Самчука)
  400. (Самчук) Голодомор 1932-33 рр. у романi "Марiя" Уласа Самчука
  401. (Самчук) Образ Марiї в однойменному романi Уласа Самчука
  402. (Самчук) Твiр-вiдгук. Сiм'я Перепутькiв - своєрiдна художня модель української родини кiнця XIX - початку XX столiття (за романом Уласа Самчука "Марiя")
  403. (Самчук) Трилогiя "Волинь" Уласа Самчука - художнiй лiтопис української iсторiї XX столiття
  404. (Шевченко) Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою "Кавказ" Таpаса Шевченка)
  405. (Шевченко) Любов до рідного краю в творах Т. Шевченка
  406. (Шевченко) ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
  407. (Шевченко) Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни
  408. (Шевченко) Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"
  409. (Шевченко) Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка
  410. (Шевченко) Мої враження від вірша Т. Шевченка "На панщині пшеницю жала..."
  411. (Шевченко) Чому сучасні письменники продовжують звертатися до творчості Т. Шевченка?
  412. (Шевченко) Малий гайдамака (за уривком "Дитинство Шевченка")
  413. (Шевченко) Автобіографічна основа вірша Т. Шевченка "Якби ви знали, паничі..."
  414. (Шевченко) Реальне і фантастичне в баладі Т. Шевченка "Тополя"
  415. (Шевченко) Автобіографічні мотиви у вірші Т. Шевченка "і виріс я на чужині"
  416. (Шевченко) Мотиви лірики Т. Шевченка років заслання
  417. (Шевченко) Моє розуміння "Заповіту" Тараса Шевченка
  418. (Шевченко) Історична основа поеми Т. Шевченка "Гамалія"
  419. (Шевченко) Які риси вдачі запорожців відтворив Тарас Шевченко у поемі "Гамалія"
  420. (Шевченко) Образи Ґонти та Залізняка за поемою "Гайдамаки"
  421. (Шевченко) Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка "Гайдамаки")
  422. (Шевченко) Образи Хоми й Назара в драмі Т. Шевченка "Назар Стодоля"
  423. (Шевченко) Поема "Сон" - свідчення великої громадянської сміливості Т. Шевченка
  424. (Шевченко) Зіставлення поем Т. Шевченка "Катерина" і "Наймичка"
  425. (Шевченко) Послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм..." -заповіт Т. Шевченка нащадкам
  426. (Шевченко) І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко)
  427. (Шевченко) Художні особливості балад Т. Шевченка
  428. (Шевченко) Історична тематика у творчості Т. Шевченка
  429. (Шевченко) Трагічні події в Україні 1768 року та їх відображення в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки"
  430. (Шевченко) Кого висміює Т. Шевченко у п'єсі "Назар Стодоля"
  431. (Шевченко) Заповіт Т. Шевченка - патріотичний гімн
  432. (Шевченко) Мої роздуми під час читання поеми "Наймичка" Т. Шевченка
  433. (Шевченко) Образ матері у творах Т. Шевченка
  434. (Шевченко) Моя улюблена поезія з "Кобзаря" Т. Шевченка
  435. (Шевченко) Кобзар у моєму житті
  436. (Шевченко) Спадщина Шевченка - художника
  437. (Шевченко) Образ України у творчості Т. Шевченка
  438. (Шевченко) Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко
  439. (Шевченко) Марко Вовчок і Тарас Шевченко
  440. (Шевченко) Схожість долі Василя Стуса і Тараса Шевченко
  441. (Шевченко) Я не засуджую традицiй (роздуми над "Катериною" Тараса Шевченка)
  442. (Шевченко) Трагiзм образу матерi у поемi Тараса Шевченка "Наймичка"
  443. (Шевченко) Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка
  444. (Шевченко) Образ жiнки-матерi у творах Тараса Шевченка
  445. (Шевченко) Сатиричне зображення царської iмперiї у поемах Тараса Шевченка "Сон" i "Кавказ"
  446. (Шевченко) Прометей - символiчний образ нескореного народу (за поемою Тараса Шевченка "Кавказ")
  447. (Шевченко) Образ народного спiвця в поезiї Тараса Шевченка
  448. (Шевченко) Ярема - типовий представник повсталого народу (за поемою Тараса Шевченко "Гайдамаки")
  449. (Шевченко) Образи ватажкiв гайдамацького руху в поемi Тараса Шевченка "Гайдамаки"
  450. (Шевченко) Дружба народiв у творчостi Тараса Шевченка
  451. (Шевченко) Проблема морального обов'язку у творi "I мертвим, i живим, i ненародженим землякам моїм..." Тараса Шевченка
  452. (Шевченко) Роздуми Шевченка про власну долю та долю України
  453. (Шевченко) Мрiї Тараса Шевченка про майбутнє України
  454. (Шевченко) Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь (за творами Тараса Шевченка)
  455. (Шевченко) "Караюсь, мучусь, але не каюсь" - життєве кредо Тараса Шевченка, поета, людини, революцiонера-демократа
  456. (Шевченко) Образ України у творчостi Тараса Шевченка
  457. (Шевченко) Україна й українцi у творчостi Тараса Шевченка
  458. (Шевченко) Мотиви лiрики Тараса Шевченка
  459. (Шевченко) Iнтимна лiрика Тараса Шевченка
  460. (Шевченко) Лiтературознавцi про значення творчостi Шевченка
  461. (Шевченко) "В сiм'ї вольнiй, новiй" (присвячено Тарасовi Шевченку)
  462. (Шевченко) Iду душею до Тараса (Моє ставлення до Тараса Шевченка)
  463. (Шевченко) Про почуття, i не тiльки про це (за творами Йоганна Вольфганга Гете "Фауст" i Тараса Шевченка "Катерина")
  464. (Шевченко) Відображення історії українського козацтва в поемах Шевченка "Іван Підкова", "Тарасова ніч"
  465. (Шевченко) Чи виконали ми заповіт Шевченка?
  466. (Шевченко) Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності в баладі Шевченка "Тополя"
  467. (Шевченко) Мої роздуми над долею дитини-сироти після прочитання вірша Т. Шевченка "Мені тринадцятий минало"
  468. (Шевченко) "Доле, де ти?.."
  469. (Шевченко) Роздуми про життєве призначення людини в поезії Т. Г. Шевченка "Минають дні, минають ночі..."
  470. (Шевченко) Біблійні образи в поезії Т. Шевченка
  471. (Шевченко) Вогонь Шевченкового слова
  472. (Шевченко) Тарасова молитва
  473. (Шевченко) Романтизм творів молодого Тараса Шевченка
  474. (Шевченко) Мрії Тараса Шевченка про майбутнє рідного краю
  475. (Шевченко) "Не слухала Катерина ні батька, ні неньки"
  476. (Шевченко) Образ Катерини в однойменній поемі Тараса Шевченка
  477. (Шевченко) Незабутні сторінки поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки"
  478. (Шевченко) Поема "Сон" - вершина політичної сатири в творчості Т. Шевченка
  479. (Шевченко) Містерія Т. Шевченка "Великий льох": алегоричний смисл твору
  480. (Шевченко) Україна як заручниця в імперській "тюрмі народів"
  481. (Шевченко) Прометей: нове життя міфологічного образу ("Кавказ" Т. Г. Шевченка)
  482. (Шевченко) Національне самовизначення в творі Т. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненарожденним..."
  483. (Шевченко) Життя Тараса Шевченка - це подвиг, перед яким я схиляюсь
  484. (Шевченко) Коли перегорнена остання сторінка поеми Тараса Шевченка "Наймичка"
  485. (Шевченко) Романтичний характер балад Тараса Шевченка
  486. (Шевченко) Романтичний характер ранньої творчості Тараса Шевченка
  487. (Шевченко) Образ народного співця в поезії Тараса Шевченка
  488. (Шевченко) Вплив творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури
  489. (Шевченко) Неможливість однолінійної оцінки жіночих образів Т. Шевченка
  490. (Сковорода) Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя
  491. (Сковорода) Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя
  492. (Сковорода) Літературно-естетичні погляди Г. Сковороди
  493. (Сковорода) Художнє втілення в байках філософських роздумів Григорія Сковороди
  494. (Сковорода) Поетична творчість Г. Сковороди
  495. (Сковорода) Григорій Сковорода - видатний український письменник, просвітитель-демократ
  496. (Сковорода) Як я розумію зміст вислову Г. С. Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав"
  497. (Сковорода) Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках
  498. (Сковорода) Як розуміє щастя Григорій Сковорода?
  499. (Сковорода) Фiлософськi роздуми Григорiя Сковороди про людське щастя (I варiант)
  500. (Сковорода) Фiлософськi роздуми Григорiя Сковороди про людське щастя (II варiант)
  501. (Сковорода) Лiтература рiдного краю: Григорiй Сковорода
  502. (Сковорода) Зустрiч iз Григорiєм Сковородою (мої фантазiї)
  503. (Сковорода) СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ
  504. (Сковорода) Викривальний пафос пісні Г. Сковороди
  505. (Сковорода) Повчальний характер притч Сковороди "Бджола і Шершень", "Собака і Вовк"
  506. (Сосюра) Художній дивосвіт - поpуч.(Літеpатуpа pідного кpаю)
  507. (Сосюра) Тема кохання й віpності в поезії Максима Рильського і Володимиpа Сосюpи
  508. (Сосюра) ТЕМА КОХАННЯ Й ВІРНОСТІ В ПОЕЗІЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО І ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ
  509. (Сосюра) Поетичний образ України в поезії "Любіть Україну" Володимира Сосюри
  510. (Сосюра) Моя улюблена поезія В. Сосюри
  511. (Сосюра) Художнє вираження В. Сосюрою любові до рідного краю у вірші "Солов'їні далі, далі солов'їні..."
  512. (Сосюра) Авторське тлумачення образу гетьмана Мазепи в поемі В. Сосюри "Мазепа"
  513. (Сосюра) Провідні теми поезії В. Сосюри
  514. (Сосюра) Вірш В. Сосюри "Любіть Україну" - гімн рідному краю
  515. (Сосюра) "Вiн серцем бiль народу чув" (поема "Мазепа" Володимира Сосюри)
  516. (Сосюра) Трагедiя Мазепи (за поемою Володимира Сосюри "Мазепа")
  517. (Сосюра) Образ України в поезiї Володимира Сосюри
  518. (Сосюра) "Люби свiй край, всю душу солов'їну i серця жар йому вiддай" (Володимир Сосюра)
  519. (Сосюра) Пафос поезiї воєнного лихолiття (за творами Володимира Сосюри)
  520. (Сосюра) "Так нiхто не кохав" (художнє вираження iнтимних почуттiв у лiричних творах Володимира Сосюри)
  521. (Сосюра) "Тiльки той щасливий, хто любов'ю сяє, в свiтi ж без любовi i життя немає" (Володимир Сосюра)
  522. (Сосюра) Особистi мiркування. Поезiя, близька моєму серцю (за лiрикою Володимира Сосюри)
  523. (Сосюра) Драматична історія вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну"
  524. (Сосюра) Причини популярності інтимної лірики В. Сосюри
  525. (Стельмах) Українська родинна педагогіка у повісті М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять"
  526. (Стельмах) Ідея безсмеpтя і тоpжества пpавди в pомані М.П.Стельмаха "Пpавда і кpивда"
  527. (Стельмах) ІДЕЯ БЕЗСМЕРТЯ Й ТОРЖЕСТВА ПРАВДИ В РОМАНІ М. П. СТЕЛЬМАХА "ПРАВДА І КРИВДА"
  528. (Стельмах) А лебеді летять... над моїм дитинством... над моїм життям (за повістю М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять...")
  529. (Стельмах) Iдея безсмертя народу i торжества правди в романi Михайла Стельмаха "Правда i кривда" (I варiант)
  530. (Стельмах) Iдея безсмертя i торжество правди в романi Михайла Стельмаха "Правда i кривда" (II варiант)
  531. (Стельмах) Твiр-вiдгук. А мак цвiте! (за легендою Михайла Стельмаха)
  532. (Стефаник) Які роздуми навіює мені новела Стефаника "Камінний хрест"
  533. (Стефаник) Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"
  534. (Стефаник) Твори Василя Стефаника - шедеври світової новелістики
  535. (Стефаник) Історична правда і художній вимисел у новелі В. Стефаника "Камінний хрест"
  536. (Стефаник) Василь Стефаник - майстер новели
  537. (Стефаник) У чому зміст назви новели Василя Стефаника "Камінний хрест"
  538. (Стефаник) Захист рідної землі - найвище призначення людини (за новелою В. Стефаника "Сини")
  539. (Стефаник) Життєва основа новели "Новина" Василя Стефаника (Роль художньої деталi)
  540. (Стефаник) Чому головний герой новели Василя Стефаника "Новина" викликає суперечливе ставлення до себе?
  541. (Стефаник) Проблематика психологiчної новели Василя Стефаника "Новина"
  542. (Стефаник) Символiчний змiст назви новели Василя Стефаника "Камiнний хрест"
  543. (Стефаник) Твiр-роздум. У нас у кожного свiй хрест i своя доля (за новелою Василя Стефаника "Камiнний хрест")
  544. (Стефаник) Життєвий подвиг матерi (за новелою Василя Стефаника "Марiя")
  545. (Стефаник) Трагічне явище української еміграції у новелах Стефаника
  546. (Стус) Мотиви лірики Василя Стуса
  547. (Стус) Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні... (Василь Стус)
  548. (Стус) Мужність і стійкість ліричного героя у нерівній боротьбі зі злом і неправдою (на прикладі поезії Василя Стуса)
  549. (Стус) Стійкість і незалежність поетичних переконань В. Стуса
  550. (Стус) Василь Стус та його час
  551. (Стус) Народе мій, до тебе я ще верну (В. Стус)
  552. (Стус) Схожість долі Василя Стуса і Тараса Шевченко
  553. (Стус) Чим близький мені поет Василь Стус
  554. (Стус) Подвиг Василя Стуса
  555. (Стус) Особливостi iндивiдуального стилю Василя Стуса
  556. (Стус) "Народе мiй, до тебе я ще верну..." (Василь Стус)
  557. (Стус) "Дозволь менi, мiй вечоровий свiте, упасти зерном в рiднiй сторонi..." (за творчiстю Василя Стуса)
  558. (Стус) Головна тема поезiї Василя Стуса
  559. (Стус) Україна в житті і творчості Василя Стуса
  560. (Стус) Мотиви лірики Василя Стуса
  561. (Симоненко) Казки нашого життя
  562. (Симоненко) Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю...
  563. (Симоненко) "Я Б ПОБАЖАВ ТОБІ КОГОСЬ ОТАК ЛЮБИТИ, ЯК Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ..."
  564. (Симоненко) Образ України у творчості Василя Симоненка
  565. (Симоненко) Краса і щирість почуттів в інтимній ліриці Василя Симоненка
  566. (Симоненко) Я без тебе нічого не зможу, наче птиця без крил. Образ України в творчості Василя Симоненка
  567. (Симоненко) Головний герой поезій В. Симоненка
  568. (Симоненко) Творче кредо Василя Симоненка
  569. (Симоненко) Творчі джерела поезії Василя Симоненка
  570. (Симоненко) В. Симоненко про історичну місію людини на землі ("Ти знаєш, що ти - людина?")
  571. (Симоненко) Місце і значення творчості В. Симоненка в українській літературі
  572. (Симоненко) Мотиви лiрики Василя Симоненка
  573. (Симоненко) Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу (Василь Симоненко)
  574. (Симоненко) У мене стукотить у грудях грудочка любимої землi (за поезiєю Василя Симоненка)
  575. (Симоненко) Розкриття єдностi образу матерi-людини з образом Матерi-Батькiвщини у "Лебедях материнства" Василя Симоненка
  576. (Симоненко) Нев'януча квiтка любовi у поезiї Василя Симоненка
  577. (Симоненко) Правозахисний свiтогляд поета (за твором Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти - людина")
  578. (Симоненко) Україно! Доки жити буду доти вiдкриватиму тебе. (Василь Симоненко)
  579. (Симоненко) Мої роздуми над призначенням людини на землі після прочитання поезії В. Симоненка "Ти знаєш, що ти - людина"
  580. (Симоненко) На крилах лебедів материнства
  581. (Симоненко) Основні мотиви лірики Василя Симоненка
  582. (Симоненко) "Я хочу правді бути вічним другом і ворогом одвічним злу"
  583. (Тичина) Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
  584. (Тичина) Поєднання протилежних оцінок революції в поезії Павла Тичини "Одчиняйте двері"
  585. (Тичина) Відтворення настроїв людини через образи природи у збірці "Сонячні кларнети" Павла Тичини
  586. (Тичина) Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини
  587. (Тичина) Краса пейзажної лірики П. Тичини ("Де тополя росте...", "Гаї шумлять...")
  588. (Тичина) Пейзажна лірика Павла Тичини
  589. (Тичина) Сонячні кларнети - поетичне вираження авторського розуміння гармонії Всесвіту
  590. (Тичина) Риси до портрета П. Тичини
  591. (Тичина) Павло Тичина - співець народу України
  592. (Тичина) Мотиви ранньої лірики П. Тичини
  593. (Тичина) Аналіз поеми П. Тичини "Похорон друга"
  594. (Тичина) Поет i час (громадянська позицiя лiрики Павла Тичини)
  595. (Тичина) Музичнiсть поетичного слова Павла Тичини
  596. (Тичина) Глибина i щирiсть почуттiв: закоханостi, свiтлої радостi, вiрностi у творчостi Павла Тичини
  597. (Тичина) Вiдкриваю свого Павла Тичину
  598. (Тичина) Романтичний iдеал нацiонального визволення в раннiй лiрицi Павла Тичини
  599. (Тичина) Лiричний герой збiрки поезiй Павла Тичини "Сонячнi кларнети"
  600. (Тичина) Особистi мiркування. Трагедiя генiя. В чому вона?
  601. (Тичина) Які почуття викликають у мене вірші Тичини про природу, радість життя, любов до України?
  602. (Тичина) Ідейно-тематичне багатство поезій П. Тичини
  603. (Тичина) Рання лірика Павла Тичини
  604. (Тютюник) Загальна характеристика стилю Григора Тютюнника
  605. (Тютюник) Вічна загадка любові (за оповіданням Г. Тютюнника "Зав'язь")
  606. (Тютюник) Сенс назви новели Г. Тютюнника "Три зозулі з поклоном"
  607. (Тютюник) Життєвий вир героїв роману Григорiя Тютюнника (за романом "Вир")
  608. (Тютюник) Дивак
  609. (Тютюник) Образ Климка
  610. (Тютюник) Уроки доброти, чуйності, турботи про рідних у повісті Гр. Тютюнника "Климко"
  611. (Тютюник) Морально-етичні уроки доброти в повістях Григора Тютюнника
  612. (Тютюник) Мелодія першого кохання (за новелою Гр. Тютюнника "Зав'язь")
  613. (Л.Українка) Поетичний образ України у поезії Лесі Українки
  614. (Л.Українка) Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"
  615. (Л.Українка) Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"
  616. (Л.Українка) Проблематика драми Лесі Українки "Лісова піня"
  617. (Л.Українка) Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки
  618. (Л.Українка) Думки матерi про долю своєї дитини у "Колисковiй" Лесi Українки
  619. (Л.Українка) Творчість Лесі Українки - видатне явище світової культури
  620. (Л.Українка) Глибина і щирість переживань ліричного героя в поезії "Contra Spem Spero"
  621. (Л.Українка) Проблема боротьби зи вільне, красиве, духовно багате життя у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки.
  622. (Л.Українка) Трагедія людини, відірваної від рідної землі, у драмі "Бояриня" Лесі Українки.
  623. (Л.Українка) Поетичні описи природи у віршах Лесі Українки "Зоряне небо" та "Вечірня година"
  624. (Л.Українка) Алегоричні образи в творі Лесі Українки "Досвітні огні"
  625. (Л.Українка) Співзвучність ідеї вірша Лесі Українки "Скрізь плач, і стогін, і ридання" з нашою сучасністю
  626. (Л.Українка) Патріотичні мотиви творчості Лесі Українки
  627. (Л.Українка) Доля Оксани - головної героїні драми Лесі Українки "Бояриня"
  628. (Л.Українка) Мій улюблений драматичний твір Лесі Українки ("Кассандра")
  629. (Л.Українка) Інтимна лірика Лесі Українки
  630. (Л.Українка) Ні! Я жива, я вічно буду жити... (Леся Українка)
  631. (Л.Українка) Особистi мiркування. Про творчiсть Лесi Українки...
  632. (Л.Українка) Лісова пісня Лесі Українки - прекрасна казка про любов і зраду
  633. (Л.Українка) Образ Мавки (за драмою-феєрією "Лісова пісня")
  634. (Л.Українка) Якби я був Лукашем...
  635. (Л.Українка) Близькі мотиви творчості Ліни Костенко і Лесі Українки
  636. (Л.Українка) Проблематика драми Лесі Українки "Лісова піня"
  637. (Л.Українка) "Жити хочу! Геть думи сумнi!" (заклик до боротьби за життя в поезiї Лесi Українки "Contra spem spero!")
  638. (Л.Українка) Прометеєве слово (громадянськi й нацiонально-патрiотичнi мотиви поезiї Лесi Українки)
  639. (Л.Українка) Вiдчуття внутрiшнiх переживань Лесi Українки у пейзажнiй та iнтимнiй лiрицi
  640. (Л.Українка) Два свiти у казцi-феєрiї Лесi Українки "Лiсова пiсня"
  641. (Л.Українка) Iдея гармонiї людини й природи (за драмою-феєрiєю Лесi Українки "Лiсова пiсня")
  642. (Л.Українка) "Лiсова пiсня" Лесi Українки - казковий свiт рiдного Полiсся
  643. (Л.Українка) Прагнення добровiльної втрати свободи (за казкою-феєрiєю Лесi Українки "Лiсова пiсня")
  644. (Л.Українка) Протистояння двох свiтiв i морально-етичних позицiй у драматичнiй поемi Лесi Українки "Бояриня"
  645. (Л.Українка) Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою "Бояриня")
  646. (Л.Українка) Нацiональнi мотиви i особливостi їхнього художнього втiлення у драматичнiй поемi Лесi Українки "Бояриня"
  647. (Л.Українка) Проблема вiдповiдальностi за долю батькiвщини у драмi Лесi Українки "Бояриня"
  648. (Л.Українка) Роль митця у суспільстві
  649. (Л.Українка) Поема "Давня казка" як поетичний маніфест Лесі Українки
  650. (Л.Українка) Ідея сильної особистості в поезії Лесі Українки
  651. (Л.Українка) Музика в житті й творчості Лесі Українки
  652. (Л.Українка) Мавка - "екологічне сумління" нашої землі
  653. (Л.Українка) Розкриття в образах Мавки і Лукаша віри в перемогу високих ідеалів людини
  654. (Л.Українка) Фемінізм у творчості Лесі Українки
  655. (Вінниченко) В. Винниченко - автор першого українського науково-фантастичного утопічного роману
  656. (Вінниченко) Реалістичність зображення людських характерів у творах Володимира Винниченка
  657. (Вінниченко) Протиставлення добра злу в оповіданні В. Винниченка "Федько-халамидник"
  658. (Вінниченко) Місце творчості В. Винниченка в українському літературному процесі
  659. (Вінниченко) Оповідання В. Винниченна "Салдатики!" - "малюнок із селянських розрухів"
  660. (Вінниченко) Показ прозрiння селян i солдатiв як нової полiтичної сили (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
  661. (Вінниченко) Постать нового лiдера мас (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
  662. (Вінниченко) Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка "Суд")
  663. (Вінниченко) Соцiальнi й моральнi проблеми "смутного" часу (за оповiданням Володимира Винниченка "Суд")
  664. (Вінниченко) Проблеми емансипацiї жiнки в оповiданнях Володимира Винниченка
  665. (Вінниченко) Твiр-вiдгук. Драма Володимира Винниченка "Пророк" - це вершина свiтового модерну в жанрi соцiально-психологiчної драматургiї
  666. (Вінниченко) Людська порядність і байдужість
  667. (Вінниченко) Чи хотів би я мати такого друга як Толик? (за оповіданням "Федько-халамидник" В. Винниченка)
  668. (Вінниченко) Особливості імпресіоністичної прози (за твором "Момент" Володимира Винниченка)
  669. (Вінниченко) Проблеми емансипації жінки в оповіданнях Володимира Винниченка
  670. (Вишня) Коли я читаю гуморески Остапа Вишні
  671. (Вишня) Ліризм, гумор і сатира у творах Остапа Вишні
  672. (Вишня) Що я дізнався про шиття сільської бідноти з оповідання Остапа Вишні "Перший диктант"
  673. (Вишня) Національний характер гумору Остапа Вишні
  674. (Вишня) Спадщина Остапа Вишні - відбиття тогочасних проблем
  675. (Вишня) Образ оповідача в усмішках Остапа Вишні
  676. (Вишня) Мої почуття після прочитання усмішок Остапа Вишні
  677. (Вишня) На полювання iз девiзом: "хай живуть зайцi!"
  678. (Вишня) Остап Вишня - письменник, рибалка і мисливець
  679. (Вишня) Наші автобіографи
  680. (Вороний) Багатство проблематики, поетичної спадщини Миколи Вороного
  681. (Вороний) Пpоблема істоpичної пам'яті наpоду в поемі Миколи Воpоного "Євшан-зілля"
  682. (Вороний) Без верби і калини нема України (за твором М. Вороного "Євшан-зілля")
  683. (Вороний) І безпечне, і вигідне життя ханського сина в київському полоні (за поемою М. Вороного "Євшан-зілля")
  684. (Вороний) Історична пам'ять народу в поемі Миколи Вороного "Євшан-зілля"
  685. (Вороний) Тема вірності Батьківщині в поемі Миколи Вороного "Євшан-зілля"
  686. (Вороний) М. Вороний - перший декларатор ідей і форм українського символізму
  687. (Вовчок) "Інститутка" Марка Вовчка: волелюбна романтична вдача героїв, прагнення до особистої свободи
  688. (Вовчок) Антикpіпосницька спpямованість повісті Маpка Вовчка "Інститутка"
  689. (Вовчок) Народність творів письменниці Марка Вовчка
  690. (Вовчок) Образи кріпаків-протестантів у творі Марка Вовчка "Інститутка"
  691. (Вовчок) Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка "Інститутка")
  692. (Вовчок) Марко Вовчок і Тарас Шевченко
  693. (Вовчок) Інститутка Марка Вовчка - перша українська реалістична повість
  694. (Вовчок) Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка "Інститутка"
  695. (Вовчок) Добро i Зло - не просто абстракцiя (Деякi думки за повiстю Марка Вовчка "Iнститутка")
  696. (Вовчок) Романтичний образ Максима Тримача
  697. (Яновський) Ідейний смисл назви новели "Подвійне коло"
  698. (Яновський) Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського "Вершники"
  699. (Яновський) Трагедія роду Половців у романі "Вершники" Юрія Яновського
  700. (Яновський) Фольклорні джерела роману "Вершники"
  701. (Яновський) Трагедія роду Половців у романі Ю. Яновського "Вершники"
  702. (Яновський) Що мене найбільше вразило в новелі Ю. Яновського "Лист у вічність"
  703. (Яновський) Роман Юрiя Яновського "Вершники" - талановита данина своєму часу
  704. (Яновський) Трагедiя роду Половцiв (за романом Юрiя Яновського "Вершники")
  705. (Яновський) "Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду" (Юрiй Яновський)
  706. (Яновський) Мої роздуми над романом Юрiя Яновського "Чотири шаблi"
  707. (Яновський) Мотиви ранньої творчості Юрія Яновського
  708. (Яновський) Гріх і спокута (за романом Ю. І. Яновського "Вершники")
  709. (Загребельний) Історія на сторінках романів Павла Загребельного
  710. (Загребельний) Обpаз Софії Київської - символ духовного надбання укpаїнського наpоду (за pоманом Павла Загpебельного "Диво")
  711. (Загребельний) Образ Софії Київської - символ духовного надбання українського народу
  712. (Загребельний) Поетичний образ Роксолани (за романом П. Загребельного "Роксолана")
  713. (Загребельний) Історична основа роману П. Загребельного "Роксолана"
  714. (Загребельний) Зв'язок релігії та естетики в романі П. Загребельного "Диво"
  715. (Загребельний) Яскрава особистість митця Сивоока, будівничого Софії Київської
  716. (Загребельний) Історична романістика Павла Загребельного як історія людської душі

  Твори письменників стисло

  1. (АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ) СЛОВО МАТЕРІ
  2. (БАГРЯНИЙ) ТИГРОЛОВИ
  3. (БАРКА) Жовтий князь
  4. (ДОВЖЕНКО) ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА
  5. (ДОВЖЕНКО) ЩОДЕННИК 1941 - 1956
  6. (ДОВЖЕНКО) УКРАЇНА В ОГНІ
  7. (ДОВЖЕНКО) ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ
  8. (ДРАЧ) ЧОРНОБИЛЬСЬКА МАДОННА
  9. (ФЕДЬКОВИЧ) ТРИ ЯК РІДНІ БРАТИ
  10. (ФРАНКО) ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ
  11. (ФРАНКО) УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ
  12. (ФРАНКО) МОЙСЕЙ
  13. (ФРАНКО) ЗАХАР БЕРКУТ
  14. (ГОНЧАР) СОБОР
  15. (ГОНЧАР) ПРАПОРОНОСЦІ
  16. (ГОНЧАР) КРЕСАФТ
  17. (ХВИЛЬОВИЙ) КІТ У ЧОБОТЯХ
  18. (ХВИЛЬОВИЙ) Я (Романтика)
  19. (КАРПЕНКО-КАРИЙ) ХАЗЯЇН
  20. (КАРПЕНКО-КАРИЙ) СТО ТИСЯЧ
  21. (КОБИЛЯНСЬКА) ЛЮДИНА
  22. (КОЦЮБИНСЬКИЙ) INTERMEZZO
  23. (КОЦЮБИНСЬКИЙ) ДОРОГОЮ ЦІНОЮ
  24. (КОЦЮБИНСЬКИЙ) ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ
  25. (КОЧЕРГА) ЯРОСЛАВ МУДРИЙ
  26. (КВІТКА-ОСНОВЯ'НЕНКО) "КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА"
  27. (КВІТКА-ОСНОВЯ'НЕНКО) МАРУСЯ
  28. (КОСТЕНКО) МАРУСЯ ЧУРАЙ
  29. (КОТЛЯРЕВСЬКИЙ) ЕНЕЇДА
  30. (КОТЛЯРЕВСЬКИЙ) НАТАЛКА ПОЛТАВКА
  31. (КУЛІШ МИКОЛА) МИНА МАЗАЙЛО
  32. (КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН) ЧОРНА РАДА
  33. (МАЛИШКО) ПРОМЕТЕЙ
  34. (МИРНИЙ) ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?
  35. (МУШКЕТИК) СУД
  36. (НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ) МИКОЛА ДЖЕРЯ
  37. (НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ) КАЙДАШЕВА СІМ'Я
  38. (ШЕВЧЕНКО) ХУДОЖНИК
  39. (ШЕВЧЕНКО) Тополя
  40. (ШЕВЧЕНКО) ПРИЧИННА
  41. (ШЕВЧЕНКО) КАТЕРИНА
  42. (ШЕВЧЕНКО) ІВАН ПІДКОВА
  43. (ШЕВЧЕНКО) ГАЙДАМАКИ
  44. (ШЕВЧЕНКО) НАЗАР СТОДОЛЯ
  45. (ШЕВЧЕНКО) СОН
  46. (ШЕВЧЕНКО) ЄРЕТИК
  47. (ШЕВЧЕНКО) ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ
  48. (ШЕВЧЕНКО) НАЙМИЧКА
  49. (ШЕВЧЕНКО) КАВКАЗ
  50. (ШЕВЧЕНКО) І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ…
  51. (СКОВОРОДА) РОЗМОВА, ЗВАНА АЛФАВІТ, ЧИ БУКВАР СВІТУ. ДРУЖНЯ РОЗМОВА ПРО ДУШЕВНИЙ СВІТ
  52. (СКОВОРОДА) БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ
  53. (СКОВОРОДА) ЗОЗУЛЯ ТА КОСИК
  54. (СОСЮРА) МАЗЕПА
  55. (СТЕЛЬМАХ) ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ...
  56. (СТЕФАНИК) СИНИ
  57. (СТЕФАНИК) КАМІННИЙ ХРЕСТ
  58. (СТЕФАНИК) НОВИНА
  59. (ТЮТЮННИК) СИН ПРИЇХАВ
  60. (ТЮТЮННИК) ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ
  61. (ТЮТЮННИК) ЗАВ'ЯЗЬ
  62. (ТЮТЮННИК) НА ЗГАРИЩІ
  63. (ТЮТЮННИК) ВОГНИК ДАЛЕКО В СТЕПУ
  64. (ЛЕСЯ УКРАЇНКА) ЛІСОВА ПІСНЯ
  65. (ЛЕСЯ УКРАЇНКА) БОЯРИНЯ
  66. (ВИННИЧЕНКО) САЛДАТИКИ!!
  67. (ВИННИЧЕНКО) СУД
  68. (ВОВЧОК) ІНСТИТУТКА
  69. (ВОРОНИЙ) ЄВШАН-ЗІЛЛЯ
  70. (ВИШНЯ) МОЯ АВТОБІОГРАФІЯ
  71. (ВИШНЯ) ЗЕНІТКА
  72. (ВИШНЯ) УСИПКА, УТЕЧКА, УСУШКА Й УТРУСКА
  73. (ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ) РОКСОЛАНА
  74. (ЯНОВСЬКИЙ) ВЕРШНИКИ

  Запитання-Відповідь

  1. Багряний Іван
  2. Барка Василь
  3. Вовчок Марко
  4. Гончар Олесь
  5. Грабовський Павло
  6. Грінченко Борис
  7. Довженко Олександр
  8. Драч Іван
  9. Карпенко-Карий Іван
  10. Квітка-Основ'яненко
  11. Коцюбинський Михайло
  12. Котляревський Іван
  13. Куліш Микола
  14. Куліш Пантелеймон
  15. Маланюк Євген
  16. Малишко Андрій
  17. Мирний Панас
  18. Мушкетик Юрій
  19. Народна творість
  20. Нечуй-Левицький Іван
  21. Олійник Борис
  22. Павличко Дмитро
  23. Прадавня література
  24. Рильський Максим
  25. Сковорода Григорій
  26. Сосюра Володимир
  27. Стефаник Василь
  28. Стельмах Михайло
  29. Тичина Павло
  30. Тютюник Григір
  31. Українка Леся
  32. Франко Іван
  33. Шевченко Тарас
  34. Яновський Юрій

  Різне

  1. Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях
  2. Балади і думи - перлини української народної творчості
  3. Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах та піснях
  4. "Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду
  5. "Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду
  6. Українська народна творчість: думи та історичні пісні
  7. Князь Олег - справедливий правитель свого народу
  8. Змагання правди і кривди в казці "Правда і кривда"
  9. Уславлення народного героя Івана Сірка в легенді "Як Сірко переміг татар"
  10. Мої улюблені прислів'я та приказки
  11. Мій улюблений казковий герой
  12. Народна пісня - це історія народу
  13. Чого навчає нас народна байка "Як Ворона дістала зі збанка води"
  14. Чому слід зберігати та вивчати народні пісні
  15. Що мені відомо про обрядові та величальні українські народні пісні
  16. Козак Морозенко - мужній захисник рідної землі ("Ой Морозе, Морозенку...")
  17. Відображення в "Думі про козака Голоту" боротьби українського народу проти татарських загарбників
  18. Образи народних героїв Богдана Хмельницького та Івана Богуна ("Дума про Івана Богуна")
  19. Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за "Словом о полку Ігоревім")
  20. Чому сталася родинна трагедія? (За баладою "Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси...")
  21. Народна пісня "Віє вітер на долину"
  22. Нев'януча краса української пісні
  23. Літопис як історична й літературна пам'ятка
  24. Розповідь про боротьбу слов'ян із кочовиками в літописній повісті "Похід князя Ігоря Святославича на половців 1185 року"
  25. Князь Ігор - захисник Руської землі
  26. Міфи, легенди та думи "Велесової книги"
  27. Історія Київської Русі у "Велесовій книзі"
  28. Велесова книга - скрижалі буття українського народу в прадавні часи
  29. Чим зацікавила мене "Велесова книга"
  30. Давньоукраїнська держава - Київська Русь
  31. Новий Заповіт - поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа
  32. Біблія - видатна пам'ятка світового письменства
  33. Важлива думна християнського вчення - любов до людини (Нагірна проповідь)
  34. Біблійні сюжети й мотиви в українській та світовій літературі
  35. Чого навчає нас Біблія?
  36. Образ князя Ігоря як захисника Руської землі
  37. Природа та її роль у "Слові о полку Ігоревім"
  38. Образ Руської землі в "Слові"
  39. Яким я уявляю князя Ігоря (За "Словом о полку Ігоревім")
  40. Українська історична пісня
  41. Відображення в козацьких літописах визвольної війни 1648-1654 років та воєнного союзу України з Росією
  42. "Історія Русів" - розповідь про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII століття
  43. Пісні для України - все: і поезія, й історія, і батьківська могила (М. Гоголь)
  44. Чи розвивається народна творчiсть сьогоднi?
  45. Народнi звичаї та обряди. Святий вечiр
  46. Твiр з народознавства. Українськi народнi пiснi
  47. Із забуття - в безсмертя: письменники "розстріляного відродження"
  48. Пісенна творчість сучасних українських поетів
  49. Проблеми чорнобильської трагедії в українській літературі
  50. Образ матерї в сучасній поезії (А. Малишко, Б. Олійник, В. Симонеко та ін.)
  51. Образ України в творчості сучасних українських поетів (Д. Павличко, І. Драч, Б. Олійник, Ліна Костенко)
  52. Тернопільська земля славна іменами письменників
  53. Історія українського народу на сторінках художніх творів
  54. Ув'язнена лiрика поетiв Харкiвщини
  55. Становлення та розвиток драматургії в давній українській літературі
  56. Що мені відомо про полемічну літературу
  57. Віршова спадщина Клинентія Зіновіїва та Івана Некрашевича
  58. "Руська трійця" та значення її діяльності для розвитку української літератури
  59. Українські поети-романтики
  60. Вірші П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри - шедеври світової лірики
  61. Голодний 1933 рiк в українськiй лiтературi та в документальних спогадах
  62. Тоталiтаризм - це злочинна форма влади, що безкарно знищує свiй народ в романах Iвана Багряного та Василя Барки
  63. "Розстрiляне Вiдродження" в українськiй лiтературi 20-30-х рокiв
  64. Художнє осмислення чорнобильської трагедiї у творах українських письменникiв
  65. Ставлення поетiв до України, матерi
  66. Свiт завжди благословляє i сонце, що встає, i серце, що кохає (тема кохання в українськiй лiтературi)
  67. Лiтература рiдного краю. Художнiй дивосвiт - поруч (I варiант)
  68. Лiтература рiдного краю. Художнiй дивосвiт - поруч (II варiант)
  69. Лiтература Слобожанщини
  70. Літературний Харків
  71. Україно! Доки жити буду доти вiдкриватиму тебе. (Василь Симоненко)
  72. Ти наше диво калинове
  73. Зображення Великої Вiтчизняної вiйни в українськiй лiтературi
  74. Як парость виноградної лози, плекайте мову
  75. "Пiшов у смерть - i повернувся в думi" (образ Богдана Хмельницького у народнiй поезiї)
  76. Поезiя - держава неозора
  77. Двобiй добра i зла у творах українських класикiв середини ХIХ - початку ХХ столiття
  78. Ми називаємо їх "печалi бронзове лиття" (Володимир Сосюра, Максим Рильський)
  79. Бiблiйнi сюжети в українськiй поезiї
  80. Твiр-роздум. Перший український iсторичний роман
  81. Лiтература рiдного краю. Iмена промовляють сивими вiками
  82. Вiд матерi - слава, i пiсня, i хлiб
  83. Твiр-роздум. Чому я хочу стати адвокатом
  84. Сто вiтрiв в ногах лежить. Мого роду i народу...
  85. Природа рiдної землi
  86. Розкриття проблеми правди i совiстi у творах про трагедiю Чорнобиля
  87. Не можна чекати милостi вiд природи пiсля того, що ми з нею зробили
  88. Вiйна - найбiльше з лих
  89. Щоб снився мир вдовицi-тополицi, Щоб зорi повертались до життя, Iван стоїть на площi у Берлiнi, До сонця пiдiймаючи дитя. (Микола Сингаївський)
  90. Реве та стогне Днiпр широкий, щоб розбудити тих, хто спить
  91. Що таке людянiсть
  92. У чому сила художньої літератури як виду мистецтва
  93. Завдання художньої літератури
  94. Звеличення ратних подвигів
  95. Біблія - пам'ятка світової літератури
  96. Біблія всіх слов'ян
  97. Роль Біблії в духовному житті українського народу
  98. Піднесення української культури, літератури, науки в епоху ренесансу й бароко
  99. Про непідробні почуття (за творами Й. Ґете "Фауст" і Т. Г. Шевченка "Катерина")
  100. Найвідоміші українські письменники XX століття
  101. Явище шістдесятництва як вияв пробудження національної свідомості
  102. Оновлення українського театру другої половини XIX століття
  103. Експресіоністський театр Леся Курбаса
  104. Пізній романтизм в українській літературі та його кращі представники
  105. Українська поезія 70-90-х років XIX століття
  106. Збирачі та дослідники українського фольклору
  107. Різноманітність напрямків і течій в українській поезії на рубежі XIX-XX століть
  108. Українська еміграційна література
  109. Уславлення рідної мови в поетичній творчості Максима Рильського та Володимира Сосюри
  110. Є в коханні і будні, і свята
  111. Осінні мелодії Володимира Сосюри і Максима Рильського
  112. Ідея собору в романі Павла Загребельного "Диво" та у романі Олеся Гончара "Собор"
  113. Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття
  114. Ідеал сильної української жінки в творчості українських письменників
  115. Феміністичні мотиви в українській літературі XX століття
  116. Українська ментальність у творах Уласа Самчука й Івана Багряного
  117. Проблеми взаємодій різних стилів, напрямів, течій у сучасному літературному процесі
  118. Література "дев'яностиків"
  119. Явище українського футуризму
  120. Релігійність доби атеїзму: "Сентиментальна історія" Миколи Хвильового, "Людина і зброя" Олеся Гончара
  121. Легенда про Богоматір: "Скорбна мати" Павла Тичини й "Марія" Уласа Самчука
  122. Головні риси української літератури XX століття